رسمي غلط و تفرقه انگيز

در حالي كه با ابتكار امام خميني رحمت ا… عليه ماه ربيع الاوّل به ماه نزديك شدن مسلمانان به يكديگر تبديل شده و با نامگذاري روزهاي بين دو روايت ميلاد رسول گرامي اسلام صلي ا…عليه و آله و سلّم، بنام هفتهِ وحدت، اقدامات سازنده اي در اتحاد بيشتر شيعه و سني صورت گرفته، متأسفانه برخي گروههاي ناآگاه به استناد به خبري ساختگي، روز نهم ربيع الاوّل را به عنوان روز مرگ عمر ابن خطّاب دانسته و به گمان خود به قصد تقرّب اين روز را جشن مي گيرند.
كتابهاي معتبر تاريخي مرگ عمر ابن خطّاب را آخر ذيحجّه يا اول محرّم نوشته اند، معلوم نيست از چه زماني، روز نهم ربيع الاوّل به روز وقوع اين حادثه شهرت يافته است و بعضاً در اين روز به اقداماتي دست زده مي شود كه با مرام و مكتب اهل بيت عليهم السّلام و دستورات صريح ايشان در مورد مدارا با ساير مسلمانان ، شباهتي ندارد و ضمن كاستن از اعتبار شيعه و فراهم كردن زمينه تفرقه بين مسلمين، راه را براي تحريك عده اي از جوانان فريب خورده توسط فرقه هاي استعمارساخته اي همچون وهابيّت باز مي كند تا به اين بهانه در نقاط مختلف دنيا به اقداماتي غيرانساني بر عليه شيعيان بيگناه دست بزنند. در اين ميان عده اي عالم نما نيز براي كسب شهرت و يا خدمت به دشمنان اسلام، جاهلانه يا عامدانه، بر اين باور غلط و رفتار نابخردانه صحّه مي گذارند و به اين طريق به اهداف دشمنان در تضعيف اسلام و سركوب شيعيان كمك مي كنند.
استكبار جهاني به دلايلي كاملاً روشن دشمن اصلي خود را شيعيان راستين تشخيص داده و با استفاده از تجارب ضدّاسلامي انگليس خبيث، سياست “تفرقه بينداز و نابود كن” را در مقابله با شيعه در پيش گرفته است تا بجاي درگير شدن مستقيم با مسلمانان كه پرهزينه و ناكارآمد است، با دامن زدن به اختلافات شيعه و سني، با هزينه مالي و جاني مسلمانان، وسيله نابودي شيعه و اسلام راستين را فراهم آورد. در اين ميان يكي از عوامل مؤثّري كه دشمن را سريعا به اهداف شوم خود نزديك مي كند بر گزاري مراسمي نظير مراسم نهم ربيع است كه به مزدوران استكبار، همچون وهّابيان و ساير فرقه هاي تكفيري استعمار ساخته فرصت مي دهد تا جوانان مسلمان را از نفرت انباشته كرده و با تجهيز آنها، امنيّت شيعيان بيگناه را به خطر اندازند.
ترديدي نيست كه شيعيان راستين به عنوان پيروان اهل بيت عليهم السّلام با آگاهي از تصريح پيشوايان معصوم خود و تأكيد علماي بزرگ، بر مدارا با ساير فرقه هاي اسلامي و معاشرت شايسته با آنها، قطعاً در دام استكبار براي تفرقه افكني بين مسلمين گرفتار نخواهند شد و با برپائي جشن آغاز امامت امام زمان عليه السّلام در نهم ربيع الاوّل، كه در قطعيت آن از نظر تاريخي ترديدي وجود ندارد، به وظيفهِ خود در شكرگذاري از انتصاب آن بزرگوار عمل خواهند كرد.

موسوي زاده