انتصاب اولين مدير زن در آموزش و پرورش خوزستان

ورود و خروج از مرزهاي شلمچه و چذابه خلاء مرز مهران را جبران كرده است

به دليل وضعيت مهران، امسال مرزهاي چذابه و شلمچه پذيراي تعداد بيشتري از زائران هستند و رشد ورود و خروجي نسبت به سال هاي گذشته قابل توجه است. همچنين با بسته شدن مرز مهران، تعداد زيادي از زائران از مهران به سمت مرزهاي خوزستان برگشتند.
مسعود مصدقي مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي خوزستان كه چند روز است در مرزها خيمه زده و شب و روز امور مربوطه را در چذابه و شلمچه مديريت مي كند به راوي گفت: از اول ماه صفر تا ۲۵ آبان خروجي از مرز شلمچه ۴۹۷۱۶ نفر ورودي (زوار برگشتي)۱۰۸۸۱۸ نفر و جمع كل تردد از اين مرز ۶۰۶۵۳۴ نفر، و مرز چذابه در همين تاريخ ۳۵۲۲۶۰ نفر و كل ورودي ۵۳۰۰۰ نفر بوده است. جمع كل تردد در چذابه هم ۴۰۵۲۲۸ نفر بوده كه نسبت به آمار سال گذشته ۴۱ درصد در خروج و ۱۶۲ درصد در ورود رشد داشته است.
مصدقي در پاسخ به اين سوال راوي كه دستگاه هاي خدمات دهنده در مرزها كدامند، از هلال احمر، اورژانس و پليس راه نام برد. ساير خدمات مردمي هم به وسيله موكب ها انجام مي شود و نظم و ترتيب نسبت به سالهاي پيش به مراتب بهتر است. برخي دستگاه ها هم به نصب بنر بسنده كرده اند.
مصدقي توصيه كرد كه با توجه به زيرساخت هاي انجام شده، مردم از بردن وسايل شخصي خودداري و از طريق پايانه ها عازم مرزهاي خروجي شوند. در مرز شلمچه وسايل نقليه عمومي مانند قطار، خودروي سواري و اتوبوس فراهم است. ‌
به گفته وي با توجه به اين كه امسال اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي (حمل و نقل و پايانه هاي سابق) وظيفه بهسازي جاده ها را متعهد شده، اقدامات لازم نظير خط كشي جاده ها، لكه گيري و احداث پاركينگ انجام شده است. نيازهاي مالي نيز از طريق ATM‌)خودپرداز) انجام مي شود.

انتصاب اولين مدير زن در آموزش و پرورش خوزستان ‌

اولين انتصاب مديريتي در آموزش و پرورش استان صورت گرفت كه به موجب آن خانم اعظم قاسمي زاده به عنوان معاون مديركل و مدير آموزش و پرورش شهرستان آبادان منصوب و معرفي شد.
در حكم مديركل آموزش و پرورش خوزستان به عنوان خانم قاسمي زاده بر التزام به اصول راستگويي، اعتدال گرايي و تقويت روحيه ي اميد و پويايي، ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به عنوان محور تحولات و توسعه ي منطقه و استان، استفاده از نيروهاي مجرب و توانمند و بهبود مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش، توسعه ي مشاركت مردم و فرهنگيان به منظور رشد و تعالي هر چه بيشتر آموزش و پرورش فرزندان ميهن اسلامي و مسئوليت پذيري و پاسخگويي آموزش و پرورش در قبال رشد فردي و اجتماعي نسل آينده در راستاي چشم انداز به ويژه سند تحول بنيادين و تقويت روحيه ي تفكر و نوآوري تاكيد شده است.
خانم اعظم قاسمي زاده سابقه كارشناسي مسئول اداره مشاركت هاي مردمي و توسعه مدارس، شاهد و امور بانوان را در كارنامه اداري خود دارد.
پيش از اين جواد علويان از شهريور سال ۹۳ به عنوان مدير آموزش و پرورش آبادان منصوب شده بود كه هم اكنون جاي خود را به خانم اعظم قاسمي زاده داد.

شهرداري با مكان يابي نامناسب مدارس غير انتفاعي برخورد كند ‌

برابر مصوبات كميسيون موضوع ماده ۵ قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صرف نظر از نياز شديد جامعه به توسعه ي مدارس، اصولا مدارس غير انتفاعي هم نظير ساير كاربري ها بايد در محله هايي داير شوند كه نوع كاربري آن، آموزش تعيين شده باشد. كه معيارهايي از قبيل جمعيت و سرانه آموزشي و عواملي چون دسترسي محلي، مساحت، موقعيت، همجواري و پاركينگ مورد نياز و … توسط مهندسي مشاور بررسي و پس از تعيين به تصويب كميسيون ماده ۵ مي رسد. بديهي است تاسيس مدارس غير انتفاعي (علمي آزاد) در هر مكان و بدون داشتن مصوبه و عدم توجه به ضوابط مورد نظر، موجب معضلات و گرفتاري در محل و مشكلاتي براي ساكنين مجاور مي گردد.
شوراي عالي شهرسازي استقرار مدارس غير انتفاعي در خيابان هايي كه عرض حريم آن(فاصله در مالكيت طرفين خيابان) كمتر از ۱۸ متر و همچنين خيابان و كوچه هاي بن بست را ممنوع اعلام كرده است. رعايت كردن اين مقررات به شهرداري ها اجازه مي دهد كه پرونده متخلف تغيير كاربري را به كميسيون هاي موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ارجاع و درخواست اتخاذ تصميم نمايد. فعاليت آموزشگاه در مكان هاي نامناسب مزاحمت ترافيكي ايجاد نموده و داراي دسترسي مناسب نيست و براي همسايگان مزاحمت ايجاد نموده و مالك ساختمان هم برخلاف مفاد مندرج در پروانه ساختماني و گواهي پايان كار نحوه استفاده از ساختمان را تغيير داده و به جاي سكونت از كاربري اداري و تجاري استفاده مي نمايد كه در اين خصوص مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري حاكم است همچنين مي دانيم به موجب ماده ۳ آيين نامه اماكن عمومي مراجع صدور پروانه واحدهاي صنفي بايد قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنين انتقال واحد صنفي از نيروي انتظامي استعلام شود و سپس صدور پروانه با رعايت ضوابط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مطابق ماده ۲۳ قانون نظام صنفي صورت گيرد. همچنين به موجب ماده ۲۴ آيين نامه اخير الذكر ايجاد صداي ناهنجار، اداي الفاظ ركيك و انجام حركات زشت و اعمالي كه موجب سلب آسايش ديگران يا ضرر به اموال عمومي مي شود ممنوع است.
لذا انتظار مي رود شهرداري در مورد مجوز آموزشگاه ها، مكان تاسيس آنها را بررسي و پيگيري نمايد و در صورت اثبات اشتباه در مكان يابي اقدام قانوني انجام دهد تا شهروندان بيش از اين عذاب نكشند.

هنوزم انتظارو انتظار است

هنوزم دل به سينه بي قرار است ‌
هنوزم خواب ميبينم به شبها
همان مردي كه بر اسبي سوار است
همان مردي كه روز جمعه آيد ‌
و اين پايان خوب انتظار است
اللهم عجل لوليك الفرج