آقاي استاندار! اگر طالب تسريع در پروژه هاي شهري هستيد مديران را وادار به پرداخت مطالبات شهرداري كنيد

آقاي استاندار! اگر طالب تسريع در پروژه هاي شهري هستيد مديران را وادار به پرداخت مطالبات شهرداري كنيد

استاندار خوزستان گفته است:< همانگونه كه ما انتظار انجام خدمات مناسب از شهرداري و شوراي اسلامي شهر اهواز را داريم، بايد خودمان را موظف به همياري با شهرداري در كليه زمينه ها بدانيم و نبايد مانع حركت رو به جلو شهرداري اهواز شويم. وي اين را هم گفته كه نمي شود از طرفي از شهرداري انتقاد كرد و از سوي ديگر هيچگونه همكاري با اين سازمان مهم شهر نداشته باشيم.
دكتر شريعتي گفته: اراده ي انجام خدمات عمران شهري از سوي شهرداري صورت مي گيرد ولي با توجه به نداشتن دسترسي اين نهاد به كليه تاسيسات و منابع، بايد ساير دستگاه ها همكاري كنند، در غير اين صورت انجام پروژه ها با تاخير رو به رو مي شود.>‌
خدمت استاندار عزيز عرض شود كه اگر قرار است اين <بايد>ها تحقق پيدا كند، جنابعالي بايد كلي گويي را كنار بگذاريد و صراحتا عنوان كنيد كه كجاي كار لنگ است و دستگاه هايي كه شما انتظار داريد همكاري كنند كدام اند به آنها تكليف كنيد كه در انجام خدمات شهري سهيم باشند، يا لااقل وظايف را انجام و دين خود را ادا نمايند.
به عنوان مثال در حالي كه شهروندان حقوق مربوط به شهرداري اعم از عوارض نوسازي و ساير هزينه هاي مربوطه را بي كم و كاست پرداخت مي كنند، بسياري از دستگاه هايي كه از منابع مالي قابل توجه برخوردارند، نه تنها با شهرداري همكاري نكرده، بلكه عوارض دستگاه خود را هم پرداخت نمي كنند. اثبات موضوع هم آسان است و كافي است از شهرداران مناطق بخواهيد ليست بدهي هاي دستگاه ها و سازمان ها و موسسات به شهرداري را ارائه دهند تا متوجه شويد كه اگر اين بدهي ها پرداخت شود، شهرداري اهواز بي نياز از كمك هاي دولتي مي شود، بنابراين بزرگترين كمك آقايان به شهرداري اينست كه بدهي خود را بپردازند. فكرش را بكنيد در يك منطقه چند دانشگاه، چند سازمان بزرگ و كلي تاسيسات دولتي است كه با وجود برخورداري از منابع مالي، عوارض شهرداري را حتي در ساخت و ساز هم پرداخت نمي كنند در حالي كه شهرداري خدمات رساني به آنها را دارد كه اهم آن جمع آوري زباله ها و بهره مندي آنها از تاسيسات شهري است.
همكاري ديگري كه از انجام آن خودداري مي شود يا با كندي صورت مي گيرد، موضوع جا به جايي تاسيسات براي اجراي پروژه هاي شهري است. مثلا سالهاست قرار است نبش خيابان پهلوان كيانپارس يك تقاطع غير همسطح يا پل روگذر احداث شود كه در صورت اجرا يك گره ترافيكي گشوده خواهد شد، اما انجام اين كار به دليل جا به جا نكردن سيم ها و تجهيزات برق فشار قوي مسكوت مانده، تا كي؟ معلوم نيست.
در جريان احداث تقاطع همسطح خيابان شريعتي هم جا به جايي تاسيسات زير زميني موجب شد كه اجراي اين پروژه با تاخير صورت گيرد، حالا هم اگر قرار باشد براي پروژه تقاطع چهارشير هم اين كندي كار بر اثر همكاري ضعيف دستگاه ها ادامه يابد، مسلما سالها بايد چشم انتظار انجام كار باشيم در حالي كه به گفته استاندار از آنجايي كه اهواز پيشاني استان خوزستان است، بايد كليه دستگاه هاي ذي ربط در انجام پروژه همكاري لازم را با شهرداري داشته باشند. ‌
البته ما لااقل يك مورد را سراغ داريم كه پروژه بزرگي در اهواز اجرا شد كه مستلزم همكاري دستگاه ها بود و انجام شد. منظور پروژه موسوم به ساماندهي خيابان سلمان فارسي است كه بيشترين مشكلات اجرا در جا به جايي تاسيسات زير زميني بود كه يادش بخير دكتر حجازي خيلي وقت روي آن گذاشت و هفته اي چند بار سركشي مي كرد تا كار تمام شد.
بنابراين آقاي دكتر اگر مايليد در اجراي پروژه هاي شهري پيشرفت داشته باشيم مديران دستگاه هاي بدهكار به شهرداري را احضار و با آنها جلسه بگيريد و از آقايان قول و امضا بگيريد كه لااقل بخشي از بدهي هاي دستگاهشان به شهرداري را بپردازند همان كاري كه در مورد مطالبات اداره كل آموزش و پرورش انجام شد و كلي از مشكلات مالي آموزش و پرورش استان حل شد.
البته راوي معتقد به استفاده از قوه قهريه براي دريافت مطالبات نيست چون اين كار روابط را تيره مي كند و منظور اينست كه ابتدا از دوستي ديرينه با مديران و روابط خوبي كه بين استاندار و مديران است استفاده شود اما اگر سرسختي شد يا مدارا جواب نداد آن وقت كمي تا قسمتي خشونت ضرري ندارد!‌

آيا ما هم به جايگاه خودروساز صدسال پيش مي رسيم؟
‌در سال ۱۹۳۰ سي نفر از پرسنل كارخانه آئودي براي سنجش مقاومت خودرو روي سقف آن ايستادند كه در عكس مي بينيد.
آئودي اتومبيلي است آلماني كه از پرفروش ترين خودروهاي جهان بوده است. ما هم خودروهايي داريم كه وقتي با دست روي بدنه آن فشار وارد شود، فرو مي رود! به اميد روزي كه ما هم به جايگاه صدسال پيش خودروساز آلماني برسيم.