واي به كلانشهري كه شوراي شهرش اين باشد!

بازار اتهام زني به يكديگر در شورا داغ است!

ظهر روز دوشنبه، يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر اهواز باز هم وارد حاشيه هاي بيش از متن خود شد! جلسه اي كه پس از گذشت ۴۵ دقيقه از زمان قانوني به دليل حضور نيافتن تعداد قابل توجهي از اعضاء، به حد نصاب نرسيد و به همين دليل زيبا صالح پور به عنوان منشي اول شورا خبر از برگزار نشدن آن داد!
اعلام برگزار نشدن جلسه با اعتراض دو عضو شوراي شهر اهواز همراه شد و اين دو عضو از هيات رئيسه درخواست كردند با توجه به ابهامات موجود درخصوص استخدام هاي غيرقانوني صورت گرفته در شهرداري، پس از به حد نصاب رسيدن اعضاء جلسه برگزار شود اما عضو مخالف رئيس شوراي شهر اهواز، آغاگر يك روز پر حاشيه براي شوراي چهارم شد! ‌
يكي از اعضا بدون هيچ مقدمه اي حرف فاقد اعتبار بودن امضاي رئيس شورا به دليل داشتن چك برگشتي به ميان آورد و بلافاصله هم وي را مورد خطاب قرار داد كه ليست تنظيم شده درباره استخدام هاي غيرقانوني شهرداري از سوي شما، گزينشي است و نامي از استخدام هاي مناطق، سازمان ها و فضاي سبز در آن ديده نمي شود در حالي كه برادر و خواهرتان جذب شده اند! ‌
بدون ترديد وجود اختلاف نظر در شورا امري بديهي است اما در اين جلسه كه طبق قانون رسيمت نداشت، حرف هايي از استخدام هاي غيرقانوني در شهرداري زده شد كه نشان داد متأسفانه حاشيه هاي شوراي چهارم پررنگ تر از متن است!
به گفته يكي از اعضاء در اين ليست نام كساني به چشم مي خورد كه ۱۲ سال در شهرداري شاغل هستند و رئيس شورا براي تهيه اين ليست با هيچ يك از اعضاء مشورت نداشته است!
برخي از اعضا صدايشان را در گلو انداخته بودند كه بايد مشخص شود چه عضوي از شورا چه تعدادي را به سيستم شهرداري تزريق كرده تا براي انتخابات شوراي پنجم، تر و خشك باهم نسوزند!
البته رئيس شورا سعي داشت با ارائه توضيحاتي فضاي متشنج شورا را كمي آرام كند و در اين باره گفت كه قرار بر انتشار اين نامه نبود و طي نامه اي اسم ۳۱۶ نفر از كساني كه به صورت غيرقانوني استخدام شده اند را به شهرداري اهواز اعلام كرده و درباره آنها توضيح خواستم كه شهرداري در نامه اي به تاريخ اول آذر امسال، نام ۳۳۴ نفر از كاركناني كه تبديل وضعيت شده اند را اعلام كرده است.
توضيحات رئيس شورا براي بعضي اعضاء قانع كننده نبود و در ادامه برخي از همين اعضاء ديگري را متهم به استخدام هايي كردند كه در صورت صحت داشتن، تنها بايد متأثر و متأسف شد! البته برخي از اعضاء پيشنهاد دادند تمامي افراد حاضر در اين ليست اخراج شوند اما واقعيت اين است پاك كردن صورت مسئله راه حل مناسبي براي آن نيست!
پيروز شدن در برخي مناقصه هاي خاص توسط برخي پيمانكاران خاص هم در اين جلسه مورد اشاره قرار گرفت و يكي از اعضاء در اين باره خطاب به همكار شورايي خود عنوان كرد: <اگر شما ۲۰ به يك بيشتر از من در مناقصات شركت نداشته ايد، من از شورا استعفا مي دهم.>
ظاهرا شوراي چهارم شهر اهواز در روزهاي آخر عمر فعاليت خود با چالش هايي از جنس <از ماست كه بر ماست> مواجه است! چالشي كه شرايط را براي اعضايي كه خيال كانديداتوري شوراي بعد را در سر مي پرورانند سخت مي كند!
بدون ترديد عملكرد مثبت شوراها و تعامل آن ها با شهرداري ها، توسعه شهري را رقم مي زند و حالا كه اهواز را با اين نواقص مشاهده مي كنيم بايد ريشه آن را در عملكرد شوراي اين شهر، نحوه تعاملشان با شهرداري اهواز و حتي عملكرد شهرداري جستجو كرد. البته بايد توجه داشت تعامل تنها در استخدام نيروهاي سفارشي خلاصه نمي شود!
آنچه در پايان اين گزارش تاسف بار بايد گفت اينست كه واي به كلانشهري كه چنين شوراي شهري دارد.

شهر كثيف معرف كيست و چيست؟

%d8%a7%d9%8a%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%87

عكس نياز به شرح ندارد و تمام ناگفتني ها در آن گفته شده است! شهرداري اهواز بالاي ايستگاه اتوبوس اقدام به نصب بيلبوردي با اين مضمون كرده كه شهر پاكيزه معرف شخصيت شهروندان است اما تنها به فاصله چند قدم نخاله هاي ساختماني و زباله هاي رها شده به چشم مي خورند!
اينجا حاشيه شهر اهواز نيست! جايي است در دل شهر! اين عكس نشان مي دهد متوليان امر هنوز در زمينه فرهنگ سازي ضعف داشته و تاكنون موفق نبوده اند! نشان مي دهد شهرداري هم در امر جمع آوري زباله ها و نخاله هاي ساختماني عملكرد قابل قبولي ندارد. ‌
همين چند روز پيش بود كه معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز نسبت به شيوع بيماري سالك هشدار داد و يكي از عوامل اين شيوع را زباله ها و نخاله هاي ساختماني سطح شهرها برشمرد. بدون ترديد داشتن شهري با منظر زيبا حق طبيعي هر شهروند مي باشد كه رسيدن به آن نيازمند فرهنگ سازي لازم، همكاري شهروندان و تلاش شهرداري اهواز است.