كاشت يك هزار اصله نهال در شركت فولاد خوزستان به مناسبت روز ملي درختكاري، يك هزار اصله نهال در سايت صنعتي و مسكوني شركت فولاد خوزستان كاشته شد

به مناسبت روز درختكاري در سايت صنعتي و مسكوني انجام شد:  ‌

كاشت يك هزار اصله نهال در شركت فولاد خوزستان  ‌

به مناسبت روز ملي درختكاري، يك هزار اصله نهال در سايت صنعتي و مسكوني شركت فولاد خوزستان كاشته شد.  ‌

به گزارش خبرنگار ما، آئين روز ملي درختكاري در شركت فولاد خوزستان روز سه شنبه پانزدهم اسفند ماه با حضور محمد كشاني مديرعامل و عباس حسيني پويا دادستان دادسراي عمومي و انقلاب استان خوزستان و هيأت همراه برگزار شد.  ‌

برپايه اين گزارش، مراسم ياد شده با استقبال مهندس محمد كشاني، مديرعامل و جمعي از معاونين و مديران اين شركت از آقاي حسيني پويا در محوطه مسكوني و فضاي سبز دويست دستگاه آغاز شد، سپس آئين نهال كاري يكهزار اصله نهال جديد كه به فضاي سبز كنوني فولاد خوزستان اضافه مي شود، بطور نمادين در <قطعه شش چمن> واقع در محل ضلع شمالي شركت واقع در ورودي شماره چهار سايت صنعتي برگزار گرديد.  ‌

 ‌ به گزارش خبرنگار روابط عمومي، در مراسم يادشده اعلام شد كه به مناسبت روز درختكاري و با توجه به تأكيدات رهبر معظم انقلاب مد ظله العالي، با مساعدت مديريت اموراجتماعي خدمات و پايگاه مقاومت بسيج شهيد بقايي فولاد خوزستان و تلاش كاركنان واحدهاي فضاي سبز و بهسازي محيط شركت فولاد خوزستان بمنظور اشاعه فرهنگ‌ نگهداري و توسعه فضاي سبز، يك هزار اصله نهال در قالب ۱۹ نوع گياه در بخش صنعتي شركت و منطقه مسكوني دويست دستگاه كاشته مي شود.

حبيب ا… رضائي مدير خدمات و امور اجتماعي، نيز در گزارشي از فعاليت هاي شركت در حوزه‌ مسئوليتهاي اجتماعي و زيست محيطي اظهار داشت:  ‌مساحت تعهد شده شركت در قبال سازمان محيط زيست، ايجاد ۹۵ هكتار فضاي سبز بوده كه اين شركت، ۱۱۰ هكتار فضاي سبز در بخش صنعتي و مسكوني و مسيرهاي دسترسي بود كه تاكنون بخش اعظم آن را بعلاوه مساحت قبلي ۵۰۰  هكتاري در فضاي سبز ايجاد نموده است.  ‌

رضائي اظهار داشت: از آغاز سال ، به طور ميانگين ۱۲۰۰ اصله نهال در فضاي تحت پوشش كاشته شده و ۶۰ هزار اصله ديگر نيز اضافه خواهد شد.  ‌

اين گزارش حاكيست، محمد كشاني مديرعامل شركت در آيين ياد شده با تاكيد بر هرچه پربارتر شدن فضاي سبز و درختكاري در محدوده سايت صنعتي و مسكوني شركت، رسيدگي به طبيعت را امري بسيار مؤثر در اشاعه فرهنگ حفاظت از محيط زيست دانست.

كشاني از تمامي دست اندركاران و همكاران تلاشگر در حوزه محيط زيست تقدير نمود و همگان را نسبت به اشاعه فرهنگ درختكاري و نهادينه نمودن آن در ميان اذهان و افكار عمومي ترغيب نمود.

دادستان عمومي و انقلاب مركز استان نيز در مراسم ياد شده با اظهار تشكر از همكاران تلاشگر و متوليان  امور اجتماعي شركت تصريح كرد: شركت فولاد خوزستان با اقدامات بسيار خوبي كه در زمينه محيط زيست انجام داده، پيشرفت چشمگيري در عرصه هاي اجتماعي و بهسازي و توسعه محيط زيست  داشته و لازم است به شخصه از مديران فعلي و نيز مديران پيشين در همه رده ها تقدير و تشكر نماييم.