ابقای بعضی وزیران فعلی در دولت آینده، جفا در حق مردم است
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.