آقاي رحيمي! ساعت ۲۴ هم شد زمان براي پخش گفت و گوي ويژه؟

آقاي رحيمي! ساعت ۲۴ هم شد زمان براي پخش گفت و گوي ويژه؟!

بعد از عمري شبكه استاني ما گفت و گوي ويژه با عنوان و سوژه روز برگزار كرد اما متاسفانه خوب مديريت نشد و اصلي ترين شرط توفيق در چنين برنامه هايي كه همانا انتخاب زمان مناسب پخش است رعايت نگرديد. مصاحبه يا گفت و شنود دكتر ايدني رئيس دانشگاه علوم پزشكي، دكتر سلمان زاده معاون بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان و آقاي لاهيجان زاده مديركل حفاظت محيط زيست استان را مي گويم كه در دو شب از ساعت ۳۰/۲۳ تا ساعت يك بامداد روز بعد به درازا كشيد و معلوم بود هر كدام از مديران را كه تلفني با آنها تماس مي گرفتند يا از توي رختخواب صحبت مي كردند يا به مجري و مسئولان شبكه استاني كه آن موقع شب سراغشان را گرفته بودند، صلوات مي فرستاند!
با توجه به اين كه در استان ما مدير شبكه همه كاره است و زمان بندي برنامه ها هم توسط ايشان تعيين مي شود، ضمن استقبال از برگزاري اين برنامه ها، از آقاي رحيمي انتظار مي رود، زمان مناسب براي اينجور گفت و گوها در نظر بگيرد. آخر مومن مگر تمام شب را از شما گرفته اند كه لحظه ورود به بامداد روز بعد را براي برگزاري گفت و گوي ويژه در نظر مي گيريد؟ خودتان قضاوت كنيد در آن ساعت چقدر بيننده بيكار داريد كه تمام روز استراحت كرده اند و حالا نيمه شب بيدار مانده اند تا اين گفت و گو را ببينند. به شركت كنندگان در اين گفت و گوها هم توصيه مي شود سعه صدر داشته باشند و با مجري يكي به دو نكنند!

برخي احترام هاي غير مادي از هر هديه اي ارزشمندتر است

خبرنگاران و گزارشگران رسانه ها به خصوص رسانه مكتوب با آن كه در شرايط سخت خبر تهيه مي كنند و جور روابط عمومي ها را مي كشند كه غالبا در انعكاس اخبار سازمان يا دستگاه خود توانايي لازم را ندارند، اما آن گونه كه در شان آنهاست مورد توجه يا محبت ظاهري هم قرار نمي گيرند در حالي كه به گواه صفحات روزنامه ها، وسيله تبليغ و نمايانگر عملكرد مديران هستند و به زبان ديگر، خبرنگاران پلكان ترقي خيلي از مديران هستند و اگر نبود فعاليت رسانه ها، بسياري از مديران كه روابط عمومي قوي ندارند، در انزوا قرار مي گرفتند.
اين مقدمه را آوردم تا ذكر خيري كنم از مدير روابط عمومي يكي از ادارات كل كه در سفر اخير وزير راه و شهرسازي به خبرنگاران بها داد . از جمله براي اولين بار در تاريخ نصب بنرها و تابلوهاي خير مقدم وزير و همراهانش، يك بنر خوش آمد هم براي خبرنگاران و اهالي رسانه كه در افتتاحيه ها و نشست هاي خبري شركت كرده بودند، نصب شده بود كه مايه مسرت اين قشر زحمتكش اما كم توقع شد شايد اين اتفاق از آن بابت است كه اميد زماني مدير روابط عمومي راه و شهرسازي خوزستان از جنس اهالي رسانه است و از اين رو قدر بچه هاي خبر را مي داند. اي كاش آنها كه امكانات و ادعايشان به مراتب از زماني بيشتر است لااقل تا اين حد مديريت مي كردند كه در جلسه اي با حضور يك وزير، خبرنگاران سرپا نايستند و مكاني در نظر مي گرفتند كه خبرنگار دو ساعت براي نوشتن خبر سرپا نماند.

بهتر نيست تا به قطعيتي نرسيده ايم اظهارنظرهاي نيمه كارشناسي نكنيم؟

سال گذشته در چنين روزهايي كه آسم ناشي از بارش هاي نخست پاييزي، اهوازي ها را راهي بيمارستان كرد مسئولان مربوطه متفق القول اعلام كردند خبري از باران اسيدي نيست. بهادري، مديركل هواشناسي خوزستان يكي از اين مديران بود كه با اظهار نظر قطعي گفته بود باران ها آناليز شده و نشان داده است باران اسيدي نيست و PH‌ آن عادي بوده و نشانه اي از باران اسيدي ندارد!
همين مديركل در آخرين جلسه شوراي شهر اهواز عنوان كرد: هوايي كه در اهواز استنشاق مي كنيم هواي گازهاي مختلفي است كه تركيب اين گازها با اولين بارش باران باعث ايجاد باران اسيدي مي شود!
بهادري روز گذشته اين را هم گفته كه با توجه به اينكه تنها دستگاه سنجش باران اسيدي در ايستگاه فرودگاه اهواز قرار دارد، سال گذشته باران تنها در اين نقطه از شهر رصد شده و نمي توان با رصد كردن اسيدي بودن باران در يك نقطه از شهر، آن را به ديگر مناطق شهر اهواز و حتي استان تعميم داد!
اما مديركل سازمان محيط زيست استان در گفتگو با پيك راوي اين گفته بهادري را رد كرده و مي گويد: صنايع مختلف در سطح شهر اهواز و اطراف آن سال هاست كه فعاليت دارند اما چرا در پنج سال گذشته شاهد بروز چنين بيماري پس از نخستين بارش پاييزي در اهواز نبوديم؟! ‌

لاهيجان زاده نقش صنايع در آلودگي هوا را رد نكرده اما بر اين باور است كه خبري از باران اسيدي نيست!
با توجه به انتشار پيامكي در خصوص اسيدي بودن اولين باران اهواز و سخنان مديركل هواشناسي و رد اين خبر از سوي مديركل سازمان حفاظت محيط زيست استان، اين سوال مطرح مي شود كه اصلا لازم است در مورد موضوعي كه به اثبات نرسيده بحث و اظهار نظر شود؟ اخيرا شاهد بوديم كه درباره منشاء حساسيت زايي يك گياه چه جنجالي برپا شد و بهانه اي شد براي قطع درختاني كه هنوز زيانبار بودنشان ثابت نشده و اذهان همچنان درگير اين قضيه اند كه بار ديگر باران اسيدي را مطرح مي كنند كه اي كاش به جاي اين همه حدس و گمان و مشوش كردن افكار عمومي با وجود اين همه اساتيد دانشگاهي به قطعيتي مي رسيديم بعد اظهار نظر مي كرديم. ‌