پيام رهبر معظم انقلاب به بيست و پنجمين اجلاس سراسري نماز: همه همّت گماريم كه نماز را در جايگاه شايسته ي خود بشناسانيم

untitled-2

پيام رهبر معظم انقلاب به بيست و پنجمين اجلاس سراسري نماز:

همه همّت گماريم كه نماز را در جايگاه شايسته ي خود بشناسانيم