کي گفته مجري تلويزيون مي تواند براي يك شهردار حكم صادر كند؟

كي گفته مجري تلويزيون مي تواند براي يك شهردار حكم صادر كند؟

باز هم قضيه اي پيش آمد تا موجب شد، در قبال اين همه جوالدوزي كه رسانه ها به ديگران مي زنند، سوزي به خودشان وارد شود. موضوع مربوط مي شود به اتفاقي كه در فومن براي يك بانوي دستفروش و يكي از ماموران اجرائيه شهرداري آن شهرستان رخ داده است و براي اولين بار نبوده كه چنين اتفاقي رخ داده و تا زماني كه سامان دهي دستفروشان اجرايي نشود، آخرين مورد هم نخواهد بود. واقعا در چنين مواردي نياز به اين همه غوغاسالاري هست؟ مطلب ديگر چرا چنين اتفاقي يك طرفه منعكس مي شود. همكاران بروند از شهرداران سراسر كشور سوال كنند در طول سال چه تعداد از مامورانشان كه گناهي جز اجراي دستور ندارند، توسط برخي دستفروشان و عوامل آنها تا سر حد مرگ آسيب مي بينند؟ ضمنا مگر همين رسانه ها مرتبا ضرورت رفع سد معبر در شهرها را با عكس و آب و تاب منتشر نمي كنند، هر چند ضرب و جرح دستفروشان محكوم و قابل پيگيري است.
چه كسي گفته با توجه به موج بيكاري در كشور، نبايد اجازه داد دستفروشان ارتزاق كنند؟حرف بر سر اينست كه اين كار ضابطه مند و اصولي شود. كجاي قانون اجازه مي دهد دستفروش جاده ها و مسير عبور و مرور وسايل حمل و نقل عمومي يا پياده روي جلوي منازل يا مقابل مغازه هايي كه در ماه كرايه ميليوني مي دهند بساط پهن كند، آيا درست اين نيست كه در هر منطقه و محله، مكاني براي دستفروشان اختصاص پيدا كند و تسهيلاتي براي آنها در نظر گرفته شود تا ناچار نباشند با سد معبر آن هم در تابستان زير آفتاب و در زمستان در سرما و باران به كسب روزي بپردازند؟
آيا رسانه ها بايد روي چنين مطلبي جزو مطلب داشته باشند يا متر صد يك اتفاق باشند تا آن را بزرگنمايي و جنبه كشوري بدهند؟
متاسفانه اين موضوع تنها در سايت ها و رسانه هاي مكتوب مشاهده نمي شود و حالا رسانه ملي هم به مسائل اينچنينيدامن مي زند. از جمله آقاي رشيد پور مجري برنامه <حالا خورشيد> كه ساعت ۳۰/۷ هر روز از شبكه ۳ پخش مي شود اين سوژه را تا توانست بزرگ كرد و حتي با يكي از اعضاي شوراي شهر فومن تلفني گفت و گو كرد و تا توانستند عليه شهرداري و مامور اجرائيات موضع گرفتند.
رشيد پور ضمن اجرا ابتدا گفت ما در حدي نيستيم كه براي شهرداري ها تكليف روشن كنيم اما بلافاصله در يك چرخش ۱۸۰ درجه به عضو شورا تاكيد كرد كه در چنين مواردي شهردار بايد استعفا بدهد كه بايد ديد از كي قرار شد يك مجري تلويزيون براي يك شهردار كه در پي كلي مراحل قانوني انتخاب شود، به خاطر اشتباه يكي از پرسنل خود كنار برود، بدون اين كه ضمن انتقاد از اين عمل ناپسند، راهكار ارائه شود. ‌
به هر حال رسالت رسانه ها ايجاب مي كند كه تنها به قاضي نروند و ضمن تقبيح ناهنجاري ها و دفاع از مظلوم رخدادها را به طور همه جانبه تجزيه و تحليل كند تا اهداف رسانه اي تحقق يابد.

اعضاي شوراي شهر آبروي خود را براي انتخابات حفظ كنند

تبليغ براي انتخابات بعدي شوراي شهر اهواز مدت هاست از سوي تعداد قابل توجهي از اعضاي شوراي چهارم آغاز شده و برخي از اين اعضا به صراحت دغدغه اين را به زبان مي آورند كه در‌ برخي مناطق شهر اهواز براي كسب راي مجدد با مشكل مواجه مي شوند!‌
در صد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي شهر اهواز باز هم اين موضوع مورد اشاره قرار گرفت و در اين خصوص حجت الاسلام كاظم سواري گفت: “در برخي مناطق بجاي آسفالت استاندارد ۴ خيابان، ۷ خيابان بصورت غير استاندارد آسفالت‌ مي شوند. ما بايد جواب گوي اين‌ مردم باشيم و ۶ ماه آينده براي كسب راي بايد به سراغ اين‌مناطق برويم؛ بايد آبرويي در اين‌مناطق داشته باشيم.”‌
راوي اين‌ اظهار نظرها را بپاي صداقت اعضاي شورا مي گذارد به شرطي كه در مرحله حرف و شعار باقي نماند و ضمن بازديد از مناطق مختلف شهر لااقل مواردي را كه در شورا عنوان مي كنند تا اخذ نتيجه پيگيري كنند. ضمنا اگر اعضاي شورا به دنبال احقاق حقوق شهروندي هستند يكي از راه هاي آن جلوگيري از تخلف هاي ساختماني و برخورد با صدور مجوزهاي غير اصولي در بحث ساخت و سازهاي غير استاندارد است كه نمونه هاي بارز و عيني آن در چندين خيابان كيانپارس خودنمايي مي كند.

ورودي تاكسي هاي اروندي، رويايي كه با رفتن مقتدايي تحقق پيدا نكرد

ظاهرا ورود تاكسي هاي پلاك اروندي به ناوگان تاكسي راني اهواز قصه اي است كه سر دراز دارد. رئيس سازمان تاكسي راني شهرداري اهواز كه براي تصويب بودجه سازمانش در سال ۹۵ به شوراي شهر آمده بود در اين خصوص گفت: در زمان استاندار پيشين ۱۰۰ مجوز خريد تاكسي اروند با پرداخت وام ۳۰ ميليون تومان صادر شد اما پس از تغيير استاندار، با مشكل شماره گذاري اين خودروها مواجه شديم.
حسيني‌زاده ادامه داد: قرار شد با توجه به قيمت واردات خودروي تويوتا كرولا، اكسنت و النترا اين ميزان وام با سود ۴ درصد به متقاضيان پرداخت شود اما پس از تغيير و تحول هاي صورت گرفته در استانداري خوزستان، پليس راهور سخت گيري هايي در خصوص پلاك گذاري اين خوردوها اعمال كرد و اين‌ مشكل هنوز برطرف نشده است لذا از دكتر شريعتي تقاضا داريم نسبت به حل اين مشكل اقداماتي را انجام دهد.
بدون شك استاندار خورستان واقف است كه ناوگان عمومي كلان شهر اهواز نيازمند نوسازي است و ما نيز اميدواريم مشكل ورود تاكسي هاي پلاك اروند هرچه سريع تر رفع شود هر چند تحقق اين اميد با اما و اگرهاي فراواني همراه است.