سه وزير جديد به كابينه راه يافتند

%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1

وزيران جديد آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان با راي اعتماد مجلس دهم به كابينه يازدهم راه يافتند. جلسه علني مجلس شوراي اسلامي براي بررسي صلاحيت سه وزير پيشنهادي دولت براي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان برگزار شد. براساس راي نمايندگان، رضا صالحي اميري، با ۱۸۰ راي موافق، ۸۹ مخالف و ۶ممتنع  به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راه يافت. فخرالدين دانش آشتياني نيز با۱۵۷ راي موافق، ۱۱۱ مخالف و ۶ ممتنع  راهي وزارت آموزش و پرورش شد. همچنين  با ۱۹۳  راي موافق، ۷۲ مخالف و ۹ ممتنع مسعود سلطاني فر از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به سئول رفت.