تجربه ای امید آفرین در حل مشکل بیکاری و فقر

 در سفر به گوشه و کنار استان پهناور، حاصلخیز و پربرکت خوزستان، غالباً مناطقی سرسبز و پر دار و درخت مشاهده می شود که کانون فعالیتهای کشاورزی است و اگرچه تا چند سال قبل، از این آبادی و سرسبزی در آنها خبری نبوده ولی امروز به دست جوانانی پرشور و علاقمند و متوکّل به رحمت پروردگار و بعضاً متخصّص، بکلّی متحوّل شده اند. در کنار این تحوّل امید آفرین امّا از فقر و بیکاری گستردۀ کثیری از جوانان و بخصوص فارغ التحصیلان این استان گزارش می شود که عامل ناامیدی و احیاناً کشیده شدن این جوانان به مسیرهای نادرست برای تأمین معاش و در مواردی تأثیرگذاری تبلیغات دشمنان و احیاناً جذب آنان به فرقه های تکفیری بوده است.

سرسبزي و رونق امروز مناطقی كه ذکر شد و تا چند سال قبل باير بوده، يا با روشهاي ناكارآمد و با بهره وري بسيار پايين كشت مي شده اند، از استعداد سرشار خاك خوزستان خبر مي دهد و ظهور اين اتفاق مهم بدست کارآفرینان عزيزي كه غالبا كشاورززاده اند، نشان مي دهد كه چگونه با دلسوزي و برنامه ريزي مي توان جواناني را كه ظاهراً شانسي جز حاشيه نشيني شهرها و اشتغال به كارهاي كم اهميت و مشاغل كاذب و احيانا گرفتار شدن به انواع ناهنجاريها و مفاسد ندارند و می توانند در معرض القاآت دشمنان و فرقه های منحرف قرار گیرند، به انسانهائي مولّد و بسيار مفيد براي جامعه تبدیل كرد و از این طریق ننگ بیکاری و فقر را از دامان استانی مانند خوزستان پاک کرد.

در روستاها كه به دليل شرايط خاص زندگي، همه افراد خانواده در تامين معيشت مشاركت دارند و هر كس از بدو تولّد، با محيط و مسائل كشت و زرع و دامداري و امور مربوطه آشنا مي شود، غالب جوانان از توانائي و مهارت بسیار خوبی در امور كشاورزي و دامداری برخوردارند، حال اگر اين توانائيها با امكانات و تسهيلات اوليه تلفيق گردد و پشتيبانيهاي لازم نيز به عمل آيد، ظهور اتفاقاتي كه گفته شد و حلِّ معضل بیکاری و ریشه کنی فقر بسيار آسان است.

تجربه موفق و شوق ا نگيزي كه از آن سخن گفتيم نشان مي دهد كه با توجه به استعداد سرشار كشاورزي استان و وجود نيروي انساني ماهر و دلبسته يعني جواناني كه علاقه مندي خود را به امر كشاورزي حفظ كرده، يا تحصيلات خود را در رشته هاي كشاورزي و وابسته ادامه داده اند، بهترين و ارزانترين شيوه براي احياي زمينهاي كشاورزي و افزايش بهره وري آب و خاك استان همين روشي است كه جهادگران دلسوز و متعهّد در چند سال اخير به كار گرفته اند و با تشويق جوانان به بهره گيري از استعداد و تخصّص خود و تامين امكانات و تسهيلات براي آنان توانسته اند منشأ چنین برکاتی شوند.

موسوی زاده
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.