کاهش اثرات بلایای طبیعی

از جمله مشکلاتی که همۀ کشورهای جهان با آن روبرو هستند و با وجود پیشرفتهای محیرالعقول علمی تاکنون مقابلۀ تمام و کمال با آن میسّر نشده ، مشکل بلایای طبیعی است، رویدادهائی همچون زلزله، سيل، طوفان، خشکسالي، آتشفشان و مانند اينها، که ظاهراً منشأ انساني ندارند و معمولاً غير قابل پيش بيني بوده و همه ساله علاوه بر خسارات جاني و مالي فراوان، موجب از هم پاشيدگي خانواده ها، بيخانمائي افراد، مشکلات بهداشتي، سوء تغذيه، رکود يا تعطيلي مراکز آموزشي و خدماتي، بيکاري، مهاجرتهاي اجباري و مانند آن مي شوند. با آنکه به نظر مي رسد مقابله با بيشتر بلاياي طبيعي از عهده انسان بر نمي‌ آيد، امّا بايد گفت که برخي از بلاها که مي تواند ناشي از گناه و نافرماني پروردگار و يا حاصل دخالتهاي جاهلانه و طمع ورزانه انسان در طبيعت باشد، با توبه و ترک گناه يا قطع دخالتهاي بيجا در طبيعت قابل پيشگيري است و در روياروئي با بلايائي که در سرشت طبيعت و براي امتحان انسانها قرار داده شده، با تدابيري مانند آشنا کردن مردم با چگونگي بروز اين سوانح، فراهم کردن مقدّماتي جهت کاهش خسارات ناشي از سانحه، اطلاعرساني بموقع، عکس العمل صحيح و امدادگري مي توان خسارات و آسيب‌هاي ناشي از اين بلايا را بطور چشمگيري کاهش داد.‏
‏‌از بين انواع بلاياي طبيعي که هر ساله تلفات جاني و خسارت اقتصادي فراواني به جوامع انساني وارد مي سازد، بلايائي همچون زمين لرزه، ‌سيل، ‌توفان حاره اي، ‌خشکسالي، ‌آتشفشان، ‌بهمن، ‌لغزش زمين،‌ ال نينو، سونامي، شوک هاي حرارتي ( تغييرات ناگهاني دما) به عنوان حوادث طبيعي عمده در سطح جهان با حداکثر وقوع و خسارت شناخته شده اند. همچنين‏
‎ ‎سالیانه دهها هزار نفر در اثر بلاياي طبيعي جان خود را از دست داده اند و دهها ميليون نفر مصدوم و ‌بي خانمان شده و يا به نقاط ديگر جهان مهاجرت کرده اند.‏‎ ‎هر چند قرباني شدن ميليون ها انسان خود فاجعه اي اسفبار است، ‌اما نمي توان ضرر و زيان اقتصادي و پيامد هاي زيست محيطي ناشي از بلاياي طبيعي را نيز ناديده گرفت .‎
کشور ما ايران نيز به دلیل قرار گرفتن بر کمربند زلزله، واقع شدن در اقلیم خشک و داشتن دیگر شرایط بروز سوانح طبیعی، از مناطق پرحادثه است، ‌به طوريکه از ۴۰ نوع بلاياي طبيعي در جهان بيش از ۳۰ نوع آن همچون سيل، ‌زلزله، ‌خشکسالي، ‌سرمازدگي، ‌آتش سوزي،‌ انفجاز و صاعقه از جمله حوادث در آن رخ مي دهد ، لذا موضوع آشنائي با سوانح طبيعي و راههاي مقابله با آن و يا کاهش آثار زيانبار آن همیشه مورد توجّه جدي مسئولين و مردم بوده و بدین منظور از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه هفتۀ کاهش اثرات بلایای طبیعی و روز بیسنم این ماه روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است تا مردم با اين حوادث بهتر آشنا شوند و ضمن کسب آمادگيهاي لازم براي مواجهه با چنين حوادثي، بتوانند در صورت لزوم به کمک آسيب ديدگان ناشي از اين حوادث بشتابند.‏
موسوی زاده