كربلا ميعادگاه حق طلبان

در آستانه اربعين حسيني، جهان تشيّع بار ديگر خود را براي برگزاري هرچه باشكوهتر چهلم آن بزرگوار و ساير شهداي كربلا و يادآوري رنجها و مصيبتهاي خاندان مطهرش آماده كرده است تا پرچم حق طلبي و ظلم ستيزي آن حضرت همچنان برافراشته بماند.‌از حادثه عظيم عاشورا تا اربعين حسيني چهل روز گذشت چهل روزي كه بر خاندان رسالت ظلمهاي بيشمار روا شد و يزيديان از هيچگونه سنگدلي در مورد آنان كوتاهي نكردند اما در اين چهل روز، باسخنرانيهاي كوبنده افشاگرانه و بيداركننده پيام آوران عاشورا امام سجاد و زينب كبري عليهم السّلام حقايق زيادي آشكار شد و كثيري از خواب رفتگان بيدار شدند و نطفهِ حركتهاي عدالتخواهانه بسياري منعقد گرديد و در روز چهلم اولين زائران قبر مطهر آن امام شهيد به كربلا وارد شدند تا بر ادامه راه و انتقال پيامش عهد بندند.‌و اين چنين بود كه اربعين به سنتي جاويدان براي گرد آمدن حق طلبان و تجديد عهد با آرمانهاي عاشورا مبدّل گرديد و البته پيامها و تأكيدات مكرر ائمه معصومين عليهم السّلام، در بزرگداشت اربعين و تعيين زيارت اربعين به عنوان يكي از علامات مؤمن ، نيز بر اين سنت حسنه مهر تأييد زد تا كربلا ميعادگاه مؤمنين و آزادگان و كانون جوشش عدالت طلبي و ظلم ستيزي شود. ‌
امروزه مراسم اربعين سالار شهيدان كه زنده كننده ياد و انتقال دهنده پيام آن بزرگوار است يكي از پرشورترين صحنه هاي اعلام موجوديت عدالت خواهان عاشورائي و ابراز دشمني با يزيدياني است كه در سيماي استكبار و صهيونيسم به گسترش ظلم و اعلام جنگ با اديان الهي برخاسته اند، و به همين جهت نيز اين مراسم باشكوه چنان مستكبران عالم را به هراس افكنده است كه در اتحاد نامقدّسي بين استكبار و صهيونيسم و وهابيّت مذبوحانه تلاش مي كنند تا در كنار اينهمه شور و شعور حق طلبانه شيعيان، با اعزام نيروهاي اهريمني مزدور خود براي زائران كوي حسيني زحمت بيافرينند و در عزم و اراده شان خلل ايجاد كنند ، غافل از اينكه اين انگيزه الهي كور شدني و اين اراده سست شدني نيست، و اين وعده پروردگار است كه فرمود:”مي خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش كنند، در حاليكه خداوند اراده فرموده است كه اين نور را كامل كند، اگرچه ملحدان نخواهند.”
اگرچه به مصداق “كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا ” همه زمانها و همه مكانها عرصه ظهور پيام حسيني و برگزاري مراسمي همچون اربعين سرورآزادگان جهان است امّا به جهت تأكيدات معصومين عليهم السلام و هم به دليل قداست مكان حضور در كربلا براي عرض سلام و اعلام وفاداري به حضرت ابا عبدا… عليه السلام هميشه اولويت داشته است ولذا سالهاست كه تلاش شيعيان جهان را براي شركت در مراسم اربعين حسيني در كربلا ، با پاي پياده و خلق صحنه هاي شورانگيز از ارادت به ساحت مقدس شهيدان كربلا و تواضع و محبت نسبت به زائران آن بارگاه ملكوتي را شاهديم. ‌

موسوي زاده