آمادگي وزارت فرهنگ و ارشاد براي حمايت در حوزه چاپ

نور خوزستان: همايش تجليل از خادمان صنعت چاپ و نشر استان خوزستان صبح ديروز به مناسبت گراميداشت هفته كتاب و كتابخواني و با حضور مسئولين فرهنگي برگزار شد.
مدير كل حوزه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مهمان در ابتدا ضمن اشاره به عقبه ي تاريخي، علمي و فرهنگي استان گفت: درمقايسه با ساير استانها بستر صنعت چاپ در خوزستان فراهم و مناسب پيشرفت هاي بيشتر است. وي با بيان ايني‌كه خوزستان داراي پتانسيل‌هاي بسياري در ابعاد مختلف علمي و فرهنگي است گفت: خوزستان از نظر فني و علمي در حوزه چاپ چيزي كم ندارد و مسير سرمايهي‌گذاري در حوزه چاپ صنعتي نيز در استان شفاف است. ‌
‌محمودرضا برازش در ادامه با اشاره به اقتصاد فرهنگ و آمار جهاني مرتبط با حوزه صنعت چاپ گفت:گردش مالي اين صنعت در جهان چيزي در حدود ۷۰۰ ميليارد دلار است كه رقم بالايي است؛ اين در حالي است كه فروش سالانه ي نفت در كشور ما كمتر از ۵۰ ميليارد دلار در سال است. برازش افزود:‌از اين ۷۰۰ ميليارد دلار، پنج درصد آن مربوط به گردش مالي چاپ و حدود ۱۲ درصد آن نيز به گردش نشريات مربوط ميي‌شود. وي با اشاره به روند كاهشي تيراژ نشريات و كتابها بيان كرد:‌برخي از نشريات ما در يك دهه قبل تيراژي‌در حدود يك ميليون نسخه داشتند اما در حال حاضر تيراژ كل نشريات ما در حال رسيدن به عدد يك ميليون است.آمار توليد كتاب در كشور در سال ۱۳۹۰ ، ۲۰۵ ميليون جلد بوده است؛ اين در حالي است كه در سال گذشته اين آمار به ۱۵۰ ميليون رسيده است چراكه دريافت اطلاعات توسط افراد از حوزه كتاب به سمت رسانهي‌هاي ديداري و شنيداري سوق پيدا كرده است و براي همين بايد در الگوي توليد حوزه چاپ و نشر روزنامه و نشريات تغييراتي ايجاد كنيم. ‌
برازش خاطرنشان كرد:‌اداره كل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال گذشته مجوز ورود حدود ۱۴۰ هزار تن محصولات چاپي را صادر كرده است درحالي كه تمامي اين محصولات در داخل كشور بايد توليد شوند حتي در حال حاضر تجهيزاتي خريداري مي‌شود كه نياز روز ما محسوب نمي‌شوند. بايد اين علم و آگاهي را داشته باشيم كه نياز مملكت در اين حوزه چيست و براساس آن نيازها، تجهيزات خريداري شود. در حال حاضر اين سياست در كشور وجود ندارد. مدير كل حوزه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رتبه ي كشور در صنعت چاپ را در ميان كشورهاي خاورميانه بين ۵ تا ۶ و تراز صادرات كتاب را منفي عنوان كرد.برازش با اشاره به پتانسيل‌هاي بالاي خوزستان در زمينه چاپ افزود: ۸۵ تا ۹۰ درصد از مواد اوليهي‌اي كه روي بسترها استفاده ميي‌شود يا كاغذ است و يا محصولات پتروشيمي كه استان خوزستان قطب توليد اين دو محصول در كشور است. همچنين يكي از بزرگترين مجموعهي‌هاي توليدي كاغذ در خوزستان قرار دارد. بنابراين بستر چاپ در خوزستان فراهم ميي‌باشد.
وي در پايان با اشاره به طرح اتوماسيون در حوزه چاپ گفت: اين برنامه را در استاني‌ها پيگيري ميي‌كنيم و در خوزستان نيز اين آمادگي را داريم كه اين موضوع را به استان واگذار كنيم و اگر در اين راستا به دورهي‌هاي آموزشي تخصصي نيز در استان نياز باشد، تمام هزينه‌هاي آن را تقبل خواهيم كرد. برازش همچنين با تاكيد بر حمايت از دستي‌اندركاران صنعت چاپ استان گفت:‌چنانچه اين اتفاق رخ ندهد، از ساير كشورها ميي‌آيند و در كشور ما سرمايهي‌گذاري خواهند كرد. ‌
در ادامه اين همايش، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان با بيان اين‌كه بسياري از فعاليت‌هايي كه اهميت فراواني در جامعه دارند، ‌به خوبي ديده نمي‌شوند افزود:‌موضوع چاپ و نشر نيز در همين دسته قرار ميي‌گيرد وكسي تاكنون به آن اهميت نداده است. محمد جوروند مقوله ي چاپ و نشررا كاري كاملاً فرهنگي و زائيده كشف و شهود دانست و گفت: ‌بي ترديد افرادي كه در اين حوزه فعاليت ميي‌كنند دغدغه هنر و فرهنگ دارند و عشق و علاقهي‌اي كه در وجود فعالين حوزه چاپ و نشر وجود دارد،‌باعث ميي‌شود آني‌ها عمر و سرمايه خود را در اين مسير قرار دهند. وي تفويض اختيار صدور مجوز چاپ كتاب به استان خوزستان را اتفاقي مهم دانست و تاكيد كرد: در نتيجه ي اين تفويض اختيار پروسه ي طولاني كه پيش از اين يك كتاب مي بايست طي كند كنار گذاشته شد و اين موضوع فرصت خوبي براي نويسندگان و شاعران استان است تا با انگيزه بيشتري كار خود را دنبال كنند. ‌
وي ضمن بيان اينكه در خوزستان ۶۰ ناشر وجود دارد كه فقط نيمي از آنها فعال هستند و به چاپ كتاب در اين استان مي پردازند، از تخصيص اعتباري حدود يكصد ميليون تومان تا آخر سال به خوزستان خبر داد و افزود: قرار است تا با بهرهي‌گيري از اين مقدار پول از نويسندگان بومي خودمان خريد كتاب داشته باشيم كه اين خبر خوبي براي نويسندگان استان است البته با توجه به اين كه استان در ۸ ماه اول سال جاري در رتبه نهم توليد كتاب قرار دارد، ميي‌طلبد كه اين مقدار ‌جهت خريد كتاب افزايش يابد. ‌
در پايان اين همايش از مديران فعال صنعت چاپ استان خوزستان، ناشران برتر و مجله روزنه فرهنگي كه موفق به دريافت دو جايزه ملي شده است، با اهداي لوح تقدير شد. ‌