انتصاب معاون سياسي استانداري نشان داد كه اصحاب رسانه هم مي توانند در مديريت ارشد استان نقش داشته باشند

 در نشستي با اصحاب رسانه، يكي از همكاران مطبوعاتي به انتقاد از جامعه رسانه اي پرداخت مبني بر اين كه چرا اين جامعه از چنان اقتداري برخوردار نيست كه جايگاهي از مسئوليت ها به آنها برسد، در حالي كه قادريم به چنين موقعيتي دست پيدا كنيم. اين همكار كه خود از دست اندركاران رسانه مكتوب است معتقد بود كه اهالي رسانه استعداد ورود و در دست گرفتن جايگاه هاي مديريتي استان را دارند به شرطي كه از موقعيت خود براي نشان دادن اقتدارشان بهره ببرند. دست بر قضا طرح اين موضوع مصادف شده با زماني كه يكي از اصحاب رسانه استان در دومين جايگاه سياسي استان بعد از استاندار قرار گرفته است. منظور دكتر حسين زاده مدير مسئول و صاحب امتياز روزنامه صبح كارون است كه دكتر شريعتي با اصرار زياد از او خواست اين مسئوليت را بپذيرد. البته ساير كساني هم كه به ظرفيت هاي حسين زاده واقف هستند، او را به قبول اين مسئوليت دعوت كردند و در نخستين مراسم با حضور حسين زاده يعني توديع و معارفه مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان ديديم كه چه ديدگاه هاي علمي در بحث ارتقاء فرهنگ استان مطرح نمود.
مورد ديگر آقاي سيد رسول موسوي مدير و صاحب امتياز روزنامه عصر كارون است كه چه در زمان دكتر مقتدايي و چه حال كه دكتر شريعتي سكان استان را به دست گرفته در جايگاه رفيعي از استان قرار دارد و از مشاوران نزديك استاندار است.
قدر مسلم باز هم در ميان اهالي رسانه، نيروهاي كارآمدي داريم كه مي توانند مسئوليت هاي خطيري را مديريت كنند و برخي از مديران استان با آنها در موارد مختلف مشورت مي كنند، اما بايد توجه داشت كه همكاران رسانه بيشتر ترجيح مي دهند در امور فرهنگي مورد استفاده قرار گيرند هر چند انتصاب حسين زاده نشان داد كه در عرصه هاي سياسي و اجتماعي هم قادر به قبول مسئوليت هستند و اميدواريم مديريت ارشد استان از اين ظرفيت به نحو مطلوب بهره بگيرد، مشروط به اينكه خودمان (اهالي رسانه) شان و منزلت جايگاهمان را حفظ كنيم.

سنگ مردم را به سينه زدن از نظر وزارت كشور تغيير از مسير است!‌

آقاي مقيمي معاون سياسي وزير كشور كه در شرف تغيير است در پاسخ به سوالي مبني برعلت تغيير دكتر مقتدايي استاندار خوزستان گفته است: استانداران چه در اين دولت و چه در دولت هاي گذشته از مديران باسابقه و صاحب سبك و داراي مدارج علمي بوده و هستند و از نيروهاي خوب انقلاب به شمار مي روند.
به گفته وي، برخي مواقع شرايطي پيش مي آيد كه فرد از آن مسيري كه بايد برود، دور مي شود، در نهايت وزارت كشور كه متولي است تصميم مي گيرد آن فرد را تغيير دهد تا برنامه هاي دولت پيش برود و استاندار خوزستان هم از اين قاعده خارج نبود.
وي اين را هم گفته كه <معناي اين تغيير اين نيست كه آن فرد ضعيف بوده و به درد استانداري نمي خورد بلكه قطعا آن فرد از نيروهاي خوب بوده و مورد تاييد است، در واقع ما تغيير را به ديد حذف نگاه نمي كنيم، بلكه به ديد اصلاح نگاه ‌مي كنيم.>
دكتر مقتدايي بدون اين كه به خطرات درگير شدن با برخي دانه درشت ها بر سر منافع مردم بيانديشد و يا از كنار گذاشتن واهمه داشته باشد، به منظور ارتقاء استان و به دست آوردن امتيازي براي مردمي كه در شرايط نامناسب جوي و با محروميت هاي فراوان دست و پنجه نرم مي كنند از هيچ تلاشي مضايقه نكرد و ريسك مطيع نبودن را به جان خريد اما از قراري كه آقاي مقيمي گفته اين سياست به معني دور شدن از مسيري بوده كه بايد مي رفت و صد البته چنين سرنوشتي درس عبرتي براي مديران بعدي خواهد بود كه براي بقاء خود در همان مسيري حركت كنند كه به آنها خط مي دهند و اين روند يعني بي خيال هر تفويض اختيار!‌

قبل از فاجعه بار شدن آسانسورها چاره انديشي كنيد ‌

بعد از حادثه سقوط آسانسور دانشگاه صنعتي شريف خيلي ها بالا و پايين رفتن از پله ها را به استفاده از آسانسور ترجيح مي دهند و اين طور كه معلوم است اين احتياط بي ربط هم نيست كما اين كه مطلع شديم اداره كل استاندارد خوزستان طرح و پروژه اي را در خصوص بازرسي از آسانسورهاي سازمان هاي دولتي انجام داده كه البته اين پروژه همچنان ادامه دارد و مشخص شد كه غالب آسانسورهاي سازمان هاي دولتي داراي ايرادات بحراني هستند! نتايج اين بازديدها در قالب گزارش هايي هم به دستگاه مربوطه و هم به استانداري ارسال مي شود تا آن دستگاه و سازمان هاي دولتي به رفع نواقص آسانسورهاي مورد استفاده خود مكلف شوند. حالا اگر آسانسورهاي مورد استفاده بخش خصوصي نيز مانند آسانسورهاي سازمان هاي دولتي داراي ايراد و نقص باشند، چه بسا ما هم در استان در زمينه آسانسورها با فاجعه مواجه هستيم مگر اين كه جدي تر با قضيه برخورد شود و بهترين راه اينست كه علاج واقعه قبل از وقوع بشود و هر جا آسانسور نصب شده و مورد استفاده قرار مي گيرد، (اعم از ادارات و شركت ها يا مجتمع هاي مسكوني) منتظر نباشند اتفاقي رخ بدهد و بعد رفع نقص كنند و بدون فوت وقت آسانسورهاي خود را تست كنند.

انتصاب ۳ مشاور استاندار

استانداري خوزستان روز گذشته شاهد سه انتصاب جديد در مجموعه خود بود. دكتر شريعتي در تازه ترين انتصابات خود با صدور احكامي جداگانه، پروانه ولوي را به عنوان نماينده تام الاختيار در حوزه امور شهروندي ،مهدي قمشي را به عنوان مشاور در امور آب و محيط زيست و طيبه اسماعيلي را به عنوان مشاور فن آوري اطلاعات و ارتباطات منصوب كرد تا نشان دهد براي رتق و فتق بهتر امور روي توان مشاوران حساب باز مي كند. ‌