شهادت پيشواي محصور در پادگانها

امروز، هشتم ماه ربيع الاوّل، برابر با سالروز شهادت امام عسكري عليه السّلام است، امام بزرگواري كه در آخرين فصل از دوران ۲۵۰ ساله حضور ائمهِ معصومين عليهم السّلام به مقام امامت رسيد و در شرايطي بسيار سخت مسئوليت سنگين حفظ شيعه و آماده سازي شيعيان را براي ورود به دوران پر فراز و نشيب غيبت به عهده داشت.
دوران حيات و امامت امام يازدهم عليه السّلام در تبعيد و در محاصرهِ كامل نظاميان خلفاي ستمگر عبّاسي سپري شد و از آنجا كه براساس‌روايات‌متعدّدي‌كه‌از پيامبر اكرم‌صلي ا… عليه و آله و سلّم و امامان‌شيعه‌عليهم السّلام نقل‌شده‌بود عبّاسيان مي دانستند كه مهدي موعود عليه السّلام به عنوان آخرين امام برحقّ و نابود كننده حكومت ستمگران و برپا دارنده حكومت عدل در جهان فرزند حضرت عسكري عليه السّلام است، ايشان و پدر بزرگوارشان امام هادي عليه السّلام را از مدينه به سامرا، مركز بني عبّاس، تبعيد كرده و جهت مراقبت دائمي از آن بزرگواران، در محلي محصور در بين پادگانهاي نظامي اسكان دادند و اين مراقبتها پس از شهادت امام دهم و آغاز امامت امام يازدهم نيز با شدّت بيشتري ادامه يافت چرا كه جنايتكاران بني عبّاس حادثهِ عظيم ولادت آن ذخيره الهي را نزديك و او را از نسل امام عسكري عليه السّلام مي دانستند.
خلفاي بني عبّاس علاوه بر تبعيد و محاصره، جهت قطع ارتباط شيعه با امام تلاش گسترده اي به عمل آوردند، امّا باوجود مراقبتها و سخت گيريهاي حكومت‌ در جلوگيري از برقراري ارتباط شيعيان با آن حضرت و عليرغم كوتاهي زمان امامت و محصور بودن در پادگانهاي نظامي، ايشان توانستند با فعّال كردن شبكهِ وكالت و دادن نمايندگي به علماي مورد وثوق در سرزمينهاي اسلامي و بكار بردن ابتكارت گوناگون براي برقراري ارتباطات ضروري باشيعيان، ضمن خنثي كردن توطئه ها و اقداماتي كه جهت منزوي كردن امام و محروم كردن كامل شيعيان از دسترسي به آن بزرگوار صورت مي گرفت، شرايط را براي دوران غيبت كه اين دسترسي ها بطور طبيعي كاهش مي يافت،آماده كنند.
ناتواني حكّام عبّاسي در منزوي ساختن امام و محروم كردن شيعيان از وجود ايشان و دستيابي به حضرت مهدي عجل ا…تعالي فرجه، كه با وجود مراقبتهاي شديد آنان، به فضل الهي پا به عرصهِ وجود نهاده و به ارادهِ پروردگار از آسيب دشمنان مصون مانده بود موجب شد كه معتضد خليفهِ عبّاسي در هشتم ربيع الاوّل سال ۲۶۰ هجري آن امام بزرگوار را بوسيلهِ زهر به شهادت برساند. ضمن عرض تسليت شهادن امام عسكري عليه السّلام، دو روايت آموزنده از آن بزرگوار را به عزيزان هديه مي كنيم:
-عبادت به زياد روزه گرفتن و نماز خواندن نيست، بلكه عبادت تفكّر در امر(مخلوقات) خداوند است.
-خشم كليد هر بدي است.
موسوي زاده