بايد ۵ تا ۶ درصد درآمدهاي نفتي را به خوزستان برگردانيم

نور خوزستان: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از احداث شهرهاي كشاورزي، صنعتي و تجاري در خوزستان خبر داد.
محسن رضايي در جلسه بررسي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري توسعه كشاورزي خوزستان در اين خصوص با بيان اينكه احداث شهرهاي كشاورزي، صنعتي و تجاري از جمله برنامه هاي توسعه اي براي اين استان است، گفت: مسئله آماده كردن محصول براي ورود به بازارهاي جهاني و منطقه يكي از كارهايي است كه بايد تمهيدات زيرساختي آن از جمله كارخانه سردخانه و صنايع جانبي را فراهم كرد.
محسن رضايي در ارتباط با مشكلات زيرساختي توسعه كشاورزي صنعتي اظهار داشت: صنعت كشاورزي مسئله بسيار مهمي براي كشور است كه اگر فعال نباشد پيشرفت نخواهيم داشت و ضعف دوم نبود بازاريابي است كه بايد نسبت به آن توجه بيشتري داشت.
وي تأكيد كرد: حداقل چهار شهرك كشاورزي، صنعت و تجارت را بايد در استان خوزستان ايجاد كنيم. تراكتورسازي توليد تجهيزات و قطعات يدكي، آزمايشگاه آب، خاك، بذر توليد بذرهاي نمونه و يك شهر كامل براي پاسخگويي به تمامي نيازهاي كشاورزي از صفر تا ۱۰۰ را بايد داشته باشيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اجراي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري در خوزستان تصريح كرد: ۱۹ سال است كه مقام معظم رهبري در سفر به خوزستان با مشورت پنج وزير دولت وقت، براي۸۰۰ هزار هكتار از زمين هاي خوزستان دستور احيا و انجام كشاورزي را دادند كه آباداني خوزستان بر محور اين اراضي كشاورزي پيش برود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: يكي از مشكلات اجرايي نشدن طرح، تخصيص و تامين آب است كه از شوراي عالي آب تا هيأت دولت وجود دارد. بخشي از منابع مالي را مي توان از صندوق توسعه گرفت ولي بخشي از آن را هم مي توان از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي استفاده كرد.
رضايي عنوان كرد: دشت خوزستان كه يك نعمت بزرگ است نبايد با زهاب ها دچار مشكل شود. به هر حال در بلندمدت بايد يك فكر جدي براي مديريت زهاب ها داشت و نبايد كشاورزي عليه كشاورزي باشد و با آبادي برخي اراضي ديگر اراضي را نابود كرد.
رضايي در ارتباط با مسئله زهاب ها گفت: مديريت پساب ها خيلي مهم است و بايد چاره انديشي لازم را در اين زمينه داشت.
وي با اشاره به اينكه نبايد تالاب شادگان خشك شود، بيان كرد: حيات تنها به زندگي در خانه ها نيست و بايد محيط زيست، هور، فضاي سبز، نخلستان ها، باغات و ساير اماكن طبيعي را حفظ كرد.
وقتي نفت و گاز از خوزستان مي رود بايد به خود استان هم توجه داشته باشيم
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: حداقل بايد پنج تا ۶ درصد درآمدهاي نفتي را به خوزستان برگردانيم و صرف مسائل عمومي اين استان شود. در حقيقت وظيفه دولت است وقتي نفت و گاز از خوزستان مي رود بايد به خود استان هم توجه داشته باشيم. توسعه را در خوزستان ناحيه بندي كرديم. مثلا در خرمشهر و آبادان بايد از مزيت منطقه آزاد استفاده كرد يا در ماهشهر از پتروشيمي؛ بر اساس مزيت هاي هر شهر توسعه آن را دنبال مي كنيم.
همچنين در اين جلسه استاندار خوزستان اظهار داشت: يكي از مشكلات اين طرح اين است كه در مصوبه و درخواست بنا شده كه يك و نيم ميليارد دلار اعتبار به جهاد كشاورزي براي شبكه هاي فرعي اختصاص داده شود، ولي نشد.
غلامرضا شريعتي ادامه داد: سازمان آب و برق خوزستان ۲۵۰ هزار هكتار كانال اصلي را كشيده بود ولي جهاد كشاورزي اعتبار لازم براي ساخت شبكه هاي فرعي را نداشت و راندمان آب و خاك هم به دليل نبود زهكش پايين آمد. دولت با كاهش شديد درآمدهاي نفت مواجه و در نتيجه وزارت نيرو و به تبع آن سازمان آب و برق خوزستان از انجام تعهدات ناتوان شدند. انجام اين طرح به غير از جاهايي كه كانال هاي اصلي كشيده شده، ابتر است.
شريعتي بيان كرد: تلاش هاي بسياري براي تامين اعتبار ۴۴۰ ميليارد تومان به منظور احداث كانال هاي اصلي فاز اول طرح توسط سازمان آب و برق انجام شد ولي به نتيجه اي نرسيده است. رئيس جمهور به من اعلام كرد كه فازبندي در طرح ۵۵۰ هزار هكتاري نداشتيم ولي در نهايت تا سال آينده ۳۱۲ هزار هكتار از اين زمين ها آماده و ۲۴۰ هزار هكتار آن باقي مي ماند كه بايد براي آن تامين اعتبار لازم انجام شود.
استاندار خوزستان اظهار كرد: طبق مصوبه شوراي اقتصاد ۱۶۸ هزار هكتار داريم و بايد آن را فعال و در مدار قرار دهيم. البته بايد اين ميزان را به ۲۴۰ هزار هكتار ارتقا دهيم تا طرح ۵۵۰ هزار هكتاري تكميل شود.
شريعتي با اشاره به اينكه تلاش هاي مسئولان در حال انجام است و آنها پيگيري هاي لازم را نيز دارند، عنوان كرد: وزارت نيرو ۱۲۰ هزار هكتار تائيد شده از طرح ۵۵۰ هزار هكتاري را كاهش داده و نبايد با آن موافقت كنيم. نبايد اين ميزان اعلامي از سوي وزارت نيرو را قبول كنيم چون اگر اكنون كوتاه آمديم ديگر باقي مانده آن را براي ما اجرايي نمي كنند.
وي با تاكيد بر عدم رضايت نسبت به مصوبه وزارت نيرو براي كاهش بخشي از فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هكتاري گفت: اگر اين مصوبه را بپذيريم به نوعي غيرمستقيم به انتقال آب بيشتر رضايت داده ايم. معاون اول رئيس جمهور رسما به من نامه اي نوشته كه تأمين آب فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هكتاري نهايي شده و بنابراين رسما به كاهش اراضي فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هكتاري از سوي وزارت نيرو اعتراض كردم.
استاندار خوزستان تاكيد كرد: همه يك صدا براي بهبود و توسعه استان خوزستان تلاش مي كنيم و پيگيري هاي لازم براي انجام تمام طرح ۵۵۰ هزار هكتاري خواهيم داشت.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان نيز در اين جلسه گفت: از ابتدا قرار بر فازبندي اين طرح نبود و مقرر شده بود طرح به ميزان ۵۵۰ هزار هكتار از ۸۰۰ هزار هكتار مصوب مقام معظم رهبري، اجرا شود.
كيخسرو چنگلوايي افزود: متاسفانه وزارت نيرو در ميان راه بدون هيچگونه دلايل كارشناسي و در نظر گرفتن نظرات كارشناسي جهاد و آب و برق خوزستان، فاز دوم طرح توسعه كشاورزي خوزستان را دو سال است تعطيل كرده است.
چنگلوائي عنوان كرد: ۱۸ ارديبهشت امسال جلسه اي در وزارت نيرو با حضور وزارتخانه ما و نيرو برگزار و تصميم گرفته شد كه مابه التفاوت فاز اول تا رسيدن به ۵۰۰ هزار هكتار را كار كارشناسي انجام و اعتبار موردنظر را تعيين و به وزارتخانه ها انجام دهيم. در نهايت ۲۴۴ هزار هكتار را تعريف كرديم كه ۵۶ هزار هكتار شامل شمال و شرق مي شود و ۱۲ هزار ميليارد تومان اعتبار آن تعيين شد.
اراده اي در وزارت نيرو براي نهايي شدن طرح نيست
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان ادامه داد: چرا بايد در حوزه دز و كارون كه مشكل آب نداريم طرح را حذف كنند و يا چرا دشت ليرابي در استاني ديگر را از حوزه مارون آبياري مي كنند. اراده اي در وزارت نيرو براي نهايي شدن طرح نيست و فقط به دنبال مشمول زمان كردن طرح هستند.
چنگلوائي بيان كرد: قبول داريم كه آورد رودخانه ها كاهش داشته ولي با همين آورد حتي مي توانيم كشت سنتي هم داشته باشيم. اگر سهم تالاب ها، آب شرب و آب صنعت را كم كنيم باز هم در نهايت حداقل يك ميليون و ۴۰۰ هزار هكتار زمين براي كشت آبي بايد داشته باشيم. در خوزستان بحث توسعه اراضي كشاورزي نداريم و فقط در حال بهبود وضعيت هستيم.
وي بيان كرد: اصلا هيچ اضافه كشتي در استان خوزستان نداريم و نبايد فشار را به كشاورزان استان وارد كرد. همه بايد يك دست باشيم و از اجراي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري حتي در اراضي بيشتري از اين ميزان دفاع كنيم.
يدا.. شمايلي مديرعامل موسسه جهاد نصر نيز در اين جلسه اظهار كرد: ۳۱۲ هزار هكتار احداث شبكه در فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هكتاري داشته ايم. ‌
وي افزود: براي ادامه فعاليت هاي اجرايي اين طرح،۲۰۰ ميليون دلار براي فاز دوم پيشنهاد داديم كه ۱۵۰ ميليون دلار آن مورد موافقت قرار گرفت. همچنين تاكنون ۱۸۰ ميليون دلار براي اجراي طرح پرداخت شده است.
شمايلي بيان كرد: ۲۴۴ هزار هكتار زمين را براي فاز دوم طرح پيشنهاد دادند ولي وزارت نيرو آن را به ۱۲۸ هزار هكتار كاهش داد كه مورد قبول ما واقع نشد. يك نامه را به سازمان آب و برق ارسال و تقاضا كرديم تا ۱۵۰ ميليارد تومان از اعتبارات ما براي تكميل كارهاي وزارت نيرو اختصاص پيدا كند.
رئيس موسسه جهاد نصر بيان كرد: شهرك هاي كشاورزي و صنايع را نيز دنبال مي كنيم و با سازمان مديريت و برنامه ريزي و جهاد كشاورزي نيز جلساتي را برگزار كرديم. فازبندي طرح به خاطر اين بود كه وزارت نيرو بايد ابتدا شبكه اصلي را مطالعه، طراحي و اجرا كند و بعد هم وزارت جهاد كشاورزي كار خود را انجام دهد. با توقف كار و دادگاهي كردن اصلا موافق نيستم و خود استان ضرر آن را مي بيند.
مديركل محيط زيست خوزستان نيز در اين جلسه گفت: بيش از دو سال است كه مكاتبات عديده و جلسات متعددي را براي ارائه نشدن مطالعات زيست محيطي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري داشتيم. طرح بي مهابا در حال اجرا بوده و انتظار داريم به موازات فعاليتي را ببينيم كه وارد اقدام قضايي نشويم.
وي افزود: تمام زهكش ها به داخل رودخانه هاي جراحي و كرخه با شوري بسيار بالا مي ريزد و تجربه نيشكر در حال تكرار شدن است.
احمدرضا لاهيجان زاده اظهار داشت: توسعه نيشكر با شوري ۱۳ هزار ميكوموس وارد رودخانه مي شود و اراضي كشاورزي در حال نابودي است. در رامشير براي اجرايي شدن طرح ۵۵۰ هزار هكتاري اقدام قضايي كرديم و اگر در كرخه اين كار ادامه پيدا كند براي آن هم اقدام قضايي مي كنيم.
مديركل محيط زيست خوزستان اظهار كرد: تا زماني كه زهكش ها به رودخانه وارد شود از اجراي طرح جلوگيري مي كنيم چون رودخانه و اكوسيستم را نابود مي كند.
نماينده ايذه و باغملك نيز در اين جلسه گفت: شهرهاي شمالي استان خوزستان بهترين خاك را دارد و حتي نياز به زهكشي نيست پس چرا براي اجراي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري به آنها توجه نشده است.
هدايت ا.. خادمي افزود: چه دليلي دارد كه براي بقيه شهرها طرح ۵۵۰ هزار هكتاري انجام شود ولي براي مسجدسليمان، ايذه و باغلمك اجرا نمي شود؟ حتي در زمينه شهرك هاي كشاورزي نيز سهم اين سه شهر ديده نشده است.
وي عنوان كرد: ظاهرا جرياني وجود دارد كه در اين سه شهر هيچ كاري انجام نشود و براي همين از مسئولان كشوري و استاني گلايه داريم. شهرهاي كوچك تر كه يك سوم جمعيت اين سه شهر را هم ندارند كلي كارخانه و طرح توسعه اي انجام شده ولي به اين شهرها هيچ توجهي نشده است.
سد كارون چهار در خاك ايذه است ولي مديريت آن را به يك استان ديگر واگذار كردند
خادمي بيان كرد: سد كارون چهار در خاك ايذه است ولي مديريت آن را به يك استان ديگر واگذار كردند. كارون سه به مدت ۱۵ سال ارتباط ما را با مردم قطع كرده است اين كارها براي چه هدفي انجام مي شود؟ چند سال است كه يك پل ارتباطي براي مردم روستاهاي پشت سد كارون سه ساخته نشده و حتي در يكي از موارد ۱۵ نفر از اهالي فوت شده اند ولي هنوز هم مسئولان نامه ساخت پل را پاسكاري مي كنند.
نماينده ايذه و باغملك در مجلس افزود: طرح سئوال از وزير جهاد كشاورزي دارم كه چرا شهرهاي ايذه، مسجدسليمان و باغملك را در طرح ۵۵۰ هزار هكتاري مشاركت ندادند. مردم ما در كنار آب هستند و آب كارون ۲۰۰ كيلومتر از شهر ايذه گذر مي كند ولي آب را با بشكه اي به قيمت يك هزار و ۵۰۰ تومان خريداري مي كنند.
علي عسكر ظاهري نماينده مسجدسليمان نيز در اين جلسه گفت: اظهار كرد: بهره مندي شهرهاي شمال خوزستان را به هر دليلي از ابتداي طرح ۵۵۰ هزار هكتاري لحاظ نكردند. حتي مقرر شده بود حدود ۵۷ هزار هكتار را در فاز دوم طرح قرار بدهند كه اخيرا به ۴۲ هزار هكتار آن را كاهش دادند.
وي با اشاره به اينكه از كاهش سهم استان خوزستان در اجراي فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هكتاري ناراحت و به آن اعتراض داريم، گفت: انتظار داريم كه مسئولان كشوري عنايت لازم را داشته و وزارت نيرو نيز سهم آب را تعيين تكليف كند و به كاهش حتي يك هكتار از طرح اعتراض داريم.
ظاهري با ا شاره به اينكه جمع نمايندگان خوزستان انصافا همدل و يكرنگ هستند، عنوان كرد: استاندار وعده دادند كه معادل سه ميليارد تومان اعتبار براي انجام مطالعات به منظور تحت پوشش قرار گرفتن شهرهاي شمالي در طرح ۵۵۰ هزار هكتاري اختصاص دهد.