غفلت راهنمايي و رانندگي، تخلف مسافركش ها بي تفاوتي سازمان تاكسيراني

يكي از مشكلات شهر اهواز ناشي از بي‌نظمي و بي‌قانوني در سيستم حمل‌ونقل عمومي و تاكسيراني اين كلانشهر است. متأسفانه تاكسي‌هاي اهواز در غفلت و يا بي‌توجهي مأموران راهنمايي و رانندگي همه حقوق خيابان‌ها و معابر را آن خود دانسته و راه‌هاي عبوري مردم و ايستگاه‌هاي اتوبوس را قرق كرده‌اند. نمونه‌ي اين اتفاق را در ميدان ساعت اهواز به‌سادگي مي‌توان يافت.

77242_158

در اينجا پياده‌روها مسيري باز براي تردد نيستند بلكه موانعي همچون ازدحام رانندگان تاكسي، سد معبر مغازه‌ها و دست‌فروش‌ها را بر سر راه مي‌توان ديد. فرقي نمي‌كند زن باشي يا مرد؛ به تقاطع خيابان هم كه مي‌رسي بايد چاره‌انديشي كرده و از هزارتوي تاكسي و راننده تاكسي‌ها معبري بازكني تا خود را به پياده‌رو آن‌سوي خيابان برساني.اين اتفاق در حالي مي‌افتد كه ميدان ساعت يكي از مسيرهاي پرتردد شهر اهواز است و هميشه چند تن از مأموران راهنمايي و رانندگي در اين ميدان حاضر هستند و گشت‌هاي عبوري راهنمايي و رانندگي نيز دائماً از ميدان ساعت گذر مي‌كنند.

77238_803

رانندگان تاكسي‌ها را در مسير تردد شهروندان آن‌چنان به يكديگر نزديك پارك كرده‌اند كه هيچ راه عبوري باقي نمي‌ماند و عابران مجبورند طول صف تاكسي را ادامه دهند تا از ميان ازدحام رانندگان تا راه عبور و گريزي پيدا كنند. انتهاي پياده‌روها مخصوص جانبازان و ناتوانان جسمي طراحي‌شده‌اند تا با استفاده از سطوح شيب‌دار راحت‌تر از خيابان عبور كنند. با اين وضع تردد براي افراد سالم مشكل و گاهي ناممكن است چه برسد به افراد ناتوان! جالب اينجاست كه يكي از رانندگان در دفاع از اين تخلف مي‌گويد اين كار به نفع مردم است و موجب ورزيدگي آن‌ها مي‌شود.

77249_291

ازآنجاكه سازمان تاكسيراني علي‌رغم گوشزدهاي بي‌شمار رسانه‌ها هيچ راهكار و اقدامي در اين مورد به كار نبسته است از راهنمايي و رانندگي انتظار مي‌رود براي احقاق حقوق عابران اقدامات قانوني خود را به كار گيرد.