در انتظار توفیقات بیشتر خانه مطبوعات خوزستان

پس از برگزاری انتخابات الکترونیکی خانه مطبوعات در تاریخ ۱۰خرداد ۹۶، در چند استانی که اعضاء آن به حدِّنصاب لازم رسیده بود،مرحلۀ دوم انتخابات خانه مطبوعات در ۴ استان دیگر کشور از جمله استان خوزستان در ۱۴ تیرماه برگزار شد که با استقبال بیش از ۹۰ درصد از ۱۸۱ نفر اعضاء خانه مطبوعات روبرو گردید و با اخذ الکترونیکی آراء، از بین داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسین خانه مطبوعات استان ۹ از همکاران به عنوان اعضاء اصلی برگزیده شدند. وظیفه خود می دانیم که از برگزار کنندگان این انتخابات تشکّر کرده، از رأی دهندگان که حسّاسیت خود را نسبت به مصالح صنفی نشان دادند تقدیر نموده و به عزیزانی که توانستند با جلب اعتماد اصحاب رسانه، انجام مسئولیت مهم ادارۀ خانه مطبوعات استان را به عهده گیرند تبریک بگوئیم، لیکن مناسب است که پیرامون جایگاه و اهداف خانه مطبوعات، وظایف هیأت مدبره و انتظارات اصحاب مطبوعات به مواردی اشاره می کنیم.

رسانه ها در رشد فرهنگ عمومی، نشر ارزشهای انقلابی،انعکاس مشکلات جامعه، نقد سازندۀ عملکرد مسئولان، تشریح تنگناهای اجرائی، تقویت انسجام ملّی و مانند آن نقشی مؤثّر دارند که این نقش در استانها و مناطق می تواند بسیار چشمگیرتر باشد و خانه مطبوعات در استانها تشکیلاتی فرهنگی، صنفی، غيردولتي و غیرانتفاعي از دست‌اندرکاران مطبوعات و مراکز خبررسانی استان است که به موجب اساسنامه خود در جهت حمایت از اصحاب رسانه های استان و تقویت نقش ارزندۀ رسانه ها وظایفی همچون کمک به تأمین آزادیهای قانونی و اقتصاد رسانه ها، تربیت روزنامه نگار حرفه ای، دفاع از حقوق روزنامه نگاران استان، فراهم آوردن تسهیلات رفاهی ویژۀ اعضاء خانه، جذب حمایتهای مالی، کشف استعدادها روزنامه نگاری و برگزاری دوره های آموزشی برای اعضاء و علاقمندان، آسیب شناسی فعالیتهای رسانه ای و کمک به ارتقاء کمّی و کیفی رسانه ها و مانند آن را به عهده دارد. اگرچه هیأت مدیره برای مدیریت امور اداری و اجرائی خانه، مدیری بر می گزیند لیکن مسئولیت نظارت بر مدیر منتخب، پیشبرد امور و تحقّق اهداف خانه و پاسخگوئی به اعضاء خانه که مجمع عمومی را تشکیل می دهند،کماکان به عهدۀ هیأت مدیره خواهد بود.

تجربه برگزاری چند دوره انتخابات خانه مطبوعات استان که با فراز و نشیبهای فراوان همراه بود و نیز گرفتاری خانه مطبوعات خوزستان در محاق بلاتکلیفیِ ۸ ساله موجب شد که بالاخره در آخرین دوره، جامعۀ رسانه ای استان خود را باز یابد و با انتخاب هیأت مدیره ای معتمد و مجرّب، به توفیقاتی در تحقّق اهداف اساسنامه و ارائۀ خدمات صنفی دست یابد. اینک که در انتخابی شفّاف جامعۀ رسانه ای استان بازهم به انتخاب افراد شایسته ای برای عضویت در هیأت مدیرۀ خانۀ مطبوعات استان موفّق شده است، انتظار می رود هیأت مدیرۀ نه چندان جدید، ضمن تکمیل طرحهای ناتمام دورۀ جاری، با تلاش برای جذب تسهیلات و تأمین منابع، رفع نیازهای رفاهی همکاران و ارتقاء مهارتهای حرفه ای آنان را در اولویت قرار دهد.

موسوی زاده