خدمت بی منّت جوانان در اردوهای جهادی

به همّت سازمان بسیج سازندگی و باهمکاری تعدادی از دستگاه اجرائی، میلیونها دانش آموز و دانشجو در قالب اردوهای جهادی، سالانه بیش از ۲۰ هزار نقطه کشور را تحت پوشش خدمات عمرانی، فرهنگی، درمانی و آموزشی قرار می دهند و ضمن پرکردن اوقات فراغت خود و کسب تجارب بسیار مفید، خدمت صادقانه و بی منّت به کشور و هموطنان خود را نیز تمرین می کنند. این اردوها از مجموعه ای خدمات داوطلبانۀ عمرانی، فرهنگی، درمانی، آموزشی و مانند آن تشکیل می گردد که توسط طلّاب، دانشجویان، دانش آموزان و سایر جوانان در مناطق محروم کشور انجام می شود و توانسته است خدمات بزرگی در جهت ایجاد همدلی ملّی و کاهش محرومیت مناطق مختلف صورت دهد.

جهادگران جوان كه آینده سازان كشورند، در این سفرها:
– با مردم و مناطق محروم و نوع محرومیتها و احیانا علل و ریشه های این محرومیتها آشنا می شوند، تا هنگام ورود به صحنۀ مسئولیت به حل ریشه ای مشکلات بپردازند.
– دانش، تخصّص، طاقت و توانائی های خود را در یك میدان عمل واقعی محك می زنند،
– كار مقّدس برای رضای خدا (جهاد فی سبیل ا…) و خدمت صادقانه را تجربه می كنند،
– با اطلاع از كاستی های خود به برنامه ریزی برای افزایش توان مدیریتی خود می پردازند،
مردم مناطق محروم و به ویژه استعدادهای جوان این مناطق نیز ضمن بهره مندی از طرح های عمرانی، فرهنگی و خدماتی اجرا شده توسط جهادگران، از تخصّص و دانش آنها برخوردار شده و برای خدمت بیشتر به منطقه خود و سایر مناطق محروم برانگیخته می شوند. كشور هم از چنین تجربه ای كه به تربیت مدیران مجرّب، دلسوز و واقع بین منجر می گردد، بهره فراوان خواهدبرد.
اردوهای جهادی یا اردوهای هجرت اگرچه دستاوردهای مادی و معنوی چشمگیری برای مناطق محروم و مردم این مناطق بهمراه داشته اند امّا باید گفت که اینهمه بیش از یک درصد از تأثیرات این اردوها را تشکیل نمی دهد و این جوانان شرکت کننده در این جهاد بزرگند که از حضور در این کارگاههای تمرین اخلاق عملی ، مهمترین تأثیرات را می پذیرند. ، خود سازی عملی ، آشنائی با مناطق فقیر و محروم ، کسب تجارب اجرائی و مدیریتی ، خدمت به پابرهنگان و صاحبان اصلی انقلاب و دهها دستا ورد دیگر از برکات حضور آینده سازان و مدیران آینده کشور در این جهاد مقدّس است که در خاطرات مکتوب بسیاری از جوانان شرکت کننده در این اردوها آمده است و فایده بیشمار آن برای کشور قابل انکار نیست، امید و تحوّلی که در مردم مناطق محروم به وجود می آید و به ایجاد انگیزه وی در آنان برای شرکت فعّال آنان در جهاد محرومیت زدائی منجر می شود نیز یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند این اردوها است.

موسوی زاده