۹ ميليون و ۶۵ هزار و ۹۲۶ تومان هر معلم در جيب اختلاس‌گران صندوق ذخيره فرهنگيان

درحالي دولت مدعي شده كه ۹۰۰۰ ميليارد تومان به ۱۲هزار واحد توليدي مشكل دار پرداخت شده كه مديرعامل نورد و لوله اهواز مي گويد: امروز با مشكلات زيادي روبرو هستيم و از ظرفيت ۶۰۰هزار تني كارخانه فقط ۲۶ هزار تن ورق توليد مي شود، ولي دريغ از يك هزار توماني.
امير مهريزي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه عليرغم تمام ادعاهاي دولت، هنوز مانند گذشته به صورت كارمزدي براي تأمين مواد اوليه خود اقدام مي‌كنيم، اظهار داشت: دولت تعهداتي را براي كمك به واحدهاي توليدي داده اما هنوز هيچ تعهدي در اين واحد توليدي عملي نشده است.
وي با بيان اينكه چندين بار درخواست دريافت صد ميليارد تومان براي احياي واحد توليدي داده ايم، افزود: من نمي‌گويم اين منابع را در اختيار من مديرعامل قرار دهيد بلكه آن را در يك حساب قرارداده، تا ما از محل آن خريدهاي خود را انجام و اقدام به توليد محصول كنيم. مديرعامل نورد و لوله اهواز اضافه كرد: بدهكاري اين واحد توليدي به سيستم بانكي حدود ۳۰۰ ميليارد تومان است كه هر ساله ما بايد سود ۳۰ ميليارد توماني را نيز پرداخت كنيم كه اين كار اصلاً براي اين واحد توليدي به صرفه نيست.وي با انتقاد از اينكه دولت به جاي بهره برداري از هفت طرح فولادي به فكر احياي واحدهاي فولادي فعلي مي‌باشد تصريح كرد: در اين واحد فولادي ۷۰۰ نيروي انساني و ۲۰۰ پيمانكار مشغول كار هستند. حتي ما در پرداخت حقوق شهريور و مهرماه اين افراد نيز با مشكل روبرو شده و آن را پرداخت نكرده‌ايم.
اين درحالي است كه ظرفيت اين كارخانه حدود ۶۰۰ هزار تن نورد و لوله است اما امروز فقط ۲۶ هزار تن ورق توليد كرده و ساير اسامي را يدك مي‌كشد.
مهريزي با اعلام اينكه براي دريافت تسهيلات ۱۶ هزار ميلياردي دولت به بنگاه‌هاي توليدي ثبت نام كرديم اما پولي در اختيار ما قرار نگرفت، اظهار داشت: يك هزار توماني هنوز به ما نداده‌اند به اعتقاد من اگر مسئولين فقط دو ساعت به صورت مفيد به حل مشكلات بخش توليد بپردازند به نتايج خوبي دست پيدا خواهيم كرد اما متأسفانه هنوز اين موضوع اجرايي نشده است.
مديرعامل نورد و لوله اهواز اضافه كرد: اگر پولي در قالب تسهيلات ۱۶ هزار ميلياردي درنظر گرفته چرا در اختيار من توليدكننده كه امروز با مشكلات زيادي روبرو هستم قرار نمي‌گيرد؟ چرا مي‌خواهيد سرنوشت اين واحد توليدي نيز مانند برخي واحدهاي فولادي به تعطيلي برسد.
دولت روحاني هفته گذشته در آخرين آمار رسمي مدعي شده ۸۲۹۴ ميليارد تومان به ۱۰۹۰۲ واحد توليدي از محل تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني پرداخت شده است.
ولي ا… سيف رئيس كل بانك مركزي نيز در جديدترين آمار اعلام كرد كه بيش از ۹ هزار ميليارد تومان به ۱۲ هزار واحد توليدي پرداخت شده است.