ثمر بخشي درخت وحدت

به باور اكثريت مورّخين و علماي شيعه سالروز ولادت با سعادت رسول گرامي اسلام صلي ا…عليه و آله وسلّم، ۱۷ ربيع الاوّل بوده است، امّا اهل تسنّن ۱۲ ربيع الاوّل را روز ميلاد آن بزرگوار مي دانند و بهمين جهت از صدر اسلام تا كنون يكي از وجوه اختلاف بين شيعه و سنّي همين مسأله بوده است. ليكن ابتكار دورانديشانه و معجزه آساي امام خميني رحمت‌ا… عليه در جمع اين دو روايت و نامگذاري روزهاي بين آن دو به نام “هفتهِ وحدت” از وجه اختلافي ديرينه، زمينهِ وحدتي دلنشين فراهم كرد كه سالها است كام امّت اسلامي را شيرين كرده و عليرغم دسيسه هاي تفرقه آفرين دشمنان و تلاش جدّي برخي حكام خود فروخته براي دامن زدن به اختلاف در دنياي اسلام، توانسته است دستاوردهاي ارزنده اي در جهت نزديكي مسلمانان و حتّي غيرمسلمانان به يكديگر داشته باشد. ‌
امّا همچنان كه شاهديم؛ مستكبراني كه قرنها است نان تفرقه ملّتها و اقوام ديگر را خورده و با غارت منابع آنها براي خود رفاه استثنائي بوجود آورده اند به آساني حاضر نيستند شرايط جديد را پذيرفته، از غارتگري دست بردارند، و لذا همچنان در تلاشند تا تمامي تجارب خود را در ايجاد تفرقه، به عنوان تنها راه باقي مانده براي تضعيف ملّتهاي بپاخاسته، بكار برند و با استفاده از حكومتها و علماي دست نشانده و نيروهاي فريب خورده و به بهانه هاي مختلف باعث ايجاد اختلاف و چند دستگي شوند تا شايد بتوانند آب رفته را بجوي بازگردانده و بساط چپاولگري خود را بارديگر پهن كنند. در اينجا بر همه ملّتها بويژه مسلماناني كه به بركت بيداري اسلامي راه نجات خود را يافته اند، واجب است كه با چنگ زدن به ريسمان الهي و تمركز بر آموزه هاي وحدت آفرين ديني، راه هر گونه تفرقه انگيزي و اختلاف افكني را مسدود كنند و با گسترش و عمق بخشي به وحدت ملّتهاي مسلمان و ساير ملّتها زمينه ساز تحقق جهاني عاري از ظلم و ستم گردند. ‌
ابتكار جمهوري اسلامي ايران در تعيين هفتهِ وحدت و برگزاري سالانهِ كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي اگرچه با سخت ترين مقاومتهاي مستكبران عالم و عوامل سرسپردهِ آنها در كشورهاي تحت سلطه مواجه گرديد و براي خنثي كردن اين نداي آسماني انواع حيله ها بكار رفت و از همه عوامل تفرقه انگيز استفاده شد امّا استقامت بكار رفته در اين راه توسط جمهوري اسلامي ايران، بسياري از اين دسيسه ها را خنثي كرد. بطوريكه امروز از يك طرف ناكارآمدي استكبار در مقابله با وحدت اسلامي، انزواي عوامل تفرقه انگيز جهان اسلام همچون رژيم سعودي و تركيه و قطر و سركوب گروههاي تروريستي دست پروردهِ آنها و از طرف ديگر استقبال دلگرم كنندهِ ملّتها و متفكرين جهان اسلام از نداي وحدت آفرين ايران اسلامي را شاهديم. ‌
ميلاد خجسته پيامبر رحمت صلّي ا…عليه و آله و سلّم و هفتهِ وحدت را به مسلمين جهان تبريك مي گوئيم.

موسوي زاده