دختر اهوازي ركوددار شد

دختر ۱۶ ساله اهوازي با كشيدن سه دستگاه خودرو با دندان، در اين زمينه ركورد دار شد.
به گزارش مهر، فائزه سرلك دختر ۱۶ ساله اهوازي عصر شنبه در برنامه اي كه در اهواز تدارك ديده بود، با كشيدن سه دستگاه خودرو با دندان، در اين زمينه صاحب يك ركورد جهاني شد. اين مراسم با حضور مردم و برخي مسئولان جنب كتابخانه مركزي اهواز در منطقه جاده ساحلي كيانپاس برگزار شد. سرلك كه خود يك ورزشكار فعال در زمينه رشته كاراته است در۱۰ سالگي نيز يك دستگاه خودروي ۴۰۵ را با دندان كشيده بود. سرلك در اين برنامه موفق شدسه دستگاه خودرو شامل پرايد، فولكس و النترا را به مسافت چهار متر و ۶ سانتي متر با دندان بكشد و در اين زمينه صاحب يك ركورد جهاني شود. حد نصاب جهاني كشيدن خودرو سه متر است كه اكنون به نام فائزه سرلك و به مسافت چهارمتر و ۶ سانتي متر ثبت شده است البته اين كار براي ثبت شدن در كتاب گينس نياز به طي كردن برخي مراحل دارد.
فائزه سرلك بعد از كشيدن سه خودرو در جمع خبرنگاران اظهار كرد: هدفم از اين كار اين است كه نشان دهم دختران ايراني و خوزستاني توان انجام هر كاري را دارند و آنها در اغلب زمينه ها استعدادهاي بي شماري دارند.
وي افزود: براي تداوم ركوردهاي خودم در اين زمينه نياز به حمايت مسئولان دارم تا بتوانم ركوردهاي بيشتري را جابه جا كنم.
سرلك افزود: ان شاا… در برنامه بعدي خود بتوانم مسافت بيشتري سه دستگاه خودرو را جابه جا كنم.

 

تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی
تصاویر / جابجایی سه خودرو با دندان توسط دختر 16 ساله اهوازی