دكتر شريعتي نگذارد مديران بدون هماهنگي از استان بروند ‌

تا حالا در مورد رفتن مديران از استان قاعده اين بود كه ابتدا فكري براي جايگزيني آن مدير مي شد يا گزينه هاي مورد نظر مشخص مي شدند، بعد مدير جديد يا لااقل سرپرست تعيين و مراسمي برگزار مي شد و مهم تر از آن از استاندار كه نماينده عالي دولت در استان است اجازه مي گرفتند و حرمت ها نگهداري مي شد اما معلوم نيست چرا اين قاعده هم مثل خيلي موارد ديگر، كمرنگ شده است.
از جمله شنيديم كه مديركل ثبت اسناد و املاك استان به استان خراسان رضوي منتقل شده است.
پيك راوي با دفتر مديركل سابق تماس گرفت تا اطلاعات لازم را از رئيس دفتر سوال كند. پاسخ داده شد كه انتصاب آقاي رامشي به عنوان مديركل ثبت اسناد و املاك خراسان رضوي صحت دارد و ايشان به آنجا رفته و معارفه شده، رئيس دفتر او هم كه مديركل سابق با خودش از فارس آورده بود، همراهش به آن استان رفته است. سوال شد مدير روابط عمومي ثبت اسناد و املاك كيست كه از او اطلاعات بگيريم، گفتند نداريم!
سوال شد سرپرست معرفي شده كه گفتند، آقاي مرادي به عنوان كفيل تعيين شده است. راوي موضوع را از استانداري سوال كرد، بندگان خدا هم از اين قضيه اطلاعي نداشتند.
به دكتر شريعتي استاندار توصيه مي كنيم براي حفظ حريم جايگاه استاندار نسبت به موضوع حساس شود و از مقامات وزارتخانه ها بخواهد بدون هماهنگي با استان دست به تغييرات نزنند تا انجام اين گونه انتصابات در استان باب نشود.

اظهارنظر مصلحتي وزير نيرو درباره روزگار كارون

شامگاه دوشنبه بخش خبري ۲۰:۳۰ از اظهار نظر وزير نيرو در خصوص درياچه اروميه و رودخانه كارون و علت خشك شدنشان خبري پخش كرد كه با خود گفتيم خب خدا را شكر بالاخره يكي از دولتي ها نسبت به اعتراض نمايندگان خوزستان واكنشي نشان داد اما وقتي سخنراني جناب چيت چيان پخش شد با خود گفتيم زهي خيال باطل!
وزير نيرو در خصوص خشكسالي رودخانه كارون چنان از وضعيت ريختن پساب نيشكر و فاضلاب شهري در اين رودخانه با آب و تاب سخن مي گفت كه انگار در خصوص طرح هاي انتقال آب از سرچشمه هاي اين رودخانه بي اطلاع است و پنداري قطره اي آب جا به جا نشده و نخواهد شد.
چيت چيان در اظهارات خود گفت سال هاست كه پساب نيشكر وارد رودخانه مي شود و با توسعه شهري هم شاهد ريختن فاضلاب در اين رودخانه هستيم اما وزير نيرو به اين نكته اشاره نداشت كه از سال هاي گذشته تا كنون چه طرح هايي براي انتقال آب از سرچشمه هاي كارون در همين وزارت نيرو داراي رديف بودجه شده و اجرايي شده اند! ‌
در سخنان وزير نيرو همه چيز جز اعتراض اخير نمايندگان مجلس خوزستان مورد اشاره قرار گرفت و با توجه به اينكه استاندار هم تاكنون اظهار نظري در خصوص نامه محرمانه هيات دولت در خصوص تكميل پروژه تونل كوهرنگ ۳ نداشته است، شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه قرار نيست در اين مورد گوش شنوايي پيدا شود.

ابتكار در مورد كونوكارپوس راي قطعي داد

ماجراي بيماري تنفسي پس از نخستين بارش باران در خوزستان و مقصر بودن يا نبودن درخت كونوكارپوس در اين قضيه هنوز ادامه دارد!
استاندار خوزستان ابتداي هفته در جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان گفته بود اگر چه از ابتدا گفته مي ‌شد كه گونه گياهي كونوكارپوس متهم اصلي بروز مشكلات تنفسي هنگام بارندگي در خوزستان است و هنوز هم به عنوان يك متهم به اين گونه گياهي نگاه مي‌كنيم؛ ولي تا اين موضوع اثبات نشود، نمي‌توان در اين زمينه به يقين ادعايي داشت.
اما از طرف ديگر رئيس سازمان محيط زيست كشور در آخرين اظهارات خود با بيان اينكه در پي اقدامات پيشگيرانه سازمان محيط زيست شاهد كاهش بيماران تنفسي از ۱۴ هزار در سال ۹۴ به ۲ هزار نفر در سال جاري بوديم عنوان كرده است: <در جريان بررسي ‌ها و مطالعات انجام گرفته در خصوص مشكل تنفسي مردم خوزستان فرضيات متعددي چون باران اسيدي، گرده افشاني گياه فعاليت‌هاي نفتي يا وجود ماده شيميايي در هوا در نظر گرفته شد كه يكي از فرضيات قطعي وجود درخت كونوكارپوس در خوزستان بود. گياه وارداتي سريع الرشدي كه در فصل پاييز و ماه هاي آبان و آذر گرده افشاني مي‌كند و مشكوك به آلرژي و آسم است.>
خبر حساسيت هاي شهرداري اهواز هم كه ظاهرا به گوش ابتكار رسيده موجب شد رئيس سازمان محيط زيست كشور در اين خصوص عنوان كند: <متاسفانه در سال جاري به رغم اين كه در تيرماه به شهرداري اهواز اعلام شد هرس زود هنگام گياه كونوكارپوس را شروع كند اما به دليل برخي مخالفت ها در شوراي شهر اهواز و برخي مقامات شهرداري، هرس به طور كامل انجام نشد .> لذا در حالي كه استاندار خوزستان عنوان مي كند كه نمي توان تا اثبات شدن، درخت كونوكارپوس را مقصر اصلي بيماري هاي تنفسي پس از نخستين بارش هاي پاييزي در خوزستان معرفي كرد؛ ابتكار نظر ديگري دارد و معتقد است علت اصلي همين درخت است و ما همچنان منتظر را‡ي هيأت منصفه در اين زمينه هستيم البته اگر هيأت منصفه اي باشد!

هيچ كس موافق لغو سخنراني ها نيست

معاون سياسي و اجتماعي استانداري خوزستان به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو گفته است: كليت نظام و رهبر معظم انقلاب موافق لغو سخنراني‌ها نيست و با افرادي كه مي‌خواهند كار سياسي دانشجو و دانشگاه را متوقف كنند به‌تندي برخورد كرده است.

حسين زاده با بيان اينكه اعتقاد دارم فعاليت دانشگاهي بايد در يك محيط آرام شكل بگيرد و خيلي موافق ايجاد چالش‌ها و رويارويي در حوزه دانشجو و دانشگاه نيستم، گفت: اين را يك اشتباه مي‌دانم كه به دنبال آن باشيم همه دانشجويان مانند هم نگاه يا تفكر كنند؛ باوجود اين تنوع و تكثر انديشه‌ها، دانشجويان بايد بتوانند در يك محيط آرام ديدگاه‌هاي خود را بيان و با يكديگر بحث و تبادل‌نظر كنند چراكه محيط ناآرام و پرتنش توقف در حركت دانشجويي را موجب مي‌شود. دكتر علي‌حسين حسين‌زاده با تبريك فرارسيدن روز دانشجو، به تبيين جايگاه دانشجو و دانشگاه در جامعه پرداخت و گفت: اگر از جنبه‌هاي مختلف به دانشجو و دانشگاه نگاه كنيم، مي‌بينيم كه از جايگاه والا و پراهميتي در جامعه ما برخوردار است و حتي در جوامع ديگر نيز جايگاه دانشگاه و دانشجو و به تعبير ديگر علم و دانش داراي يك اهميت خاص و ويژه است.

خبرگزاري‌ها با تهيه گزارش‌هاي ميداني به تصميم‌گيران كمك كنند
‌معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان در خصوص نحوه كمك خبرگزاري‌ها به رفع مشكلات استان، گفته: يكي از كارهايي كه خبرگزاري‌ها مي‌توانند انجام دهند‌ كه به تصميم‌گيران در بخش‌هاي مختلف كمك كنند تا تهيه گزارش‌هاي ميداني مبتني بر حوزه‌هاي تخصصي با تجزيه‌وتحليل اطلاعات است؛ اكنون در حوزه رسانه‌ها اين ضعف را در تهيه گزارش‌هاي ميداني احساس مي‌كنم. بنابراين رسانه‌هايي كه مي‌خواهند به وظايف و تكاليف خود عمل كنند مي‌توانند تمايز خود را از طريق اين گزارش‌هاي مبتني بر تحليل نشان دهند‌ كه مي‌تواند مورداستفاده مجريان و مسئولان قرار گيرد. وي افزود: به‌طور مثال يكي از مشكلات شهر اهواز بحث حاشيه‌نشيني است كه معضلات ديگري را به دنبال داشته است. اين مناطق به دليل داشتن شاخص‌هاي بسيار پايين توسعه‌يافتگي نسبت به ميانگين‌ها آسيب‌هاي فراواني را در شهرها ايجاد مي‌كنند. بنابراين اگر در اين زمينه‌ها كارهاي ميداني با تجزيه‌وتحليل داده‌ها انجام شود، براي استان و مسئولاني كه كمتر فكر مي‌كنند، مبناي خوبي است.