برگزاري چهارشنبه سوري بي خطر

سال گذشته، با بروز فاجعهِ آتش سوزي و تخريب ساختمان پلاسكوي تهران، كه پوشش خبري وسيع يافت مردم با بسياري از ابعاد اينگونه فجايع و با دلسوزي ها و فداكاريهاي گروههاي امداد و از جمله آتش نشانان، كه با به خطر انداحتن جان خود به ياري حادثه ديدگان مي شتابند، آشنا شدند و لذا توصيه هاي آتش نشانان در پرهيز از اقدامات خطرآفرين مردم و بويژه جوانان در چهارشنبهِ آخر سال در آن فضا مؤثّر واقع شد و حركتي مردمي تحت عنوان <نه به چهارشنبه سوري پر خطر> راه افتاد و نقشهِ سوداگران مرگ براي فريب جوانان تا حدود زيادي خنثي شد، امّا قرائن موجود و از جمله كشفيات نيروهاي انتظامي نشان مي دهد كه اين سوداگران نوميد نشده اند و با وارد كردن و ساختن مواد محترقه، امسال نيز در صددند تا با استفاده از اين آئين مردمي خطرآفريني كرده و ضمن ناامن نشان دادن كشور، سال نو را در كام مردم تلخ كنند.

 ‌آئين چهارشنبه سوري، شامل چند رسم متفاوت همچون؛ قاشق زني، دودكردن اسفند  فالگوش و روشن كردن بوته در فضائي مناسب در خارج از خانه و پريدن از روي آنها بوده، كه برخي مورخان و صاحب‌نظران آن را مولود اعتقاد خرافي به نحس بودن چهارشنبه مي‌دانند. اما آنچه قطعي است و با دلايل عقلي و تاريخي نيز منطبق است اين كه، آنچه امروزه و به ويژه در چند سال اخير به عنوان آئين چهارشنبه‌سوري مطرح و در به‌كارگيري مواد آتش‌زا و منفجره و آسيب‌رساني به امنيت و سلامت جامعه و بروز حوادث ناگوار خلاصه شده است به هيچ‌وجه نمي‌تواند با فرهنگ اصيل و انساني ايران ارتباطي داشته باشد و نوع صحنه‌گردانان و مجريان فريب‌خورده اين آئين من‌درآوردي و ضدبشري كه غالبا از مجرمان و متخلفان و اخلالگران و نيز جوانان كم‌تجربه و غالبا فريب‌خورده خانواده‌هاي بي‌بندوبار و فاقد اصالت تشكيل مي‌شوند نيز نشان مي‌دهد كه در آئين فعلي چهارشنبه‌ سوري تنها نامي از گذشته باقي مانده و صحنه‌گردانان منفعت‌طلب با سوءاستفاده از اين آئيني مردمي و با تحريك احساسات جوانان به دنبال نيات پليد خود در كسب درآمد غيرمشروع و سلب آرامش و امنيت عمومي هستند  ‌

‌پديدار شدن اين ناهنجاري اجتماعي آسيب‌رسان و گرايش عده‌اي از مردم به آن معلول عواملي چون منفعت طلبي سوداگران مرگ، برنامه ريزي دشمنان و خيانت فتنه گران براي ناامن نشان دادن كشور، بي بند وباري برخي خانواده ها و ناتواني آنها در نظارت صحيح بر فرزندان و مانند اينها است.

‌براي پيشگيري از حوادث تأثّر بار چهارشنبه آخرسال و جلو گيري از خسارات جبران ناپذيري كه معمولاً براثر يك لحظه غفلت بوجود مي آيد، لازم است بر سطح آكاهي مردم بويژه جوانان كه بيشتر در معرض خطر قرار دارند، افزوده شود و با دادن آموزش هاي لازم و انعكاس اخبار مربوط به حوادث اين روز در سالهاي گذشته، آنها را در برابر دام فريب صحنه گردانان بخش خطرآفرين آئين چهارشنبه سوري، مصونيت بخشيد.

موسوي زاده