اين همه روي خاك مانور ندهيد

هر زمان كه در استان مديري مي رود و قرار است مدير ديگري جايگزين او شود، بيشترين چانه زني ها بر سر اين است كه مدير جديد بايد بومي باشد، اما يك عقيده هم اين است كه مدير در يك استان بايد اولا  باتجربه و متخصص ثانيا معتقد باشد همه جاي ايران سراي من است و اگر هم غير بومي بود بايد تا زماني كه در استان است خود را شهروند و هم استاني بقيه مردم بداند و ضمن تعصب كاري، عملكردش مورد قبول باشد. البته اگر در استان نيروهاي واجد شرايط و امتحان داده داشته باشيم، مسلما حقشان است كه از اين ظرفيت بهره ببرند، كما اينكه در بدنه ميراث استان نيروهاي خوبي داريم كه بايد از وجودشان در جاي مناسب بهره برد.

با اين مقدمه، راوي مي خواهد تحليل كوتاهي بر اولين نشست خبري مديركل جديد ميراث فرهنگي خوزستان داشته باشد كه بنده خدا بدون برگزاري مراسم معارفه بلافاصله بعد از ورود به اهواز مشغول كار شد.

قبل از هر چيز بايد از ايشان به نيكي ياد كرد كه برخلاف اكثر مسئولان بجاي خواندن آيه يأس و رديف كردن كمبودها، آدم بسيار اميدواري است و انرژي مثبت از خود صادر مي كند و همين اول كار از خوزستاني ها خرده گرفته كه چرا نااميد هستند و قدر ظرفيت هايي را كه دارند نمي دانند كه اميدواريم روي حرفش بماند و تا آخر اميدش به ياس مبدل نشود، هر چند مدعي است در طول ۲۶ سال سابقه كاري، چنين روحيه و روشي داشته است.

 

اين همه روي خاك مانور ندهيد

ايزدي به خبرنگاران گفته افتخار مي كنم كه در طول خدمتم در حوزه هاي كاري خيانت نكرده و مي خواهم از اين به بعد هم طوري كار كنم كه موقع رفتن حرفي براي دفاع داشته باشم، حتي اگر همين فردا بگويند برو.

وي از مردم استان خواسته كه اين همه روي خاك مانور ندهند و براي شهر و استان دافعه ايجاد نكنند بر عكس بايد تبليغ كنيم، آن هم تبليغ صحيح اما همراه  با اغراق تا مردم از آمدن به خوزستان منصرف نشوند. وي انتقاد كرده كه چرا بايد در ورودي شهر اهواز بيلبرد تبليغاتي در مورد ترميم ناخن هاي خانم ها نصب باشد در حالي كه اين همه جاذبه براي تبليغ داريم و اگر جاي ديگري بود از همين بستني و اسب هاي اصيل و آثار باستاني بهترين بهره تبليغاتي مي بردند.

وي كه قبلا مدير كل ميراث فرهنگي همدان بوده اين را هم گفته كه " مگر فكر مي كنيد گنجنامه از ابتدا اين همه طرفدار داشت؟" به گفته وي فني وجود دارد بنام اغراق و با همين شيوه همدان بعنوان پايتخت گردشگري معروف شد و خلاصه اينكه اغراق از عوامل موفقيت در گردشگري است. ايزدي بعد خرده گرفته كه اينجا نه تنها براي اثر ارزشمندي مثل چغازنبيل تبليغ مناسبي نمي شود بلكه حتي در محل آب معدني نداريم كه به گردشگر بدهيم!

به عقيده ايزدي نگاهمان به خاك نبايد نوميد كننده باشد، تا موجب بي انگيزه شدن شود و من مسئول نبايد بگويم چون خاك است نمي شود كار كرد. (حالا بايد ديد ايشان در مواجه با روزهاي خاكي و گرماي ۶۰ درجه روي حرفشان خواهند ماند يا نه، كه اميدواريم توان ايستادگي داشته باشد.)

ايزدي آخر سر اين را هم گفته كه نقد را مي پذيرد، اما نقدي كه با تخريب همراه نباشد كه انتظار مي رود همانطور كه روحيه اش نشان مي دهد، آستانه تحملش در برابر هر نقدي بالا باشد و حتما به ايشان گفته اند كه مردم خوزستان قدرشناس نيروهايي هستند كه در استانشان زحمت مي كشند و عملكرد مثبتي داشته باشند، همانطور كه ساير استان ها از مديران خوزستاني بهره برده اند، البته مدير كل جديد ميراث فرهنگي استان اين اعتقاد را هم دارد كه هر مديري كه نمازش شكسته نباشد و آن را كامل بخواند، بومي است.

وزير فرهنگ و ارشاد به خوزستان مي آيد

آقاي صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار است روز پنجشنبه وارد اهواز شود. وي علاوه بر اهواز از چند شهر ديگر ديدن خواهد كرد و روز شنبه نشستي مديران رسانه ها خواهد داشت.

جزئيات سفر وزير ارشاد به استان امروز اعلام خواهد شد.

شوراي شهر اهواز، از عملكرد كتانباف دفاع مي كند

يك عضو هيئت رئيسه شوراي شهر اهواز گفته است: تغيير در را‡س مديريت شهري اهواز در اين برهه تبعات منفي بر روند توسعه شهر دارد و خواستار ادامه فعاليت كتانباف به عنوان شهردار هستيم.

سنواتي گفته: در مدت ۶ ماهه روي كار آمدن كتانباف، وي عملكرد قابل دفاعي داشته و شهروندان شاهد تغيير در مديريت شهري و فعاليت شبانه روزي به ويژه در بحث خدمات شهري هستند.

عضو هيئت رئيسه شوراي شهر اهواز با اشاره به وضعيت اين كلانشهر و در پيش بودن ايام نوروز گفت: تغيير در را‡س مديريت شهري اهواز در اين برهه تبعات منفي بر روند توسعه شهر دارد و خواستار ادامه فعاليت كتانباف به عنوان شهردار هستيم.

وي معتقد است: همانطور كه اعضاي شورا در زمان انتخاب شهردار با ۱۳ را‡ي موافق، از كتانباف حمايت كردند اين بار هم اعضاي شورا با حمايت از او به دنبال ادامه روند فعلي در مديريت شهري هستند. البته كتانباف اخيرا در گفت و گو با راوي هم گفته بود استعفا نداده و در اين مورد تصميمي نگرفته است.