كانون تربيت نسل بسيجي

روز شهادت شهيد محمدحسين فهميده را روز نوجوان و روز بسيج دانش آموزي و فاصلهِ اين روز تا ۱۳ آبان، يعني روز ملي مبارزه با استكبار، را هفتهِ بسيج دانش آموزي نام نهاده اند. شهيد فهميده دانش آموز ۱۳ ساله اي بود كه در اولين روزهاي جنگ با اقدامي شجاعانه و با فداكردن خود توانست باعث اختلال در برنامهِ نيروهاي بعثي براي ورود به خرّمشهر شده و به الگوئي تأثيرگذار در حماسهِ دفاع مقدّس تبديل گردد. الگوئي كه امام خميني رحمت ا…عليه در بياني والا در بارهِ او چنين فرمود:” رهبر ما آن طفل سيزده ساله اي است كه با قلب كوچك خود كه ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجك خود را زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد.”
با ظهور پديده هائي چون شهيد فهميده ضرورت تشكيل نهادي براي كشف و رشد اين پديده ها احساس گرديد و به اين ترتيب نهاد مقدّس بسيج دانش آموزي، با لبيك به نداي رهبر كبير انقلاب اسلامي و الگوگيري از دانش آموزان شهيدي كه از حماسه سازان دوران دفاع مقدس بودند، شكل گرفت و با حضور ۵۵۰ هزار دانش آموز در جبهه هاي حقّ عليه باطل، اهداء بيش از ۳۶ هزار شهيد و مفقودالاثر، ۲۸۵۳ جانباز و ۲۴۳۳ آزاده رشد كرد و امروز با بيش از ۵ ميليون عضو و پذيرش ساليانه نزديك به يك ميليون عضو جديد، به درخت تناور و باروري مبدل شده كه هرساله به تعداد اعضاء جديد، بسيجي تربيت شده را جهت پيوستن به سازمانهاي بسيج ساير اقشار همچون بسيج دانشجويي، بسيج ادارات و كارخانجات، بسيج اصناف و مانند آن ترخيص مي كند.
اين نهاد برخاسته از انقلاب، با اهدافي همچون ترويج و گسترش تفكّر بسيجي كشف و رشد استعدادهاي علمي، ارتقاء كارآمدي و مسئوليت پذيري، آموزش مباني اسلامي و شيوه‌هاي دفاع از ارزشها و مرزهاي عقيدتي و سرزميني، بالا بردن روحيه دشمن شناسي، استكبار ستيزي، عدالت خواهي و مانند آن، به خانواده ها و مربيان جهت فراهم آوردن سرمايه اي عظيم از نسلهاي آينده ساز كمك مي كند و در صدد است تا براساس رهنمودهاي رهبر كبير انقلاب رحمت ا…عليه و مقام معظم رهبري، از فرصت فزوني جمعيت قشر جوان و نوجوان در كشور، بهره گيرد و ضمن خنثي كردن نقشه هاي سوء دشمنان در جبهه هاي فرهنگي و سياسي، در تربيت نسلي فداكار، از جان گذشته، متعهد، بصير و ولايتمدار سهيم باشد. بي شك نسلي كه اين چنين پرورش يابد خواهد توانست هر تهاجمي و از جمله تهاجمات فرهنگي و جنگ نرمي را كه جوانان و نوجوانان كشور را هدف گرفته است، درهم شكند و اسوه اي عملي و ارزشمند جهت نسل بپاخاسته امّت اسلامي در كشورهاي تحت سلطه باشد. همچنانكه كشورهائي چون سوريه و عراق و يمن با الگوگيري از اين نهاد، توانسته اند از مشاركت جوانان و نوجوانان خود براي شكست توطئهِ پيجيدهِ غربيان بر عليه كشور خود بهرمند شوند.
موسوي زاده