آبروداري مجلس پس از ۵ سال

۵ سال پس از ارائهِ اوّلين طرح تحقيق و تفحص در مورد مديران دو تابعيتي و داراي گرين كارت، كه با مخالفت شديد دولت و هيئت رئيسه و كميسيون باصطلاح امنيت ملي مجلس از تصويب بازماند. بالاخره روز گذشته مجلس شوراي اسلامي آبروداري كرد و با وجود مخالفت دولت و كميسيون امنيت ملّي مجلس،اين طرح را به تصويب رسانده و در دستور كار كميسيون امنيت ملّي قرار داد و لابد انتظار مي رود كه كميسيوني كه خود، مجلس را بر رد اين طرح توصيه كرده بود، بسرعت آستينها را بالا زند و اين مصوّبهِ بسيار حسّاس امنيتي را به اجرا درآورد. انتظاري كه عقلاً دور از دسترس مي نمايد، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
مسألهِ دوتابعيتي ها از آن جهت حسّاس و مهم است كه مي دانيم معمولاً كشورهاي پذيراي متقاضيان تابعيت دوم بويژه كشورهاي غربي و بالاخص امريكا، تنها با هدف جذب نخبگان و تبديل آنها به عوامل نفوذي مؤثّر و با اطمينان از تحقّق اين اهداف حاضر به اعطاي تابعيّت دوم مي شوند. در امريكا كه معمولاً بهشت وطنفروشان تلقي مي شود، متن سوگندنامه اي كه يك متقاضي دريافت تابعيت امريكائي بايد با در دست گرفتن كتاب مقدّس و در زير پرچم امريكا قرائت كند چنين است:” بدينوسيله سوگند مي‌خورم كلاً و تمام وفاداري خود را به هر پادشاه يا دولتمرد، دولت، حكومت و مملكتي كه تاكنون شهروند آن بوده‌ام طرد كرده و در برابر كليه دشمنان داخلي و خارجي به دفاع و حمايت از قانون اساسي و قوانين ايالات متحده آمريكا پرداخته و به آن ايمان و وفاداري واقعي بورزم و هنگامي كه قانوناً لازم باشد براي دفاع از ايالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت… من اين تعهد را آزادانه و بدون هيچگونه تحفظ يا نيت غيرحقيقي مي‌پذيرم. خداوندا! براي تحقق اين امر به من كمك كن!‌” ابلهانه است كه انتظار رود فردي كه با اطلاع از عمق دشمني امريكا با ايران، چنين تعهد خائنانه اي را امضاء كرده، از خوش خدمتي و سرسپردگي به ارباب جديد خود براي جلب بيشتر محبّت او دست بردارد، بويژه اگر عزيزاني را در آنجا گروگان گذاشته و خود نيز قصدي جز پيوستن به آنها نداشته باشد. ‌
اين چنين است كه مدافعان شناسائي دوتابعيتي ها، به اين باور رسيده اند كه با وجود همهِ تحريمها و خيانتها و كارشكنيهاي دشمنان ايران، اگر خيانت اين نفوذيهاي وطنفروش نبود، دستاوردهاي انقلاب اسلامي كه چشم جهانيان را خيره كرده است، بسيار بيش از اين بود. و البته كشف وجود برخي دوتابعيتي ها در تصميم سازيها و تصميمگيري هاي منجر به انعقاد قرار دادهاي شديداً خسارت بار و بنفع دشمنان و بيگانگان و يا چپاول علني بيت المال و احياناً پناهنده شدن و سرمايه گذاري اموال غارت شده ملّت ايران به نفع ارباب، اين باور تقويت را مي كند، كه نمونه هاي آن فراوان است و ما ان شاءا… در آينده به مواردي از آن اشاره خواهيم كرد.

موسوي زاده