در خانه ي مور، شبنمي طوفان است

وا مصيبتا اگر مجبور باشيد در يك روز باراني اهواز، پياده سر كنيد.
بي شك اين تجربه براي همه ي ما بارها و بارها تكرار شده است و مكرراً درباره ي آن در رسانه هاي مختلف نوشته شده است؛ ولي باز هم نوشتن دوباره و چندباره لاجرم است چرا كه ماتم همان و مويه همان است.

803260_692

يك بازي كامپيوتري فكري استراتژيك را در نظر بياوريد. شما بايد براي رسيدن به مقصدي مشخص از موانع به ظاهر صعب العبور بگذريد. اول از همه بايد از نقطه اي بلند مسير خود را تحت نظر بگيريد و كوتاه ترين گذرگاه بي آب (يا كم عمق) در خيابان را بيابيد. اگر خوش شانس باشيد و پياده رو ها در تسخير كارگاه هاي ساختماني نباشد،كار چندان سختي نخواهيد داشت. مي دانيم كه چنين نيست و براي عبور راهي جز خيابان در پيش رو نداريم.
در مرحله ي بعد به سخت ترين جاي سفر مي رسيم؛ آنجا كه ماشين ها با سرعت رد مي شوند و بي توجه به اينكه آب اطراف چرخ هايشان به عابرين پاشيده مي شود. بغرنج تر آنكه اگر ماشيني در پيش پاي شما ترمز كند، با احتمال ۵۰ درصد خواهد ايستاد و ۵۰ درصد ديگر احتمال مي رود بر روي آسفالت ليز بخورد و از كنترل خارج شود.

99700
سرانجام به تعبير <مارگوت بيكل> شاعر پس از سفرهاي بسيار و عبور از فراز و فرود امواج اين درياي طوفان‌خيز، به مقصد مي رسيد و پيش از هركاري بايد يكراست به حمام برويد تا اسيد همراه باران را از سر-و-صورت و آلودگي مشكوك به نجاست فاضلاب ها را از پاهايتان بشوييد و اين گونه است كه يك روز باراني آغاز و پايان مي يابد. ‌
از قرار معلوم مشكل ما با آب، في النفسه است. در يك جبهه دست به گريبان خشكسالي و كم آبي هستيم و در جايي ديگر هر بارشي را با احتمال وقوع سيل پيش بيني مي كنيم. بي شك زيستن در اين شرايط بسيار دشوار مي بود اگر به باران هاي نباريده و خيابان هاي آب گرفته ي اهواز خو نگرفته بوديم .

99698

باري، وقتي اين مشكل را هم كنار مابقي گير و گرفتاري هاي اختصاصي استان خوزستان مي گذاريم آن وقت در مي يابيم كه چه شيرين گفته است سعدي شيراز :
سعدي از سرزنش خلق نترسد هيهات/ غرقه در نيل چه انديشه كند باران را؟

شهريار هرمزي