گراني برنج در راه است!

نائب رئيس انجمن برنج گفت: دولت اعتقادي به نرخ خريد توافقي برنج ايراني ندارد.
علي اكبريان نائب رئيس انجمن برنج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعيت قيمت برنج اظهار داشت: از ابتداي فصل برداشت تاكنون به سبب ركود حاكم بر بازار قيمت برنج هيچ گونه افزايش قيمتي را تجربه نكرده است. ‌
وي افزود: در حال حاضر نرخ هر كيلوگرم ارقام محلي و كيفي برنج در مناطق شمالي ۹ الي ۱۰ هزار تومان، ارقام ندا ۵ هزار و ۳۰۰ الي ۶ هزار تومان و شيرودي ۵ هزار و ۸۰۰ الي ۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.
اكبريان با اشاره به دلايل افزايش قيمت برنج در تهران گفت: با توجه به وضعيت مساعد آب وهوا توليد برنج با افزايش ۵ الي ۸ درصدي به مرز ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تن رسيده است، از اين رو تنها دستگاه هاي نظارتي بايد با اعمال نظارت هاي دقيق از سودجويي برخي مغازه داران جلوگيري به عمل آورند.
نائب رئيس انجمن برنج با اشاره به راهكارهاي اساسي در جهت جلوگيري از نوسانات قيمت تصريح كرد: دولت همانند شهريور ماه ۹۳ بايد با خريد توافقي و ذخيره اين محصول استراتژيك از نوسانات قيمت آن در اواخر سال جلوگيري كند.
اكبريان در خصوص تاثير واردات بر قيمت هاي فعلي موجود در بازار بيان كرد: طبق بررسي هاي به عمل آمده ۷۰۰ الي ۸۰۰ هزار تن مازاد نياز داخل بايد از طريق واردات تامين شود و از اين رو پيش بيني مي شود از ابتداي آذر با رفع ممنوعيت واردات قيمت برنج در بازار كاهش يابد.
افزايش صد درصدي نرخ برنج ايراني
همچنين مسيح كشاورز دبير انجمن واردكنندگان برنج از افزايش صد درصدي قيمت برنج ايراني در مقايسه با سال گذشته خبر داد و گفت: به رغم افزايش بي رويه قيمت برنج داخلي، برنج خارجي تنها با افزايش جزئي ۳ درصدي قيمت روبرو شده است.
وي با اشاره به دلايل گراني برنج ايراني افزود: با وجود افزايش بي رويه قيمتها و اعلام توليد دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج داخلي از سوي وزارت جهاد كشاورزي، لازم است كه دستگاه هاي مربوطه نظارت كافي بر انبارهاي فروشندگان عمده به عمل آورند.
دبير انجمن واردكنندگان برنج تصريح كرد: با وجود اعلام توليد ۲ ميليون و ۲۰۰ هزارتن برنج و فروش آن ظرف دو ماه، لازم است كه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تعزيرات بررسي هاي لازم جهت تجديد نظر در اعلام ميزان توليد و احتكار آن در انبارها را به عمل آورند.
كشاورز در خصوص واردات برنج بر كاهش نرخ قيمت بيان كرد: با رفع ممنوعيت واردات براساس نياز داخل، تعادل قيمت برنج در بازار ايجاد خواهد شد.