شوراي شهر اهواز، همچنان در كما!

مدتهاست در كلانشهر اهواز شاهد هيچ تحولي و تغييري نيستيم و مسلما اين ركود كاري نتيجه عملكرد ضعيف شهرداران مناطق و بي تفاوتي شوراي شهر است كه كاري به كار شهر و مردم ندارند و ظاهرا همچنان درگير مسائل و اختلافات داخلي خود هستند.
شورا نه تنها بي خيال حتي كارهاي روبنايي و سطحي شهر است، بلكه با اصرار بر تداوم ماندن شهرداران ناتوان به عقب ماندن شهر و دهن كجي به شهروندان دامن مي زند. شهردار هم كه مجري دستورهاي شوراست و هر زمان كه بخواهد دست به تركيب يك شهرداري منطقه بزند، تهديد به استيضاح مي شود.
قرار بود اعضاي شورا به صورت تيمي يا انفرادي به مناطق شهر سركشي كنند و از شهرداران مناطق بخواهند بفكر شهر باشند اما ظاهرا هيچ اتفاقي نيفتاد و از زماني كه شوراي چهارم شروع به كار كرد تا حالا تغييري حتي در امور ابتدايي شهر مثل نظافت و پسماند و ساماندهي بازارچه ها و … ديده نشده و شايد هم افتخارشان به احداث دو زيرگذر و روگذر است كه آنهم كلي نواقص فني دارند و آنقدر مردم در طول احداث آنها و هم اينك عذاب كشيده و مي كشند كه آرزو مي كنند اي كاش اينها را هم نساخته بودند.
بدون شك از اكثر اعضاي شورا كه يا افراد موثري هستند يا به خاطر سابقه اي كه در شوراها داشته اند انتظار مي رفت و مي رود كه چشم بر روي مسائلي كه در شهر مي گذرد نبندند كه متاسفانه آنها هم مردم را نااميد كردند. ‌
عجيب است كه اعضاي شورا لااقل به فكر آراء خود در انتخابات بعدي هم نيستند چون با اين وضعيت كار و عملكرد مردم عمرا به اعضاي فعلي راي بدهند، مگر آن كه از راه هاي غيرمتعارف كسب راي كنند.
به هر حال هنوز هم چند ماهي به انتخابات باقي مانده و بهتر است شورا تكاني به خود بدهد. ضمنا با تغيير هيات رئيسه اندك اميدي در پي گرد و خاك كردن رئيس جديد براي شهروندان پيدا شد كه شايد قرار است تحولي در شهر و شهرداري و شورا پديد آيد كه در عمل مشاهده شد اين حركت هم تندباد زودگذري بود كه معلوم نيست چه اتفاقي افتاد كه رئيس جديد هم كوتاه آمد و آب از آب تكان نخورد.

يك معاون استانداري، منبع تامين حقوق ندارد!

در حالي كه كوچك كردن دولت همواره مطرح بوده در خوزستان نه تنها در اين مورد قدمي برداشته نشده بلكه سعي در توسعه چارت سازماني و افزايش مديران بوده و نمونه بارز آن اضافه شدن يك معاونت (معاونت هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري) است كه از زمان استاندار سابق ايجاد شد. البته در آن زمان دكتر مقتدايي از وجود نيرويي استفاده كرد كه حقوق بگير دولتي بود و به عنوان مامور به استانداري رفت و بار مالي نداشت اما دكتر شريعتي با كنار گذاشتن آقاي نيكو و آوردن دكتر بحريني موجب شد كه يك حقوق بگير به استانداري اضافه شود، بدون آن كه منبع تامين حقوق آن پيش بيني شده باشد. نتيجه اين كار بدون مطالعه آن شد كه اكنون استانداري براي تامين و پرداخت حقوق معاون جديد مانده و امور مالي نمي داند از كجا و چگونه اين بار اضافه شده را به مقصد برساند.
البته بحث دكتر بحريني نيست چون هر نيروي ديگري كه مي آوردند همين وضعيت را پيدا مي كرد منتهي مقتدايي اين كار را با در نظر گرفتن اين كه حقوق جديدي تحميل نشد، انجام داد كه ناشي از تجارب و مشورت هاي كارشناسي شده بود و اي كاش دكتر شريعتي هم قبل از ايجاد تعهدهاي جديد به فكر منابع و تامين بار مالي آنها مي بود.
به هر حال معاونت جديد در چارت سازماني استانداري ديده نشده، اگر چنين نيست، توضيح بدهند تا موضوع شفاف سازي شود و حرف آخر اين كه طوري نشود كه بنده خدا دكتر بحريني اين وسط متضرر شود. ‌

جوجه هاي چهارمحال و بختياري بيمه تكميلي شدند اما خبرنگاران خوزستاني از اين مزايا محرومند!

معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري از صدور بيمه تكميلي جوجه هاي يك روزه در اين استان خبر داده است.
مهراب فرجي گفت: در سال زراعي جديد بيمه طيور به دو صورت بيمه عمومي و بيمه تكميلي در اين استان ارائه مي شود. وي گفت: بيمه تكميلي خسارت هاي مربوط به بيماري هاي طيور را در برمي گيرد و بيمه شدگان از مزاياي بيمه تكميلي خصوصا خسارت وارده در اثر بيماري هاي طيور بهره مند مي شوند.
اين در حالي است كه (همكاران ببخشند) در استان خوزستان هنوز خبرنگاران از مزاياي بيمه تكميلي محروم اند و علي رغم پيگيري هاي انجام شده، مسئولان زير بار برقراري اين بيمه نمي روند. البته اگر همكاران خبرنگار يد واحده بشوند و با عضويت در تشكل هاي صنفي قانوني خود متولي پيدا كنند مسلما قادر خواهند بود بهتر و بيشتر از حق خود دفاع كنند، هر چند اين كه معاون سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري مي تواند به خوبي از حقوق جوجه هاي يك روزه دفاع كند و مسئولين ارشاد ما نتوانند منافع خبرنگاران را تامين كنند، جاي حرف بسيار دارد!