روز زن و حقوق زنان

امسال روز جهاني و روزملّي زن با فاصلهِ يك روز از هم قرار گرفته اند، به اين ترتيب كه امروز يعني ۱۷ اسفند روز جهاني زن و فردا يعني ۱۸ اسفند برابر با بيستم حمادي الثاني، ميلاد مسعود زهراي مرضيّه عليها سلام، در ايران روز زن و روز مادر است و بي مناسبت نيست كه به جايگاه و حقوق زنان در طول تاريخ و موقعيت آنان در جهان معاصر و بررسي ديدگاه‌هاي مكاتب مادي و الهي، كه مي‌تواند در تعيين جايگاه واقعي زنان در جامعه و خانواده ياري‌رسان باشد، ولو به اختصار اشاره شود.   ‌

تاريخ جهان، حتي در ملل داراي تمدن و فرهنگ، از بي‌مهري به زنان انباشته است و بررسي هاي مورّخين نشان مي دهد كه زنان علي‌رغم نقش مؤثّر و همه جانبه در اداره امور زندگي و تربيت فرزندان، غالبا مورد ظلم و ستم بوده اند.   روميان و يونانيان براي زن شخصيت مستقل انساني قائل نبودند و با آنها همچون كالاي قابل خريد و فروش و قابل ارث بردن رفتار مي‌كردند.   چيني‌ها و اعراب جاهلي تولد دختران را براي خود ننگ مي‌دانستند و كشتن و زنده به گور كردن دختران در ميان آنان رسمي معمول بود.   اما اديان آسماني كه از منبع وحي سيراب مي‌شدند، در ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به احياي شخصيت زنان مي‌پرداختند، به ويژه دين مبين اسلام با تبيين جايگاه واقعي زن در نظام آفرينش، به عنوان ياور و شريك مرد در ساختن جامعه‌اي سعادتمند و با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي واقعي و طبيعي زنان و مردان با يكديگر، براي هريك در حد توانايي و مقدورات جسمي و رواني مسؤوليتي قائل شد و با چنين نگرشي به احياء شخصيت و بزرگداشت زنان باايمان و تاكيد بر نقش بي‌بديلشان در خانه و خانواده و اجتماع پرداخت.

اگرچه پس از رحلت رسول گرامي اسلام صلي ا… عليه و آله و سلم، با كودتاي جاهلي و كنارگذاشتن جانشين برحق آن حضرت و سپس سلطهِ باند اموي بر حكومت اسلامي، بخشي از ديدگاه‌هاي عصر جاهليت، در مورد زنان، به اسلام وارد شد امّا با توجّه به وجود سند رسالت يعني قرآن و آموزگاران معصوم آن، ديدگاه‌هاي اسلامي در مورد زنان هيچ‌گاه به فراموشي سپرده نشد، به طوري كه علي‌رغم گذشت زمان و گسترش سلطه تفكر مكاتب مادي بر جهان و سوء استفاده‌اي كه از مفهوم آزادي زنان براي بهره‌برداري از آنان در تامين مطامع مادي صاحبان سرمايه صورت مي گيرد، با پيروزي انقلاب اسلامي و طرح مجدّد ديدگاه هاي واقعي اسلام در مورد زنان و آشكار شدن آثار چنين تفكّري در احيا و رشد شخصيت زنان، به تدريج فريبكاري حاكمان عصر جاهليت مدرن نيز برملا گشته، كه گواه آن، استقبال اعجاب‌آور زنان آزادهِ جهان از اسلام و تلاش آنان براي رهائي از دام فريبي است كه تمدّن الحادي غرب تحت عنوان آزادي زنان گسترده است.  ‌

 موسوي زاده