شيرين ترين ثمرهِ انقلاب

بسيج، اين شيرين ترين ثمرهِ شجرهِ طيبهِ انقلاب اسلامي، امروز به سي و هشتمين سال حيات پربركت خود قدم نهاده است. وقتي در كمتر از يك ماه از تسخير لانه جاسوسي امريكا و در اوج تهديدات اين خوك زخم خورده، فرمان تاسيس بسيج مستضعفين توسط بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران در ۵ آذر ۱۳۵۸ صادر شد و سازماندهي نيروهاي مخلص مدافع انقلاب آغاز گرديد، بسياري گمان كرده بودند كه بسيج سازماندهي موقتي در برابر تهديدات امريكا براي حمله به ايران و نابودي انقلاب اسلامي است، امّا وقتي آن بزرگوار پس از تشكيل بسيج فرمودند:” من اميدوارم كه اين بسيج عمومي اسلامي، الگو براي تمام مستضعفين جهان و ملّتهاي مسلمان عالم باشد و قرن پانزدهم(هجري) قرن شكستن بتهاي بزرگ و جايگزيني اسلام و توحيد بجاي شرك و زندقه، و عدل و داد بجاي ستمگري و بيدادگري، و قرن انسانهاي متعهّد بجاي آدمخواران بي فرهنگ باشد” همگي دانستند كه آن پير فرزانه از تشكيل بسيج مستضعفين كه در حقيقت سازماندهي امواج عظيم امت حزب ا… ، براي دفاع از انقلاب نو‌پاي اسلامي و تشكيل پشتوانه‌اي هميشگي براي حفظ نظام از آسيب‌هاي خارجي و داخلي است، هدفي دراز مدت را مدّنظر داشته است.
بسيج مستضعفين كه همهِ اقشار طرفدار انقلاب را، بدون توجّه به جناح بندي هاي سياسي، در برمي گيرد، توانسته است كارآمدي خود را هم در برابر موذي‌گري‌‌هاي ضد انقلاب و هم تهاجمات همه‌جانبه قدرت‌هاي جهاني در اوايل انقلاب و دوران دفاع مقدس به‌خوبي نشان دهد و تا امروز نيز به عنوان يكي از مهمترين عوامل بازدارنده در برابر وسوسه‌هاي دشمنان براي آسيب‌رساني به ملّت ايران، استوار باقي مانده است. يقينا اگر سازماندهي عظيم مردمي در بسيج نبود و دشمنان ايران آمادگي كامل و گستردهِ بخش زيادي از مردم را در قالب تشكل‌هاي بسيج نمي‌ديدند و از قدرت كوبنده و بازدارنده جان بر‌كفان بسيجي مطمئن نبودند، در حمله به ايران و انتقام از ملّت ايران يك لحظه درنگ نمي‌كردند. ‌
تفكّر بسيجي و تشكّل بسيج، كه قدرت بازدارندگي خود را در برابر سنگين‌ترين تهاجمات نظامي، و پشتكار و اراده خود را در سخت‌ترين صحنه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي، فرهنگي و .. به‌خوبي نشان داد و امنيت، آرامش و سرفرازي را براي كشور به ارمغان آورد، براساس پيش بيني رهبر كبير انقلاب رحمت ا…عليه اينك به الگوئي براي مستضعفين جهان و ملّتهاي مسلمان تبديل شده است تا كشورهاي گرفتار سلطه و توطئه هاي استكبار، براي نجات خود با الگوگيري از بسيج مستضعفين ايران، نيروي مردمي را به صحنه آورند. همچنانكه بكارگيري همين الگو در سوريه و عراق و يمن موجب شد تا توطئهِ غربي-عبري-عربي در اين كشورها، با آن برنامه ريزيهاي پيچيده و تداركات همه جانبه خنثي گردد و تعميم اين الگو به ديگر كشورها، بفضل الهي خواهد توانست اين قرن را به قرن پيروزي توحيد بر شرك و انسانهاي متعهّد بر آدمخواران بي فرهنگ تبديل كند. ان شاءا… .
موسوي زاده