سد كوثر باز مي شود ؛ رودخانه زهره جان مي گيرد

‌فرماندار هنديجان از رهاسازي آب سد كوثر طي دو مرحله خبر داد.
سيد مهران رفيعي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: رهاسازي آب سد كوثر طي دو مرحله در ۵ و ۳۰ آبان ماه جاري جهت رفاه مردم شهرستان به رودخانه زهره سرازير خواهد شد.
وي افزود: هم اكنون رودخانه زهره با مشكل كم آبي مواجه است و اين روند، وضعيت سختي را براي شهروندان و به ويژه كشاورزان ايجاد مي كند.
فرماندار هنديجان تصريح كرد: به همراه مسئولان استان تمام كوشش خود را به خرج داديم تا بتوانيم مشكل كشاورزان و ساكنان اطراف رودخانه كه با مشكل كم آبي مواجه شده اند را رفع كنيم.