فردا، اوج حماسه

اگرچه از هفته ها پيش موج عظيم زائران اربعين حسيني شروع شده و كثيري از عاشقان حسيني از چند روز قبل خود را به كربلا رسانده و پس از كسب فيض زيارت، بمنظور كاهش ازدحام و رفاه ديگر زائران، كربلا را ترك كرده اند ليكن اوج حضور زائران اربعين، فردا شكل مي گيرد چرا كه فردا اربعين است و بطوريكه برآورد شده است تا ميليونها زائر دلباخته، غالباً با پاي پياده خود را به كربلا مي رسانند تا ضمن عزاداري و بزرگداشت شهداي كربلا در آن كانون حق طلبي تاريخ، و تجديد پيمان براي ادامهِ راه آن شهيدان بزرگوار، گوشه اي از اقتدار عدالتخواهان جهان و عزمشان را براي مقابله با ظلم و برپائي نظامي مبتني بر عدل و انصاف به نمايش گذارند.
در اولين سالهاي پس از سقوط صدام در عراق، وقتي جهان با استقبال بي نظير شيعيان از زيارت اربعين و پياده روي تا آستان مقدّس حضرت اباعبدا…عليه السّلام مواجه گرديد، گمان مي رفت كه ممنوعيت چند ساله اين زيارت از سوي صدام و سركوب زائران حسيني توسط آن رژيم خون آشام، عطشي كاذب براي مردم بوجود آورده كه بزودي فروخواهد نشست، امّا وقتي سال به سال بر عظمت و شكوه اين راهپيمائي افزوده شد و جلوه هاي بي نظيري از عشق و ارادت مشتاقان در اين سفر متجلّي گرديد و بتدريج نشانه هائي از ماهيت وحدت آفرين و انسجام بخش اين قيام الهي نمايان شد، زنگ خطر براي استكبار به صدا در آمد و بدون ريشه يابي اين حركت، مصمّم شد تا با استفاده از ابزار وهابيت و تروريسم تكفيري، آن را خاموش كند، غافل از آن كه اين حركت ريشه در فرهنگ ۱۴۰۰ سالهِ عاشورا دارد و توقف آن به هيچ وجه و با هيچ ابزاري امكان پذير نيست. ‌
از آن زمان بود كه مستكبرين به سنگ اندازي و خطرآفريني براي اين رويداد بزرگ و تحريم خبري آن روي آوردند و كوشيدند تا با شبهه افكني، حملات انتحاري به زائرين، عدم پوشش خبري و مانند آن، به خيال خود مردم را از ادامه كار باز داشته و اين حركت عظيم عدالتخواهانه و ضدّاستكباري را خنثي كنند، امّا عليرغم ميل دشمنان هر سال بر رونق و وسعت آن افزوده گشت، بطوريكه امروزه زيارت اربعين سيّدالشّهداء عليه السّلام و راهپيمائي ميليوني زائران آن حضرت كه در آن جلوه هاي زيبائي از آرمانشهر مهدي موعود عجل ا… تعالي فرجه قابل مشاهده است، بتدريج به الگوئي براي عدالتخواهان جهان تبديل شده و كثيري از آزادگان جهان را مي توان پابپاي شيعيان در اين راهپيمائي مشاهده كرد كه گويا در اين همراهي گمشدهِ خود، يعني راه دفع ظلم از جهان و برقراري عدالت را مي جويند، گمشده اي كه يقيناً در اين راهپيمائي كه جلوه اي از بركت عظيم عاشورا است، قابل دسترسي خواهد بود و اين راهپيمايان براهنمائي رهبر غايب خود آن را خواهند يافت و به جهانيان هديه خواهند كرد. ان شاءا… .

موسوي زاده