دستور وزير صنعت براي اجراي تمام مصوبات مربوط به گروه ملي راهي جز فعال شدن كارخانه با ظرفيت كامل وجود ندارد

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان عنوان كرد

دستور وزير صنعت براي اجراي تمام مصوبات مربوط به گروه ملي

راهي جز فعال شدن كارخانه با ظرفيت كامل وجود ندارد

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به تاكيد وزير صنعت بر اجراي همه مصوبات در نظرگرفته شده براي گروه ملي فولاد ايران، گفت: وزير صنعت اعلام كرده است كه حتي اگر گروه ملي فولاد ايران نياز به مصوبات هيات دولت داشته باشد، اين كار را انجام خواهم داد تا مشكلات اين كارخانه حل شود.

نورا… حسن زاده در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در ارتباط با بحث گروه ملي اوايل اسفندماه يك جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد ملي در وزارت صنعت با حضور تمام دستگاه‌هاي ملي اين كارگروه برگزار و مصوبات ملي بسيار خوبي براي اين شركت در نظر گرفته شد.

وي افزود: گروه ملي فولاد ايران يكي از واحدهاي بزرگ در استان است و صدمه ديدن اين واحد به كل استان ضربه وارد مي‌كند و در اين زمينه نهايت تلاش خود را براي حل مشكلات انجام خواهيم داد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصريح كرد: بخشي از مصوبات در نظر گرفته شده براي گروه ملي فولاد ايران اجرا نشده بود كه در اين زمينه در نامه‌اي به وزير صنعت مصوباتي كه اجرايي نشده بودند را عنوان كرديم. در اين زمينه وي نيز دستور تشكيل يك جلسه فوق العاده ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور را صادر كرد.

حسن زاده ادامه داد: در جلسه فوق العاده ستاد تسهيل كشور كه اخيرا در دفتر وزير صنعت برگزار شد، تمام وزارتخانه‌هاي ذي ربط حضور داشتند تا مسايل و مشكلات اين شركت را بررسي كنند. هر كدام از دستگاه‌ها دلايل اجرايي نشدن مصوبات جلسه پيشين اين ستاد را عنوان كردند و سپس وزير صنعت اين موضوع را به شدت پيگيري كرد و دستور داد كليه مصوباتي كه در ارتباط با گروه ملي فولاد ايران صادر شده است، اجرايي شود.

وي گفت: بر اساس دستور وزير صنعت همه مصوبات در بخش بانكي و استمهال بدهي‌ها بايد اجرايي شود. بخشي از مشكلات اين كارخانه آن است كه كارخانه به نام مالك و خريدار جديد منتقل نشده است و اين مساله باعث مي‌شود كه مالك نه تنها نمي‌تواند براي كارخانه هزينه كند بلكه نمي‌تواند هيچ كاري براي كارخانه انجام دهد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بيان كرد: وزير صنعت اعلام كرده است كه حتي اگر گروه ملي فولاد ايران نياز به مصوبات هيات دولت داشته باشد، اين كار را انجام خواهم داد تا مشكلات اين كارخانه حل شود.

حسن زاده ادامه داد: بر اساس آخرين پيگيري‌هاي انجام گرفته قرار شده تا همه مصوبات در نظر گرفته شده براي گروه ملي فولاد ايران اجرايي شوند. اين مصوبات ابلاغ شده و قرار است در جلسه‌اي با هيات مديره گروه ملي در خصوص مصوباتي كه تاكنون اجرايي نشده است بحث كنيم تا كارخانه از اين وضعيت خارج شود.وي گفت: براي آنكه شاهد خروج كارخانه از وضعيت فعلي باشيم، هيچ راهي جز اينكه كارخانه با ظرفيت كامل كار كند، وجود ندارد زيرا محصولات اين كارخانه در بازار مشتري دارد و در صورت توليد مي‌تواند مشكلات پرسنل خود را حل كند.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطر نشان كرد: قرار است در جلسه‌اي با مالك گروه ملي فولاد ايران مشكلات از سوي ايشان مطرح شود تا آن‌مسايل و مشكلات را از سوي وزير پيگيري كنيم.