خوزستان به راهنمايان گردشگري ۷۰ كشور جهان معرفي مي‌شود

رئيس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري خوزستان گفت: قرار است داشته‌هاي فرهنگي، تاريخي و گردشگري خوزستان براي راهنمايان گردشگري ۷۰ كشور جهان معرفي شود. ‌
به گزارش ايسنا خوزستان سوسن جهرمي اظهار داشت: كنوانسيون راهنمايان گردشگري متشكل از فعالان گردشگري ۷۰ كشور جهان بهمن ماه سال جاري در تهران برگزار مي‌شود و خوزستان به‌صورت ويژه در اين اجتماع بزرگ و مهم جهاني معرفي مي‌شود.
وي افزود: در جلسه‌اي كه با مشاور مديركل ميراث فرهنگي خوزستان برگزار شد پيشنهاد شد كه يك‌شب ويژه خوزستان در برنامه تهران اين كنوانسيون در نظر گرفته شود و تلاش كنيم تا در اين مراسم به‌صورت ويژه داشته‌هاي فرهنگي، اقوام گردشگري و… استان معرفي شود. ‌
جهرمي عنوان كرد: مدت برگزاري كنوانسيون در تهران پنج روز است و فرصت براي معرفي همه استان‌ها فراهم نيست و جاي دادن خوزستان در برنامه فشرده اين كنوانسيون نتيجه پيگيري جدي و زياد خوزستاني ها است. ‌
رئيس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري خوزستان خاطرنشان كرد: برگزاري اين شب فرهنگي در چنين مجمع جهاني بي‌شك همكاري همه دستگاه‌هاي متولي در استان را مي‌طلبد كه اميدواريم با مشاركت دستگاه‌ها اين برنامه به بهترين وجه ممكن برگزار شود. ‌
وي درباره نحوه ميزباني ايران براي اين كنوانسيون افزود: ايران در را‡ي‌گيري سال ۲۰۱۵ در پراگ كشور جمهوري چك با رقباي سخت و توانمندي رقابت كرد و توانست در رقابتي نفس‌گير ميزباني را از آن خود كند و در ژانويه ۲۰۱۷ ميزبان اين نشست بزرگ و مهم باشد. ‌
وي ابراز اميدواري كرد كه اين نشست با همكاري دستگاه‌هاي متولي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خوزستان و كمك راهنمايان زحمت‌كش انجمن صنفي راهنمايان گردشگري خوزستان به بهترين شكل ممكن برگزار شود و از اين نشست به بهترين وجه براي جذب گردشگر براي استان بهره برده شود. ‌
كنوانسيون راهنمايان گردشگري هر دو سال يك‌بار دريكي از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد و ميزباني براي نشست بعدي در هر جلسه به راي گذاشته مي شود.