انتقال آب كارون حتي براي شرب هم به تالاب ها لطمه مي زند

استاندار خوزستان با حضور در برنامه تلويزيوني برايند از شبكه استاني، باز هم اعلام كرد موضعش در خصوص انتقال آب، موضع دولت مي باشد!‌
دكتر شريعتي در اين گفتگوي زنده اين را هم گفته بود كه دبي رودخانه كارون ۱۴ميليارد متر مكعب است و سال هاست در خشكسالي هستيم كه اين حجم آب با توجه به مصرف شرب و كشاورزي كافي نيست و از اين بابت كل استان در مضيقه مي باشد.
به گفته استاندار دولت يازدهم در حوضه كارون مصوبه اي براي انتقال آب نداشته است و جلوي مصوبه هاي دولت قبل نيز گرفته شده است.
خدمت استاندار محترم عرض شود خدا را شاكريم كه طبق گفته شما دولت تدبير و اميد مصوبه اي براي انتقال آب از كارون نداشته است اما بدون ترديد بهتر مي دانيد با توجه به خشك سالي كه به آن اشاره داشته ايد، انتقال آب حتي براي مصارف شرب از رودخانه هاي بي رمق خوزستان تبعات منفي خود را برجا خواهد گذاشت. از كنار مشكل آب شرب روستاها كه بگذريم، به زعم كارشناسان هرگونه انتقال آب كاهش حق آبه تالاب ها را به دنبال خواهد داشت و اين كاهش يعني خشك شدن بيش از گذشته تالاب ها.
آقاي شريعتي بدون شك مي دانيد خشك شدن تالاب ها گسترش كانون هاي داخلي گرد و غبار در استان را در پي خواهد داشت و روزهاي آلوده به پديده ريزگردها را در تقويم خوزستان بيشتر و پررنگ تر مي كند پس خوزستان و رودخانه هايش را در اين خصوص بيش از گذشته دريابيد.

قرار است كلاسهاي جبراني برگزار شود، والدين لطفا اصرار به تعطيلي مدارس نداشته باشند

معاون مديركل آموزش و پرورش خوزستان اعلام كرده قرار است كلاس‌ هاي تقويتي براي جبران عقب ‌ماندگي‌ هاي ناشي از تعطيلي اجباري مدارس خوزستان برگزار شود.
به گفته كمايي ممكن است برخي از روزهاي تعطيل شده در روزهاي فعال آموزشي دانش آموزان نباشد اما با توجه به خالي بودن برنامه آموزشي آنها در ۳ روز هفته به مراكز آموزشي اعلام شده اگر از نظر برنامه عقب ماندگي وجود دارد تا پيش از امتحانات نوبت اول كلاس‌ هاي جبراني برگزار شوند.
با توجه به ديده ها و شنيده ها ظاهرا قرار نيست به اين زودي ها شر پديده گرد و و غبار از سر مردم اين استان كم شود و بدون شك يكي از نقاط آسيب پذير در روزهاي آلوده به گرد و غبار، سيستم آموزشي است كه با تعطيلي هاي گاه و بي گاه مواجه مي شود از اين رو برگزاري چنين كلاس هايي ضرورتي اجتناب ناپذير است اما از آنجايي كه اين روزها بيش از دانش آموزان، والدين آنها به تعطيلي مدارس مشتاق هستند، بايد ديد برگزاري اين كلاس ها چقدر موفقيت آميز خواهد بود و آموزش و پرورش استان براي اجراي دقيق اين طرح از چه اهرم ها و راهكارهايي استفاده مي كند.

خشك شدن درياچه اروميه در كتاب درسي استراليايي ها!

موضوع <خشك شدن درياچه اروميه> در كتاب جغرافياي سال دهم دبيرستان هاي استراليا به عنوان يكي از مثال هاي تشريح موضوع انتقال آب و پيامدهاي زيانبار آن مطرح شده است!!
خشك شدن درياچه اروميه در اين كتاب به صورت يك موضوع تحت عنوان (چه اتفاقي روي مي دهد هنگامي كه ما آب را انتقال مي دهيم؟) تحت بررسي قرار گرفته است.
قابل توجه مولفان و دست اندركاران كتاب هاي درسي. حيف نيست ديگران از وقايع كشور ما به بهترين شكل بهره برداري و فرهنگ سازي كنند، آن وقت متوليان امور از جمله وزارت آموزش و پرورش از اين موارد غافل باشند.

چرا به جاي تمديد گذرنامه آن را باطل و گذرنامه جديد صادر مي كنند؟

در حالي كه سالهاست موضوع صرفه جويي در كاغذ از شعارهايي است كه دولت ها بر آن اصرار مي ورزند اما در عمل چنين رويه اي اعمال نمي شود. از جمله با انقضاي مدت اعتبار گذرنامه، كل گذرنامه را عوض مي كنند در حالي كه مثل دفترچه هاي بيمه مي شود فقط به تعويض عكس و تمديد آن بسنده كرد، چرا كه مدارك مربوطه مانند كپي شناسنامه و كارت ملي نياز به روز شدن ندارند. يكي از مسئولان گذرنامه اي در پاسخ به اين سوال راوي كه چه لزومي به تعويض اصل گذرنامه است كه روزانه هزاران جلد از آن سوراخ و دور ريخته مي شود ، ضمن تاييد اين مطلب گفت موضوع به تهران منعكس شده اما موافقت نكرده اند. لذا جا دارد، مسئولان استاني مرتبط با صدور گذرنامه و تعويض آن موضوع را تا اخذ نتيجه پيگيري كنند. ضمنا اگر منظور دريافت هزينه جديد است، باز هم مي شود به عنوان هزينه تعويض آن را دريافت اما از دور انداختن آن جدا خودداري كنند.

شهرداري شيراز طي ۴ سال پاركينگ هاي شهر را ۴ برابر افزايش داده، خوش به حال شيرازي ها

شهرداري شيراز با نصب يك بنر بر روي يكي از پل هاي عابر پياده، به اطلاع شهروندان رسانده كه طي ۴ سال گذشته پاركينگ هاي احداث شده توسط شهرداري، چهار برابر شده است. به قرار اطلاع در شيراز تعداد پاركينگ هاي تحت تملك شهرداري ۳۲ و خصوصي ۵۷ پاركينگ است كه از اين تعداد ۱۵ پاركينگ طبقاتي است. آدرس پاركينگ ها هم در سايت شهرداري شيراز موجود است. ضمنا پاركينگ ها مجهز به امكانات رفاهي از جمله نمازخانه مي باشند. قابل توجه شهرداران شهرهايي كه ظرف ۴ سال يك پاركينگ نيمه تمام را هم نتوانسته اند تمام كنند.