آقاي استاندار! ارزيابي عملكرد مديران با شماست يا نماينده؟

روزي كه انديمشك براي تشييع شهيد كيهاني سنگ تمام گذاشت
روز چهارشنبه گذشته كه به علت گرد و خاك، استان تقريبا تعطيل بود، در سراسر انديمشك جمعيت موج مي زد و شهر آرام و قرار نداشت و به عبارت ديگر در اين شهر كسي در خانه نمانده بود. اين حضور باشكوه براي تشييع پيكر مدافع حرم محمد كيهاني بود كه هر چند، در زمان حيات، مدير مالي يكي از مناطق شهرداري اهواز بود اما اصالتا به شهر انديمشك تعلق داشت. اين شهيد بزرگوار دو سال در سوريه بود، در اين مدت دو بار مجروح شد اما مجددا به سوريه بازگشت.
روز چهارشنبه مسئولين كه قرار بود در مراسم حضور يابند، وقتي آمدند متوجه شدند كه بار ديگر از مردم عقب افتاده اند و مردم قبل از آنها به صحنه آمده اند. در اين روز صحنه هاي جالب و در عين حال آموزشي براي مديران مشاهده شد. از جمله نماينده شهرستان (فريدون حسنوند) سوار بر موتورسيكلت جمعيت را مديريت مي كرد و به صفوف نظم مي داد و راهنمايي مي كرد كه كجا را باز كنند و كجا را ببندند. غير از او، امام جمعه انديمشك حجت الاسلام خدامي لباس هميشگي خود را درآورده و با شلوار كردي همه كاري مي كرد. مي گفتند او شب تا صبح تمام كارها را رديف كرده بود و در مقام صاحب عزا ظاهر شده بود. حتي كفش ها را جا به جا مي كرد و در جا به جايي سيم و بلندگوها كمك مي كرد.
‌از همه اينها مهم تر، بچه هاي شهيد به امام جمعه چسبيده بودند و او براي آنها پدري مي كرد، به طوري كه هر چند دقيقه يك بار فرزند كوچك شهيد را مي بوسيد.
فرزند شهيد وصيت نامه پدر را خواند كه از جمله در آن سفارش شده بود ۵۰۰ هزار تومان به حساب شهرداري منطقه ۳ واريز كنند تا اگر احيانا در مدت خدمتش ضرري به بيت المال رسانده يا استفاده شخصي از وسايل كرده باشد، جبران شود و چيزي گردنش نباشد.
سخنران مراسم هم آيت ا… فرحاني بود كه وقتي پشت ميكروفن قرار گرفت بدون آنكه روضه اي بخواند شروع به گريه كرد. او خطاب به جمعيت گفت اين گريه از شرم و شوق است شرم از اين بابت كه باز هم شما مردم از ما مسئولين جلوتر هستيد و ما نتوانسته ايم كاري براي شما انجام دهيم و شوق به خاطر اين همه درك و فهم شما مردم.
شنيدني ها حاكي از آنست كه شهيد كيهاني در حالي از ميان ما رفت كه چند ماه حقوق معوقه داشت و اميدواريم چنين نباشد و مسئولان طوري رفتار كرده باشند كه شرمنده خانواده اين شهيد نباشند يا جبران كنند.

آقاي استاندار! ارزيابي عملكرد مديران با شماست يا نماينده؟

رييس مجمع نمايندگان خوزستان گفته است: بر عزل نسيم صادقي مديرعامل شركت توسعه نيشكر اصرار دارم و تا به سرانجام رسيدن اين امر، تلاش خواهم كرد.
‌به گفته وي، تلاش براي عزل مديران ناكارآمد، به هيچ عنوان به معناي دخالت در امور اجرايي و يا سهم خواهي نيست. ‌
نماينده مردم شادگان گفت: <در راستاي وظيفه نمايندگي و نظارت بر كار مديران، انتقاداتي نسبت به مديران ضعيف مطرح مي شود و وقتي انتقادات را مطرح مي كنيم مسئولين مربوطه به ما مي گويند كه اگر نيروي قوي و كارآمدي داريد معرفي نماييد و ما نيز با هماهنگي استاندار و مسئولين بالادستي، گزينه هايي را صرفا در حد پيشنهاد مطرح مي كنيم. اينكه خودمان بخواهيم در عزل و نصب ها دخالتي داشته باشيم و سهم خواهي در ميان باشد، اينگونه نيست و نظر ما نظر مشورتي است.>
ناصري نژاد با اشاره به انتقادات اخير خود به مديريت شركت توسعه نيشكر، گفت: <براي عزل نسيم صادقي مديرعامل شركت توسعه نيشكر پيگير هستم و اين فشار و پيگيري براي رفتن وي را دنبال خواهم كرد چرا كه معتقدم روندي كه مديريت اين شركت در پيش گرفته روندي نابود كننده براي استان است.>
با توجه به اين كه ايشان گفته اقداماتش با هماهنگي استاندار بوده، لازم است دكتر شريعتي اين مطلب را روشن كند كه مسئول ارزيابي عملكرد مديران استان (كه استاندار از بدو ورود بر آن تاكيد كرده) اوست يا نماينده مجلس؟
آقاي نماينده از طرفي گفته گزينه هايي را صرفا در حد پيشنهاد مطرح مي كند اما از طرف ديگر تاكيد كرده براي عزل مدير توسعه نيشكر فشار خود را تا رفتن او دنبال مي كند و به هر حال استاندار بايد تكليف را روشن كند چرا كه با ادامه چنين رويه اي مديران استان هر آن منتظر هستند تا عزلشان نه از طرف وزارتخانه مربوطه بلكه از سوي يك نماينده رقم بخورد و اين وضعيت همان طور كه اشاره شد ناشي از كوتاه آمدن استاندار در ارزيابي عملكرد مديران است. لذا مديران فعلي از معاونين استاندار گرفته تا بقيه اگر مورد تاييد وي هستند بايد شفاف اعلام كند ضمن اين كه اين نكته را هم روشن كند كه حرف اول استان را چه كسي مي زند؟

كجباف معاون فرماندار شهرستان شوشتر شد

محمد حسن كجباف به عنوان معاون جديد فرماندار شوشتر معارفه شد.
مراسم معارفه با حضور مسؤولان محلي و استاني برگزار شد.كجباف در گذشته در سمت معاونت آموزش و پرورش شوشتر، همچنين رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان بوده است.