لطف پنهان پروردگار

از جمله رويدادهائي كه در كمال ناباوري بر حركت مردم مسلمان ايران در مقابله با رژيم شاه بسيار تأثيرگذاشت، شهادت فرزند برومند و ياور و مشاور و محافظ امام رحمت ا…عليه، يعني آيت ا… سيدمصطفي خميني بود كه رهبر كبير انقلاب در كلامي غيب نشان از آن به عنوان لطف مخفي الهي ياد كردند و بعداً ديديم كه جوشش خون پاك اين شهيد بزرگوار چگونه منشأ برافروختن شعلهِ انقلاب در ايران شد و با بوجود آوردن زنجيرهِ ختم ها و اربعين ها و راهپيمائي ها در شهرها و روستاهاي كشور طومار استبداد و استعمار را در هم پيچيد. ‌
سيد مصطفي كه به دليل نبوغ سرشار خود، در جواني به درجه اجتهاد رسيده بود از آغاز نهضت اسلامي در سال ۱۳۴۱ با پدر بزرگوارش همراه شد و تا آخرين لحظه عمر پربركتش، در حفظ و حراست از وجود مبارك حضرت امام رحمت ا… عليه و محتواي نهضت ايشان و انتقال پيام اين نهضت به مبارزان داخل و خارج كشور لحظه اي كوتاهي نكرد. آن شهيد بزرگوار با درايت، شجاعت و تلاش بي وقفه شرايط استمرار و رشد نهضت را فراهم مي نمود و به عنوان مشاوري امين و دلسوز، ضمن همراهي با رهبر كبير انقلاب در ايران و در تبعيدهاي گوناگون به تركيه و عراق، با فراهم كردن امكان دسترسي مبارزان و انقلابيون به رهبر خود، نقشه هاي رژيم ستمشاهي در ايران و رژيم بعثي در عراق را براي قطع اين ارتباط، منزوي كردن رهبر انقلاب و خاموش كردن شعله نهضت نقش بر آب مي نمود. ‌
نهضت اسلامي ملّت ايران از سال ۱۳۴۱ آغاز شد و قيام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطه اوج حضور مردم در اين نهضت بود، اما پس از آن و به‌ويژه پس از تبعيد رهبري نهضت به تركيه و سپس به عراق و سركوب بيرحمانه مردم مبارز و تبعيد و شكنجه رهبران روحاني ديگر فرصتي جهت قدرت‌نمائي و حضور گسترده مردم در صحنه مبارزه فراهم نگرديد تا اينكه انتشار شهادت فرزند امام در اول آبان ۱۳۵۶، در ايران طوفان آفريد و مراسم بزرگداشت، سوم، هفتم و چهلم آن مرحوم كه با حضور بي‌شمار مردم در تمامي شهرهاي ايران برگزار شد و به مجالس تجليل از رهبري انقلاب و ابراز تنفر نسبت به رژيم شاه تبديل گرديد نهضت اسلامي را جاني تازه بخشيد. سخنرانان توانا از اين مجالس جهت شورآفريني، آگاهي‌بخشي، انتقال پيام انقلاب، ايجاد همدلي و وحدت در ميان همه اقشار ملت، تثبيت رهبري انقلاب و قيام يكپارچه ملت تحت رهبري حضرت امام رحمت ا… عليه به‌خوبي بهره بردند به‌طوري‌كه پس از آن، لحظه به لحظه بر آمادگي مردم براي ازخودگذشتگي و فداكاري در راه اسلام و انقلاب اسلامي افزوده گشت و انقلاب اسلامي با طرد كامل بيگانگان و مزدوران داخلي آنها و تاسيس نظام الهي، در كمتر از ۱۶ ماه پس از آن حادثهِ غم انگيز به پيروزي رسيد. ‌
موسوي زاده