اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
 • وداع مقام معظم رهبری با رفیق دیرینشان مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
 • سید هادی خامنه ای(نفر نخست از سمت چپ) و محمد هاشمی پیش از اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • جمعی از مسئولان پیش از آغاز مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • محسن هاشمی بر بالین پیکر پدر مرحومش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که سردار دهقان وزیر دفاع و سردار جعفری فرمانده کل سپاه نیز در کنار پیکر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته اند.
 • سردار دهقان وزیر دفاع، سردار جعفری فرمانده کل سپاه، سرلشکر باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح و رحمانی فضلی وزیر کشور در کنار پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از اقامه نماز در دانشگاه تهران
 • محمد هاشمی بر بالین پیکر برادر مرحومش آیت الله هاشمی رفسنجانی، پیش از اقامه نماز در دانشگاه تهران
 • آیت الله موحدی کرمانی بر بالین پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • محمد هاشمی در مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • عبدالله جاسبی (نفر دوم از سمت راست) در مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • حجت الاسلام ناطق نوری در مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • حضور مسئولان عالی رتبه نظام در مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
 • مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
 • مراسم اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 • اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی