۳۶ كشته و ۹۸ مصدوم در برخورد دوقطار مسافربري در سمنان

139509051451416589305474 139509051451417989305474 139509051524229439305634 2285230_photo_2016-11-25_12-47-38 2285231_photo_2016-11-25_12-47-43 2285232_photo_2016-11-25_12-47-48 2285233_photo_2016-11-25_12-47-56 2285234_photo_2016-11-25_12-47-52 2285235_photo_2016-11-25_12-48-00 2285236_photo_2016-11-25_13-00-16 2285237_photo_2016-11-25_13-00-20 2285238_untitled-2 2285239_untitled-1 2285241_photo_2016-11-25_14-45-16 2285242_photo_2016-11-25_14-45-18-2 2285243_photo_2016-11-25_14-45-17 2285244_photo_2016-11-25_14-45-18 2285245_photo_2016-11-25_14-45-19-2 2285246_photo_2016-11-25_14-45-19-3 2285247_photo_2016-11-25_14-47-00 2285248_photo_2016-11-25_14-46-50 2285249_photo_2016-11-25_14-47-19 2285250_photo_2016-11-25_14-45-21-2 2285251_photo_2016-11-25_14-45-21-2 2285252_photo_2016-11-25_14-46-52-2 2285253_photo_2016-11-25_14-46-52 2285254_photo_2016-11-25_14-46-54 2285255_photo_2016-11-25_14-46-53 2285256_photo_2016-11-25_14-45-20 2285257_photo_2016-11-25_14-45-21 2285258_photo_2016-11-25_14-45-19 2285259_photo_2016-11-25_14-46-51 13950905000086_photol 139509051451412369305474 139509051451415799305474

سرپرست اورژانس كشور گفت: در حادثه صبح جمعه برخورد دو قطار در هفت خوان شاهرود ۳۶ تن جان خود را از دست دادند و ۹۸ تن مصدوم شدند.
پيرحسين كوليوند در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، افزود: اجساد كاملا سوخته اند وشناسايي آنها بسيار سخت است.
دكتر پيرحسين كوليوند اظهار داشت: حريق واگن ها خاموش شد و مصدومان نيز به مراكز درماني منتقل شدند.
آتش سوزي در واگن ها سبب افزايش شمار كشته ها شد
وي با بيان اينكه وقوع اين حادثه بسيار تاسف بار است، افزود: وقوع حريق در واگن هاي قطار سبب افزايش تعداد كشته ها شده است.