بزرگداشت شهدا، ضامن بقاء مكتب و استقلال كشور

شهادت يكي از مقدّس ترين واژه ها در فرهنگ اسلامي است و شهيد در اين دين مبين درجه اي چون انبياء دارد و اگرچه از آيات الهي و مفاد روايات معصومين عليهم السّلام و تجارب تاريخي اين حقيقت دريافت مي شود، امّا ملّت ايران كه عزّت و اقتدار امروز خود را مرهون خون شهيدان است، بيش از همه و با تمام وجود اين حقيقت را درك كرده و باور دارد و اين باور را در اشكال گوناگون و از جمله در تكريم خانوادهِ شهدا، برگزاري باشكوه مراسم تشييع شهدا، نامگذاري روز بزرگداشت شهيد و مانند آن  مكرّراً نشان داده و به ركني از اركان فرهنگ خود تبديل كرده است و رواج اين فرهنگ در ملّت ايران  است كه موجب شده تا دشمنان مجهّز به انواع سلاحهاي پيشرفته جرات روياروئي مستقيم نظامي با ايران را از دست بدهند.

ملّت ايران كه امروزه با تمام وجود به اهميت شهيد و ارزش شهادت پي برده است نه تنها شهادت را پايان زندگي نمي داند بلكه آن را اوج كمال انساني، بالاترين درجهِ قرب الهي و سودمند ترين معاملهِ زندگي مي داند، معامله اي كه در آن شهيد با دادن جسم خاكي و فناپذير خود،رضوان الهي و جاودانگي در جوار حق را به دست مي آورد و خود را تا درجهِ انبياء و اولياء بالا مي برد و طبيعي است كه مردم ايران اين چنين شهيداني را نه تنها از دست رفته و فراموش شده ندانند، بلكه آنان را از پايه هاي اصلي استحكام و دوام انقلاب بشناسند و بزرگداشت ياد و نام آنان را ضامن عزّت و سرافراز ي خود بدانند و براي زنده نگه داشتن ارزشهائي كه آن بزرگان جان عزيز خود را نثار كرده اند و الگو گيري از آنان براي تربيت نسلهائي كه بايد حافظ افتخارات شهيدان باشند، روز به روز مصمّم تر شوند.  ‌

با اينهمه و بلحاظ اهميت موضوع، براي گسترش فرهنگ شهادت بزرگداشت شهدا و ايثارگران و خانوادهِ معزّز آنان، به تشكيل نهادي مستقل احساس نياز شد و لذا در ۲۲ اسفند ۵۸ فرمان تأسيس بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي از سوي امام خميني رحمت ا… عليه صادر گرديد. نهادي كه براساس اين فرمان بوجود آمد وظيفه دارد كه با تعقيب اهدافي چون؛ ۱-احيا، حفظ و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت به عنوان ضامن بقاي مكتب نجات بخش اسلام و تشيع و به عنوان سلاح كسب استقلال و استمرار جمهوري اسلامي و مؤثرترين ابزار حفظ عزت جامعه و تماميت ارضي كشور و ۲-زنده نگه داشتن ياد و نام شهيدان و حفظ آثار آنان و رسيدگي شايسته و همه جانبه به امور خانواده هاي شاهد و ۳-تكريم و تجليل از يادگاران عزيز شهدا  مفقودين و اسرا، تبيين حق عظيم شهيدان و خانواده هاي آنان، و با اجراي طرحهاي مفيد در اين زمينه، دين ملّت و دولت را در مقابل ايثارگران ادا نمايد.  ‌

موسوي زاده