لگد ديگر امريكا به برجام

بياد داريم كه در ۲۳ خرداد سالجاري محمد جواد ظريف وزير خارجه در صحن علني مجلس تذكر داد كه؛ قانون تحريم ايران موسوم به ايلسا، در سال ۲۰۱۶ ميلادي به پايان مي رسد و تمديد آن نقض برجام است. امّا پس از گذشت ۵ ماه گويا تذكر آن روز ظريف به گوش همتاي امريكائيش نرسيد، و يا رسيد و طبق معمول مورد بي اعتنائي قرار گرفت و بالاخره روز گذشته در ميان نااميدي و تعجّب مشتاقان را‡فت امريكائي اين قانون ۲۱ ساله را مجلس نمايندگان امريكا (كنگره) با ۱۴۹ را‡ي موافق و تنها ۱ را‡ي مخالف، براي مدت ۱۰ سال ديگر تمديد كرد تا بازهم معلوم شود كه شيطان بزرگ اصلاح شدني نيست و دل بستن به مراحم اين مجسمهِ خيانت و خباثت كاري بيهوده است.
قانون ايلسا قانوني است كه دولت آمريكا در سال ۱۳۷۵براي تحريم ايران به تصويب رساند.
بر اساس اين قانون شركت‌هائي كه در يك سال بيش از چهل ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري كنند از دادوستد با دولت آمريكا محروم خواهند شد. اين قانون به دليل نافرماني دولت ليبي، اين كشور را نيز فراگرفت، امّا وقتي معمّرالقذافي رهبر ليبي در مقابل ادعاي كدخدائي امريكا سرفرود آورد و با ذلّت تمام، دستاوردهاي علمي دانشمندان كشورش را سوار كشتي كرده و به كدخدا تقديم كرد، ليبي از اين قانون خارج گرديد، ولي در مورد ايران اين قانون از همان زمان مكرّراً تمديد شد.
شايد رئيس ديپلماسي كشور كه به همشهريان سابق خود بسيار خوشبين است و بيش از خود آنان براي رفع و رجوع خطاهايشان بويژه در مورد برجام تلاش مي كند، گمان مي كرده كه با تذكراتي كه در مورد تناقض تمديد اين تحريمها و برجام مي دهد، لااقل براي يكبار هم كه شده بنا را بر وفاي به عهد گذاشته و از تمديد اين قانون و نقض برجام خودداري خواهند كرد، امّا همانطور كه ديديم امريكائيان به مصداق <نيش عقرب نه از ره كين است/ اقتضاي طبيعتش اين است> طبق طبيعت خود عمل كردند و اينك اگرچه بايد اين مصوبهِ كنگره امريكا، از تصويب سنا و تأييد رئيس جمهور اين كشور نيز بگذرد تا اجرائي شود، ليكن ملّت ايران انتظار دارند كه برخلاف هميشه شاهد عكس العمل سريع، قاطع، بدون خنده و لبخند و پشيمان كنندهِ مدافعين اصلي برجام در مقابل اين بدعهدي امريكا باشند.
علاوه برآن مردم انتظار دارند با توجّه به تعبير دريابان شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در مورد لگدزدن امريكا به توافق برجام و با توجّه به بشارات اين فرزند قهرمان خوزستان درمورد آماده شدن بستهِ اقدامات فني جهت مقابلهِ سريع با تمديد قانون تحريمهاي ايران (ايلسا) كه نقض قطعي برجام است، اين بستهِ فني فوراً گشوده شده و به كار گرفته شود تا شايد درسي براي امريكائيان بدعهد و مغرور و تسكيني بر تحقيرهاي پسابرجامي باشد كه تا كنون جز با توجيه ذلّت آفرين عده اي ديپلمات نماي مدافع بدعهديهاي شيطان بزرگ، روبرو نبوده است. ‌
موسوي زاده