تكرار كم لطفي به رسانه هاي محلي

بيست و دومين نمايشگاه كتاب در تهران پس از يك هفته فعاليت، روز گذشته به كار خود پايان داد و در اختتاميه از متوليان غرفه هاي برتر و فعّال تقدير به عمل آمد و رسانه هاي برتر در هر يك از بخشهاي مرتبط معرّفي شدند.
تعداد ۴۰ روزنامه، ۱۳ خبرگزاري، ۲۳رسانه حوزه دين و انديشه، ۸۶ رسانه در حوزهِ فرهنگ و هنر، ۹۶ پايگاه خبري و هفته نامه سياسي-اجتماعي، ۷۹ رسانه مرتبط با خانواده و بالاخره ۱۱ نشريهِ تخصصي كودكان در اين نمايشگاه حضور داشتند و در طول يك هفته پذيراي خيل مخاطبان خود بودند.
اگرچه با آغاز به كار دولت يازدهم، زمزمهِ تعطيل جشنواره مطبوعات يا ادغام مجدّد آن در نمايشگاه كتاب، از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دلايلي چون تنگناهاي بودجه اي، جلوگيري از اسرافكاري، زمانبر بودن نمايشگاه و مانند آن به گوش مي رسيد و در سال ۹۲ نيز عملاً برگزاري نمايشگاه متوقف شد، ليكن استناد طرفداران بيشمار برگزاري نمايشگاه مطبوعات به دستاوردهاي خوب اين نمايشگاه و تأثير مثبت آن در توسعهِ فرهنگ عمومي و رشد رسانه ها و استقبال مردم، در سالهاي قبل از آن، موجب شد كه بالاخره مقامات وزارت ارشاد به برگزاري مجدّد نمايشگاه قانع شوند، همچنانكه سال ۱۳۹۳ بيستمين نمايشگاه مطبوعات برگزار شد و مورد استقبال چشمگير رسانه ها و مردم قرار گرفت و سال گذشته و امسال نيز نمايشگاه رونق قابل قبولي داشت. ‌
امّا تأكيد رسانه ها و مخاطبين آنها بر استقلال جشنواره مطبوعات، كه خوشبختانه مورد موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز قرار گرفت به اين دليل بود كه تا زماني كه اين دو در كنار يكديگر برگزار مي‌شدند معمولا نمايشگاه مطبوعات در حاشيه قرار مي گرفت و بخش عمده‌اي از مراجعينش را بازديد‌كنندگان خسته‌اي تشكيل مي‌دادند كه پس از ساعت‌ها گشت و گذار در غرفه‌هاي كتاب، با بسته‌هايي سنگين در دست، براي خالي نماندن عريضه، به غرفه‌هاي مطبوعات هم سري مي‌زدند، امّا پس از برگزاري مستقل نمايشگاه مطبوعات، هم مخاطبان علاقه‌مند و يكدست‌تري جذب اين نمايشگاه شد و هم بر كيفيت و كميت آن افزوده گشت.
اگرچه استقبال چشمگير از بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات، به دليل ارتقاء انضباط در برگزاري و غناي محتواي آن، از روند رو به تعالي اين نمايشگاه حكايت دارد و تشكيل بخش هاي ويژه و فراهم كردن فرصت براي دسترسي مراجعين و اقشار گوناگون به علاقمنديهاي خود نيز بايد به حساب امتيازات اين نمايشگاه گذاشته شود، ليكن نامناسب بودن محل برگزاري نمايشگاه كه جوابگوئي كامل به نيازهاي رسانه ها را ناممكن مي سازد از نقاط ضعف آن شمرده مي شود، نقطه ضعفي كه كوشش شد تا با تبعيد رسانه هاي محلّي به بخشهاي نامرغوب و واگذاري قسمتهاي مرغوب به رسانه هاي شناخته شده و باصطلاح خودي، تا حد ممكن پوشانده شود.
و اين تبعيضي مضاعف به زيان رسانه هاي محلي بود.
موسوي زاده