از ظرفيت كاشت نهال توسط زائرين در مسير شلمچه و چزابه بهره ببريد

از ظرفيت كاشت نهال توسط زائرين در مسير شلمچه و چزابه بهره ببريد

استان ايلام قرار است سال آينده از ظرفيت زائران اربعين حسيني استفاده كرده و طرح كمربند سبز را در مرز مهران اجرايي كند. به گفته مديركل حفاظت محيط زيست ايلام با توجه به اينكه شهرستان مرزي مهران به دليل پديده گرد و غبار با روزهاي ناسالمي مواجه مي شود اين اداره كل با همكاري استانداري ايلام، ستاد اربعين كشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري، قرار است طي اجراي طرحي از ظرفيت حضور ميليوني زائران در اين شهرستان براي ارتقاء سطح كيفي محيط زيست استفاده كرده و به كاشت نهال به دست زائران بپردازد.
با توجه به اينكه شرايط آب و هوايي خوزستان در روزهاي آلوده به ريزگردها همچون ايلام مشكل ساز است و استان ما از دو مرز شلمچه و چزابه براي راهپيمايي عظيم اربعين حسيني و حضور ميليوني مردم در اين مراسم بهره مند است، اين انتظار مي رود مديران استاني چنين طرح هايي را در دستور كار قرار دهند.
البته در اين چند سال اداره كل حفاظت محيط زيست استان در خصوص حل مشكل گرد و غبار موضع گيري خوبي از خود نشان داده اما واقعا جاي اجراي چنين طرح هاي نويي در استان خالي است كه اميدواريم به نحوي جبران شود.

اگر راه استفاده از زباله را نمي دانيد آن را صادر كنيد

در حالي كه شهرداران ما از توليد زباله توسط شهروندان انتقاد دارند و بخش بزرگي از بودجه خود را صرف دفع آن مي كنند، در برخي كشورها چنان استفاده هايي از زباله مي برند كه حتي زباله هاي كشور خود را كافي نمي دانند و از ديگر كشورها وارد مي كنند.
به گزارش روزنامه لوموند از جمله اين كشورها سوئد است كه بعلت كمبود توليد زباله مجبور به وارد كردن آن از كشورهاي همسايه است.
در سوئد تنها يك درصد زباله هاي خانگي قابل بازيافت نيست در حالي كه اين رقم در كشورهاي اروپايي به سي و هشت درصد مي رسد.
در سوئد سي و شش درصد زباله ها بازيافت ، ‌چهارده درصد تبديل به كود و چهل و نه درصد سوزانده مي شوند در حالي كه متوسط بازيافت زباله در اروپا بيست و دو درصد است.
سوئد با استفاده از دستگاههاي بسيار پيشرفته سوزاندن زباله بيست درصد از برق مورد نياز دستگاههاي گرمازاي كشور و نيز ذخيره برق براي دويست و پنجاه هزار خانوار از چهار ميليون و ششصد هزار خانوار را تامين مي كند.
مشكل كنوني سوئد ظرفيت بالاي دستگاههاي سوزاننده زباله است كه بيش از ميزان توليد زباله داخلي (دو ميليون تن در سال) است.
استكهلم براي رونق اين صنعت و پيشگيري از زياندهي آن به تازگي شروع به واردات زباله از كشورهاي اروپايي كرده است.
بر اين اساس سوئد سالانه هشتصد هزار تن زباله از نروژ وارد مي كند.
به اين ترتيب به متوليان امور صادرات پيشنهاد مي شود در مقام يك كشور توليدكننده زباله در سطح انبوه، با كشورهايي كه از آب كره مي گيرند و حتي از زباله بيشترين استفاده هاي ممكن را مي برند وارد مذاكره شوند و با صدور به آن كشور، هم صادراتمان را رونق بدهند، هم از شر زباله ها راحت شوند.

راه و شهرسازي همكاري كند تا گورستاني در مكان مناسبي براي اهواز احداث شود ‌

با وجود تكميل ظرفيت دفن در آرامستان يا گورستان بهشت آباد اهواز، همچنان هيچگونه تمايلي از طرف شهروندان براي دفن اموات خود در قبرستان برومي به نام باغ فردوس نشان داده نمي شود كه شايد علت بعد مسافت و خطرات بين راه باشد. به نظر مي رسد يكي از راه هاي رفع اين مشكل احداث يك گورستان ديگر در جنوب غرب اهواز باشد تا مناطقي مانند گلستان و شهرك هاي مسير و بعد از آن از اين ظرفيت استفاده كنند. البته از نظر كارشناسي گورستان بايد در جهتي ساخته شود كه <باد> غالب در آن سمت نباشد و از سمت گورستان به شهر وزيده نشود كه چنين موقعيتي در فاصله ۱۰ كيلومتري اهواز بعد از گلستان و بقايي با وجود زمين هاي مناسبي كه خارج از محدوده شهر قرار دارند، مهياست كه البته اين زمين ها در اختيار اداره راه و شهرسازي اهواز است و پيشنهاد مي شود اين اداره موضوع را بررسي و در صورتي كه زمين ها معارض نداشته باشند يا قابل خريداري باشند، با همكاري شهرداري نسبت به تعيين كاربري براي زمين هاي ياد شده اقدام كنند. بدون شك احداث يك گورستان ديگر در مكاني كه از نظر جغرافيايي مي تواند جاده هاي دسترسي بيشتر و كم خطرتري داشته باشد مورد استقبال شهروندان قرار خواهد گرفت.

بيا دواي غم و غصه ها تويي مولا

دلم به وسعت دنيا گرفته آقاجان!
از اين زمانه از اين جا گرفته آقاجان!
بيا دواي غم و غصه ها تويي مولا
براي توست كه دل ها گرفته آقاجان!
ميان خشكي اين شهر مانده ام عمري
دلم بهانهِ دريا گرفته آقاجان!
هزار سال نگاه شكستهِ زهرا
براي توست كه احيا گرفته آقاجان!
از آن زمان كه نبودي دلم به نامت بود
عجيب نيست كه حالا گرفته آقاجان!
هزار سال گذشته هنوز پنهاني
غريب مانده ام آقا خودت كه مي داني …
اللهم عجل لوليك الفرج