جمعیّت مسأله ای سرنوشت ساز

بیستم تیرماه از سوی سازمان ملل بنام روز جهانی جمعیت نامگذاری شده است چرا که که اولاً اندازه و نوع ترکیب جمعیت در هر کشور یکی از مسائل مهم و سرنوشت ساز است و ثانیاً در حالیکه جهان در سال ۱۳۲۹، ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار نفر بیشتر جمعیت نداشت، در بیستم تیرما ۱۳۶۶ برابر ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۷ میلادی، این جمعیت از مرز ۵ میلیارد نفر گذشت، یعنی در کمتر از ۴۰ سال جمعیت جهان به دو برابر افزایش یافت و لذا بحث انفجار جمعیّت و تأثیرات منفی آن بر توسعه پایدار و دسترسی به خدمات بهداشتی و فرهنگی و مانند آن سازمان ملل را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۸ با تعیین روز بیستم تیر به عنوان روز جهانی جمعیت، کشورهای جهان را به این مسأله توجّه دهد و برای کنترل و اصلاح جمعیت آنها را تشویق نماید. البته همین موضوع مهم و اساسی نیز طبق معمول دستاویزی برای قدرتهای جهانی فراهم آورد تا به بهانۀ کنترل جمعیت و کمک به کشورهای دیگر در تنظیم جمعیت، در این کشورها مداخله کنند و با تحمیل سیاستها و فرهنگ خود و تضعیف جمعیتی دیگر کشورها راه را برای سلطۀ بیشتر بر جهان هموار سازند.

در خاورمیانه و از جمله در کشورما از زمان طاغوت، برنامه کنترل و کاهش جمعیت تحت عنوان تنظیم خانواده و با شعار”فرزند کمتر زندگی بهتر” به اجرا در آمده بود لیکن با پیروز انقلاب و احیای فرهنگ ایرانی-اسلامی، برنامه کنترل جمعیت دیکته شدۀ غرب در حال فراموشی بود که رشد بالای جمعیّت در دهه ۶۰ زمینه ای فراهم آورد تا دولتمردانِ غالباً مرعوب فرهنگ غرب، با کمک تبلیغات رسانه ای و اعمال سیاستهای جمعیّتی، در دهۀ ۷۰ طرحی را برای کنترل و کاهش جمعیّت به اجرا درآورند که تنها یک دهه بعد کاهش شدید و غیرقابل انتظار رشد جمعیّت را موجب شد، و تأثیرات مخرّب آن در کاهش جمعیّت آینده ساز و افزایش بیرویه جمعیت سالمند ایران آشکار گردید. طبق آمار منتشره از سوی سازمان ملل متّحد، در حال حاضر کشور ما جزء ۱۰ کشوری است که جمعیّت آن به سرعت به سمت کهنسالی پیش می رود و با نرخ فعلی، پیش بینی می شود تا حدود ۷۵ سال دیگر جمعیّت ایران،با کاهشی  ۵۰ میلیون نفری  به ۳۰ میلیون نفر کاهش یابد که ۵۰ درصد آن را کهنسالان تشکیل دهند که این کاهش جمعیت و افزایش سالمندان،در صورت بی توجّهی می تواند کشور را در زمینه های دفاعی، پیشرفت، جایگاه منطقه ای و جهانی و مانند آن با مشکلات فراوان روبرو کند.

موسوی زاده
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.