شهادت امام رئوف

فردا آخر ماه صفر، سالروز شهادت امام هشتم عليه السلام است، امام رئوفي كه يقيناً آشنائي وسيع و گرايش عميق ايرانيان با مذهب حق و اسلام ناب را بايد مرهون تدابير آن بزرگوار در دوران تبعيدشان توسط مأمون عباسي به مرو دانست و همين مسأله راز ارادت وصف ناپذير اين ملّت سرافراز به ايشان است. امّا به مصداق”عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد” اينهمه بركات براي ايرانيان از آنجا فراهم شد كه مامون خليفه مكّار عباسي با طراحي توطئه‌اي بسيار پيچيده جهت بي‌اعتبار كردن امامت، سست كردن شيعيان و تثبيت خلافت، هجرت از مدينه و پذيرش ولايتعهدي را بر امام عليه السّلام تحميل كرد و با آوردن ايشان به دربار خود در ايران گمان مي‌كرد كه خواهد توانست خاندان عصمت و طهارت را بدنام ساخته و شيعيان را بدبين و نااميد و از مبارزه با غاصبين حقوق اهل‌بيت عليهم‌السّلام منصرف گرداند. اما با درايت آن حضرت توطئه پيچيده مامون خنثي شد و از ثمرات حضور آن حضرت در ايران تمامي مسلمانان به‌ويژه ايرانيان كه اسلام حقيقي را در وجود نازنين آن حضرت يافته بودند، بهره‌مند شدند. ‌
مناظرات آن حضرت با علماي مذاهب و اديان به انتشار معارف حقيقي اسلام و اثبات برتري مكتب اهل بيت عليهم‌السّلام بر ساير مكاتب منجر شد و ارتباط آن حضرت با ايرانيان تشنهِ حقيقت و نيز مهاجرت تعداد زيادي از امامزادگان عالم به ايران و پراكنده شدن آنان در سراسر كشور، شناخت عميقتر مردم از اسلام راستين و گسترش تشيع را در ايران موجب گرديد. از آن پس ايران به مركز علوم و تمركز علماي اسلامي تبديل شد و گسترش حقيقي اسلام و شكل‌گيري تمدن اسلامي با محوريت علماي ايراني آغاز گرديد، يعني اسلامي كه تا آن زمان تنها به فتح ظاهري سرزمين‌هاي گسترده‌اي موفق شده بود، به بركت وجود امام هشتم عليه‌السّلام و حركت فرهنگي پرورش‌يافتگان مكتب ايشان توانست به پيروزي حقيقي و فتح دل مردمان سرزمينهاي فتح شده دست يابد. علاوه بر آن، اين فرصت تاريخي موجب شد تا مكتب تشيع و شيعه، در يكي از حسّاس ترين دوران هاي حياتش، از توطئه هاي بسيار خطرناك و نابود كننده نجات يابد و پس از سركوبهاي بيرحمانهِ اموي و عبّاسي بالندگي خود را در جهان اسلام آغاز كند.
اگرچه موفقيتهاي امام عليه السّلام در خنثي كردن توطئه هاي مأمون و تبديل تهديدهاي آن ملعون به فرصتهاي طلائي براي مكتب تشيّع، به برداشته شدن نقاب تزوير از چهرهِ اين خليفهِ عبّاسي و شهادت آن حضرت بدست وي منجر شد امّا شهادت آن بزرگوار و افشاي انحراف مذهب مورد حمايت خلفا، تثبيت رسمي مذهب شيعه و پذيرش اعتقادي اين مكتب حيات‌بخش را موجب گرديد. در اين ميان ملّت ايران اين شايستگي را يافت كه از حضور حضرت امام رضا عليه السّلام در ايران بيشترين بهره را نصيب خود كند و اين سرزمين مقدّس را به كانون ولايتمداران عالم مبدّل سازد.

شهادت اين امام رئوف بر شيعيان جهان تسليت باد. ‌

موسوي زاده