عمليات سرنوشت ساز آزادسازي موصل

پس از ماهها انتظار، با فرمان حيدر العبادي، نخست وزير و فرماندهِ كل قواي عراق، عمليات آزادسازي موصل، مركز استان نينواي عراق، از روز دوشنبه آغاز شد و اگرچه حيدر العبادي زمان تكميل اين عمليات را تا شش ماه پيش بيني كرده است، ليكن بنا به گزارشهاي رسيده از منابع بي طرف، مبارزان عراقي با سرعتي چشمگير در حال دستيابي به اهداف خود هستند.
درميان عمليات هاي انجام شده توسط ارتش و بسيج مردمي عراق براي آزادسازي اين كشور از اشغال گروه تكفيري داعش در طول دو سال گذشته آنچه عمليات جديد را متمايز مي كند اين است كه: ‌
اولاً موصل بزرگترين و مهمترين شهر اشغال شده توسط داعش و به اصطلاح پايتخت اين گروه و محل استقرار سركردگان اصلي و آخرين پايگاه آنها در عراق است و با آزادسازي آن مي توان گفت عمليات پاكسازي عراق از لوث وجود داعش كامل شده و اين گروه خبيث كه محصول برنامه ريزي رژيم صهيونيستي و امريكا براي نابودي امّت اسلامي به دست مسلمان نماها بوده و با كمكهاي مالي و فكري عربستان و قطر و حمايت و تدارك دولت تركيه شكل گرفته ديگر جائي در عراق نخواهد داشت.
ثانياً امريكائيان كه بر اساس برنامه ريزي خود به حضور ۱۰-۱۵ سالهِ داعش براي آشوب آفريني در منطقه و ضربه زدن به ايران و جبههِ مقاومت اسلامي اميد بسته بودند حال كه چاره اي جز قبول خواست ملّت عراق براي پاكسازي اين كشور از وجود تروريستهاي تكفيري نمي بينند، مي كوشند آزادسازي اين شهر را به گونه اي مديريت كنند كه اين مسأله يعني آزادسازي موصل به طرح تجزيهِ عراق و تشكيل سه كشور شيعي و سني و كرد، در جنوب و غرب و شمال عراق منجر گردد. تا ضمن جبران بخشي ناكاميهاي گذشته در اجراي طرح خاورميانه مورد نظر امريكا و رژيم صهيونيستي و كاشتن بذر اختلاف بين ملّت يكپارچهِ عراق، مقدّمه اي براي پيگيري اجراي اين طرح در ساير كشورها باشد. ‌
ثالثاً دولت مزدور تركيه نيز كه با نقاب اسلامي مجري سياستهاي امريكا در منطقه است، در اجراي اين سياستها از مدعيان دخالت در امر آزادسازي موصل است و در جهت انجام مأموريت از سوي اربابان امريكائي از سال گذشته، بدون اجازه و باوجود مخالفت دولت عراق، به خاك اين كشور تجاوز كرده و با استقرار نيروهاي نظامي خود در نزديكي موصل و جمع آوري و حمايت سياستمداران مخالف دولت مركزي عراق مي كوشد تا در جهت منافع امريكا و رژيم صهيونيستي، تجزيهِ عراق و نجات تروريستهاي داعش، بر روند آزادسازي موصل تأثير گذار باشد. ‌
ولي با اينهمه، با توجه به ايمان نيروهاي شركت كننده در عمليات و هدايتهاي مستشاران مجرّب ايراني كه تا كنون مانع دستيابي دشمنان اسلام به اهداف خود در منطقه بوده اند، اميد مي رود كه اين عمليات سرنوشت ساز نيز به پيروزي چشمگير امّت اسلامي منجر شود. ان شاءا… .
موسوي زاده