شناسايي ۱۰۰ شغل سنتي فراموش شده در خوزستان

_image_1446463352

معاون اداره كل تعاون و كار خوزستان گفت: بيش از ۱۰۰ شغل سنتي و فراموش شده در خوزستان شناسايي شد و درصدد‌يم با ارائه طرحي ‌اعتبارات مورد نياز برا احياي آن را دريافت كنيم.
رضا ميراني در گفت‌وگو با تسنيم اظهار داشت: در سالهاي گذشته سعي كرديم طرح‌هايي را بر اساس ويژگي‌ها و نظرات كارشناسان حوزه كار و تعاون براي ايجاد شغل و توسعه اشتغال در سطح استان مطرح كنيم.
وي افزود: يكي از طرح‌هايي كه در حوزه اشتغال خوزستان مطرح و به وزارت خانه ابلاغ شد احياي مشاغل سنتي و بومي در حال فراموشي است.
معاون اداره كل تعاون،كار و رفاه امور اجتماعي خوزستان با بيان اينكه طرح مذكور به عنوان الگو براي مابقي سازمان‌ها و استان‌ها ابلاغ شد، گفت: در اين زمينه ابتدا با وزارت كار و رفاه مكاتباتي را انجام داديم و عنوان كرديم برخي از مشاغل در شهرهاي مختلف خوزستان وجود دارد كه سنتي هستند و به دلايل مختلف از بين رفتند و يا در حال فراموشي هستند.
وي با بيان اينكه مشاغلي از قبيل خراطي در دزفول، عبا بافي بهبهان و حصيربافي شادگان از جمله مشاغل سنتي هستند كه فراموش شده‌اند، عنوان كرد: در مرحله بعد كه وزارت خانه طرح را تاييد كرد از ادارات شهرستان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مانند جهاد كشاورزي، صنايع دستي، صنعت و معدن كه در زمينه اشتغال‌زايي فعاليت مي‌كنند در مورد صنايع دستي و مشاغل سنتي خوزستان استعلام گرفتيم.
ميراني بيان كرد: در اين استعلام تمام مشاغل سنتي فراموش شده و از بين رفته كه بيش از ۱۰۰ شغل بودند شناسايي شدند و بر اساس اين استعلام درصدد هستيم طرحي را بنويسيم و آن را براي دريافت اعتبارات مورد نياز به استانداري ارائه دهيم.
وي افزود: مشاغل بين دستگاه هاي متولي صنعت، كشاورزي صنايع دستي، خدمات تقسيم مي‌شوند و اگر بتوانيم اعتباراتي را متناسب با نياز هر دستگاه براي احياي مشاغل دريافت كنيم اين مشاغل احيا شود.